Bezpečnostné schránky

 • možnosť výberu z rôznych veľkostí

 • zachovanie diskrétnosti a súkromia pri manipulácii s obsahom

 • limit plnenia náhrady škody 30 000 €

Automatizovaná bezpečnostná schránka

Schránku môžete využiť na úschovu cenností, listín alebo iných hodnotných predmetov bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste klientmi banky. Prístup ku schránke máte k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni. Limit plnenia náhrady škody na jednu schránku je 30 000 €.

Automatizovaná bezpečnostná schránka sa nachádza iba v pobočke na Nám. SNP 29 v Bratislave, kde je možné si uzatvoriť zmluvu.

Veľkosti schránok

 • 6,42 litra,
 • 9,01 litra,
 • 14,20 litra.

Podmienky používania

V schránke nie je povolená úschova:

 • hotovosti, zbraní, streliva a iných nebezpečných predmetov,
 • predmetov získaných trestným činom alebo odmenou zaň.


Vstupná karta

Vstupná karta vám slúži len na prístup k automatizovanej bezpečnostnej schránke. Vstup pomocou debetnej alebo kreditnej karty nie je možný.

Ide o samostatnú kartu, ktorú dostanete vy a prípadní disponenti pri podpise zmluvy.

Overenie pomocou odtlačku prsta

Snímač prsta je súčasťou automatizovaného robotického systému. Pri podpise zmluvy si sami zvolíte, ktorý prst budete využívať pri snímaní. Tento ochranný prvok slúži na vašu identifikáciu za účelom vydania schránky.

V prípade, že má vaša bezpečnostná schránka viac disponentov, odtlačok prsta budú používať všetci.

Ako získať službu

 • navštívte pobočku na Nám. SNP 29 v Bratislave,
 • uzavrite zmluvu o prenájme automatizovanej bezpečnostnej schránky,
 • nájomné je dohodnuté ročnou sadzbou v závislosti od objemu schránky.

Bezpečnostná schránka

Bezpečnostná schránka slúži na úschovu vašich cenností, listín alebo iných hodnotných predmetov. Prístup ku schránke vám bude k dispozícii počas otváracích hodín jednotlivých pobočiek s bezpečnostnými schránkami. Veľkosti schránok sa líšia od možností konkrétnej pobočky. Banka si nevedie žiadne záznamy o obsahu vašej schránky. Pri manipulácii s obsahom schránky nie je prítomný klientsky pracovník a kamerový systém, vďaka čomu je zabezpečená maximálna diskrétnosť a vaše súkromie.

Limit plnenia náhrady škody na jednu schránku je 30 000 € (najmä škody vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, krádeže (vlámanie či prepad) alebo teroristického útoku).

Nevzťahuje sa predovšetkým na:

 • škody spôsobené nájomcom alebo disponentom, vrátane krádeže alebo zmiznutia obsahu schránky v dôsledku podvodného konania,
 • škody spôsobené zastaraním, vnútornými alebo skrytými vadami, postupným znížením kvality, oxidáciou, koróziou,
 • nepredvídateľné udalosti (vojna, rádioaktívne alebo iné žiarenie).

Pre uzatvorenie zmluvy navštívte pobočku, ktorá prenajíma bezpečnostné schránky.


Veľkosti schránok

 • do 4 litrov,
 • do 6 litrov,
 • do 10 litrov,
 • do 20 litrov,
 • do 30 litrov,
 • nad 30 litrov.

Ako získať službu

 • navštívte pobočku disponujúcu bezpečnostnými schránkami,
 • uzavrite zmluvu o prenájme bezpečnostnej schránky,
 • nájomné je dohodnuté ročnou sadzbou v závislosti od objemu schránky.

Ďalšie informácie

V schránke nie je povolená úschova:

 • hotovosti, zbraní, streliva a iných nebezpečných predmetov,
 • predmetov získaných trestným činom alebo odmenou zaň.

Mesto Pobočka
Bratislava Križná 46
Bratislava Nám. SNP 29
Trnava Štefánikova 25
Trenčín Vajanského 3
Piešťany Nám. Slobody 17
Púchov Športovcov 892
 > Ďalšie pobočky
Žilina J. Milca 780/14
Zvolen Sládkovičova 93/10
Banská Bystrica Horná 69
Brezno Čsl. armády 55
Nitra Fraňa Mojtu 4
Nitra Coboriho 7
Poprad 1. Mája 23
Prešov Hlavná 96
Košice Nám. Osloboditeľov 5
Košice Mlynská 16