Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Medziúver

Medziúver

 • úver aj bez predchádzajúceho sporenia

 • štátna prémia až do výšky 66,39 €

 • možnosť mimoriadnych vkladov

 • Kúpa nehnuteľnosti
 • Rekonštrukcia
 • Bez zabezpečenia
 • Stavebný medziúver
 • Platby

Medziúver na kúpu nehnuteľnosti

 • úver bez predchádzajúceho sporenia alebo počiatočného vkladu,
 • určený na kúpu, výstavbu aj rekonštrukciu nehnuteľnosti,
 • výška úveru už od 5 000 €,
 • zabezpečenie nehnuteľnosťou,
 • úver do 100 % hodnoty nehnuteľnosti,
 • bez poplatku za mimoriadne splátky a predčasné splatenie.

Princíp a využitie medziúveru

Požiadať o úver môžete až do výšky 100 % hodnoty nehnuteľnosti. Časť úveru bude tvoriť Medziúver na kúpu nehnuteľnosti a neskôr po splnení podmienok môžete požiadať o zmenu na výhodnejší Stavebný úver.

Počas fázy medziúveru budete splácať splátku, ktorú rozdelíme na dve časti. Jednu tvorí splácanie úroku, druhú pošleme na účet Stavebného sporenia. Tam sa bude vo váš prospech úročiť úrokovou sadzbou zvoleného typu sporenia a získať môžete aj štátnu prémiu. Vďaka tomu bude váš úver výhodnejší.

Pre viac informácií o možnostiach využitia stavebného sporenia nás kontaktujte cez Infolinku ČSOB Stavebnej sporiteľne – 0800 111 303.

Príklad výpočtu pre typ sporenia UV

Klient sa rozhodol požiadať o medziúver s cieľovou sumou 80 000 €. Klient si na svojej zmluve uplatnil aj štátnu prémiu. Fixovaná úroková sadzba je pri tomto type sporenia stanovená na 1,39 % a medziúver bude splácaný 174 mesiacov. Mesačná splátka 230,16 € bude rozdelená na dve časti:

 • 136 € na Stavebné sporenie zhodnocované úrokovou sadzbou a štátnou prémiou v prospech klienta,
 • 94,16 € splátka úroku medziúveru.

Klient môže urýchliť fázu medziúveru s bezplatnými mimoriadnymi vkladmi na Stavebné sporenie.

Po splnení podmienok pre získanie Stavebného úveru sa medziúver pretransformuje nasledovne:

 • uhradí sa časť istiny úveru v takej výške, akú klient nasporil,
 • medziúver sa zmení na Stavebný úver vo výške 55 979,00 € (rozdiel medzi cieľovou a nasporenou sumou) s úrokovou sadzbou 3,99 %, mesačnou splátkou 410,75 € a dobou splácania 182 mesiacov.

Klient ďalej spláca už iba stavebný úver s možnosťou predčasného splatenia úveru bez poplatku.

Medziúver na rekonštrukciu

 • úver bez predchádzajúceho sporenia alebo počiatočného vkladu,
 • bez zabezpečenia nehnuteľnosťou,
 • určený na drobné opravy a rekonštrukčné úpravy bývania.
 • bez poplatku za mimoriadne splátky a predčasné splatenie.
 • doba splácania do 10 rokov.
  Majster Maxi
Výška úveru od 1 500 € do 25 000 €
Doba splatnosti od 3 do 10 rokov
Účel rekonštrukčné úpravy bývania
Štátna prémia vo fáze medziúveru až do 66,39 € ročne

Príklad výpočtu medziúveru

Klient sa rozhodol požiadať o medziúver s cieľovou sumou 5 000 €. Klient si na svojej zmluve uplatnil aj štátnu prémiu. Úroková sadzba je stanovená na 4,99 % a medziúver bude splácaný 38 mesiacov. Mesačná splátka 57,43 € bude rozdelená na dve časti:

 • 36,14 € na Stavebné sporenie zhodnocované úrokovou sadzbou a štátnou prémiou v prospech klienta,
 • 21,29 € splátka úroku medziúveru.
 

Klient môže urýchliť fázu medziúveru s bezplatnými mimoriadnymi vkladmi na Stavebné sporenie.

 

Po splnení podmienok pre získanie Stavebného úveru sa medziúver pretransformuje nasledovne:

 • uhradí sa časť istiny úveru v takej výške, akú klient nasporil,
 • medziúver sa zmení na Stavebný úver vo výške 3 974 € (rozdiel medzi cieľovou a nasporenou sumou) s úrokovou sadzbou 5,0 % , mesačnou splátkou 57,43 € a dobou splácania 82 mesiacov.

Klient ďalej spláca už iba stavebný úver s možnosťou predčasného splatenia úveru bez poplatku.

Medziúver bez zabezpečenia

 • úver pre existujúceho klienta Stavebného sporenia s hodnotiacim číslom od 5,
 • do 25 000 € bez zabezpečenia,
 • medziúver len na krátku dobu – potom nasleduje čerpanie Stavebného úveru,
 • možnosť mimoriadneho vkladu na účet stavebného sporenia vo fáze medziúveru kedykoľvek v ľubovoľnej výške.
Počas splácania medziúveru sú vaše vklady na účte zhodnocované úrokovou sadzbou daného stavebného typu sporenia a získate aj štátnu prémiu.

Pre viac informácií o možnostiach využitia stavebného sporenia nás kontaktujte cez Infolinku ČSOB Stavebnej sporiteľne – 0800 111 303.

Medziúver s podmienkami Stavebného úveru

 • do 25 000 € bez zabezpečenia a preverovania príjmu,
 • medziúver len na tri mesiace – potom nasleduje čerpanie Stavebného úveru,
 • možnosť mimoriadneho vkladu na účet stavebného sporenia vo fáze medziúveru kedykoľvek v ľubovoľnej výške.

Počas splácania medziúveru sú vaše vklady na účte zhodnocované úrokovou sadzbou daného stavebného typu sporenia a získate aj štátnu prémiu.

Pre viac informácií o možnostiach využitia stavebného sporenia nás kontaktujte cez Infolinku ČSOB Stavebnej sporiteľne – 0800 111 303.

Vklady na účet

SEPA platba - bezhotovostná platba v mene EUR v rámci SEPA krajín vrátane SR

Jednorazovo prevodným príkazom alebo trvalým príkazom pre pravidelné poukazovanie vkladov.

 • číslo účtu príjemcu – číslo účtu k zmluve o stavebnom sporení, prípadne k medziúveru alebo stavebnému úveru, na ktoré má byť vklad v tvare IBAN je uvedené vo výpise z účtu,
 • názov účtu príjemcu – stavebný sporiteľ (povinné pri cezhraničnej SEPA platbe),
 • BIC kód je KBSPSKBX,
 • variabilný symbol (referencia platiteľa) – číslo zmluvy stavebného sporenia.

 

Vklad na účet k zmluve o stavebnom sporení bude pripísaný nasledujúci pracovný deň po spracovaní prevodného príkazu v banke.


Bezhotovostné cezhraničné platby

V prospech účtov k zmluvám o stavebnom sporení je možné poukazovať platby len v mene EUR z krajín mimo SEPA, pričom pre prípad tohto prevodu sú povinné údaje o príjemcovi aj o odosielateľovi.

Príjemca

 • číslo účtu príjemcu (stavebný sporiteľ ČSOB SP) v tvare IBAN,
 • názov účtu príjemcu (meno a priezvisko alebo názov stavebného sporiteľa),
 • BIC – swiftový kód banky: KBSPSKBX,
 • názov a adresa Stavebnej sporiteľne,
 • rodné číslo stavebného sporiteľa je možné uviesť v poli Remittance information.

Odosielateľ

 • účet odosielateľa, z ktorého je platba poukázaná v tvare IBAN,
 • názov tohto účtu,
 • BIC banky odosielateľa.

Službou SEPA Direct Debit (SEPA inkasom)

Platiteľ SEPA inkasa musí mať:

 • uzatvorenú osobitnú zmluvu (mandát) s ČSOB stavebnou sporiteľňou, a.s.,
 • zriadený Súhlas so SEPA inkasom alebo Povolenie na otvorenie účtu voči SEPA inkasám Core vo svojej banke podľa toho, aký typ ochrany svojho účtu voči SEPA inkasu má zvolený.

Hotovostné vklady

Vklad v hotovosti v prospech účtu k zmluve o stavebnom sporení je možné realizovať prostredníctvom pobočiek ČSOB banky, a. s. Žiadne obchodné miesto ani žiadny finančný sprostredkovateľ ČSOB Stavebnej sporiteľne, a. s. neprijíma vklady v hotovosti.

 • číslo účtu (len pre vklady v hotovosti) – 4000009484, ČSOB Stavebná sporiteľňa, a. s.,
 • variabilný symbol – číslo zmluvy o stavebnom sporení, prípadne medziúveru alebo stavebnému úveru, na ktoré má byť vklad preúčtovaný.
 • špecifický symbol – rodné číslo stavebného sporiteľa.

Vklad na účet k zmluve o stavebnom sporení bude pripísaný nasledujúci pracovný deň po vložení prostriedkov na pobočke ČSOB.


Výplaty z účtov

Bezhotovostný prevod

Bezhotovostne je možné výplatu z účtu zaslať:

 • SEPA platbou na účet v ČSOB alebo iných peňažných ústavoch v krajinách SEPA,
 • cezhraničnou platbou s údajmi potrebnými pre realizovanie prevodu,
 • urgentnou platbou v rámci eurozóny.


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám