Čo je inflácia a čo robiť, aby sa vám peniaze nerozkotúľali preč

Nakupujete stále rovnako a predsa míňate viac ako napríklad pred 2 rokmi. Má to na svedomí inflácia. Prejavuje sa rastom cien tovarov a služieb. Peniaze postupne strácajú na hodnote.

prečítané do 5 minút

27.2.2023

„K zrýchleniu inflácie dopomohol vývoj cien potravín, tovarov spojených s bývaním, nápojov a leteniek. Potraviny narástli za rok o takmer tretinu. Dopad na rodiny v hmotnej núdzi je tak enormný,“ komentoval analytik Úseku meny, štatistiky a výskumu Národnej banky Slovenska v decembri 2022. Infláciu môže ovplyvniť rast cien surovín či rast úrokových sadzieb. K zrýchľovaniu inflácie prispieva aj oživenie dopytu domácností a rast miezd.

Kedy máme hlboko do vrecka

Inflácia má rôzne dôsledky pre ekonomiku. Napríklad, keď inflácia stúpa, môže to spôsobiť, že ceny tovarov a služieb rastú rýchlejšie ako mzdy. Znamená to, že ľuďom po zaplatení bežných životných nákladov zostáva menej peňazí.

Ako sa vyvíja inflácia v čase

Najnižšia inflácia za posledných desať rokov bola v roku 2015, a to -0,5 %. Medziročná inflácia na Slovensku podľa Štatistického úradu SR dosiahla v decembri 2022 15,4 %. Úroveň inflácie sa v čase mení. Ak by ste si napríklad v roku 2013 odložili 10 000 eur mimo bankového účtu „do vankúša“, kvôli inflácii by ste stratili na hodnote o viac ako 2 000 eur. Ak si chcete urobiť výpočet vplyvu inflácie na svoje financie, pomôžte si Kalkulačkou inflácie od ČSOB.

Ako môžete ochrániť svoje peniaze pred infláciou

Rozdeľte svoje financie do rôznych typov investícií. Vzhľadom k tomu, že investície prinášajú určitú mieru rizika, rozdelenie vám môže pomôcť znížiť riziko straty peňazí v prípade, že jedna investícia sa nebude vyvíjať podľa vašich predstáv. Vďaka fondom môžete vašu investíciu efektívne rozdeliť už od pár eur.

Krátkodobejšie úspory držte na účte s vyššou úrokovou sadzbou. Pri dlhodobých úsporách je dobré pouvažovať nad ich premenou na investície. Jednoduchou cestou ako začať môže byť pravidelné online investovanie do fondov.

Stačí malá suma mesačne

Investujte pravidelne a môžete ochrániť svoje peniaze pred infláciou. Začnite investovať na pár klikov už od 15 EUR. Vyberte si zo širokého portfólia fondov podľa svojich preferencií.

Chcem investovať

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Fondy. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.