Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Medziúver

Medziúver

 • ihneď bez počiatočného sporenia

 • bez založenia nehnuteľností

 • až 35 000 eur do 20 rokov s REKOúverom

 • O produkte
 • Splácanie

Na rekonštrukciu či modernizáciu nehnuteľnosti, na kúpu alebo refinancovanie.

S REKOúverom získate výhody

 • úroková sadzba od 4,95 % p. a. fixovaná na 3 roky,
 • úver až do výšky 35 000 €,
 • na zdokladovanie úveru máte až 12 mesiacov,
 • možnosť získať štátnu prémiu ročne až do výšky 66,39 €,
 • doba splatnosti až do 20 rokov, vďaka ktorej si znížite splátky podľa svojich možností,
 • zmluvu stavebného sporenia uzatvoríte bez poplatku,
 • pre prípad neočakávaných životných situácií si môžete úver poistiť.

Reprezentatívny príklad úveru bez založenia nehnuteľnosti

Klient sa rozhodol požiadať o REKOúver vo výške 15 000 €, bez predchádzajúceho sporenia a bez poistenia úveru. Na svojej zmluve stavebného sporenia si uplatnil štátnu prémiu. Celková doba splatnosti úveru je 20 rokov, s 240 splátkami: Počas prvých 12 rokov (fáza medziúveru) je mesačná splátka 108,10 €, čo zodpovedá úrokovej sadzba 4,95% p. a., ktorá je fixovaná na 3 roky.

Nasledujúcich 8 rokov (fáza stavebného úveru) je mesačná splátka 108,10 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 5 % p. a., ktorá je fixná počas celej fázy stavebného úveru. Sporiteľ zaplatí celkovo 25 960,98 €, RPMN vo fáze medziúveru je 5,39 %, RPMN vo fáze stavebného úveru je 5,06 %. Do celkovej sumy, ktorú klient zaplatí je započítaná výška úveru, celkové úrokové náklady a poplatky. Poplatky zahŕňajú poplatok za spracovanie a schválenie úveru, poplatok za správu účtu zmluvy stavebného sporenia a zasielanie výpisu z účtu poštou, ktoré predstavujú 471 €. Poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení sa neúčtuje. Klient má možnosť požiadať o zasielanie výpisu z účtu aj elektronicky, v takomto prípade sa poplatok za zasielanie neúčtuje.

Výpočet je informatívny. Záväznú ponuku ako aj ďalšie informácie získate v pobočkách ČSOB Stavebnej sporiteľne.

Vklady na účet

SEPA platba - bezhotovostná platba v mene EUR v rámci SEPA krajín vrátane SR

Jednorazovo prevodným príkazom alebo trvalým príkazom pre pravidelné poukazovanie vkladov.

 • číslo účtu príjemcu – číslo účtu k zmluve o stavebnom sporení, prípadne k medziúveru alebo stavebnému úveru, na ktoré má byť vklad v tvare IBAN je uvedené vo výpise z účtu,
 • názov účtu príjemcu – stavebný sporiteľ (povinné pri cezhraničnej SEPA platbe),
 • BIC kód je KBSPSKBX,
 • variabilný symbol (referencia platiteľa) – číslo zmluvy stavebného sporenia.

 

Vklad na účet k zmluve o stavebnom sporení bude pripísaný nasledujúci pracovný deň po spracovaní prevodného príkazu v banke.


Bezhotovostné cezhraničné platby

V prospech účtov k zmluvám o stavebnom sporení je možné poukazovať platby len v mene EUR z krajín mimo SEPA, pričom pre prípad tohto prevodu sú povinné údaje o príjemcovi aj o odosielateľovi.

Príjemca

 • číslo účtu príjemcu (stavebný sporiteľ ČSOB SP) v tvare IBAN,
 • názov účtu príjemcu (meno a priezvisko alebo názov stavebného sporiteľa),
 • BIC – swiftový kód banky: KBSPSKBX,
 • názov a adresa Stavebnej sporiteľne,
 • rodné číslo stavebného sporiteľa je možné uviesť v poli Remittance information.

Odosielateľ

 • účet odosielateľa, z ktorého je platba poukázaná v tvare IBAN,
 • názov tohto účtu,
 • BIC banky odosielateľa.

Službou SEPA Direct Debit (SEPA inkasom)

Platiteľ SEPA inkasa musí mať:

 • uzatvorenú osobitnú zmluvu (mandát) s ČSOB stavebnou sporiteľňou, a.s.,
 • zriadený Súhlas so SEPA inkasom alebo Povolenie na otvorenie účtu voči SEPA inkasám Core vo svojej banke podľa toho, aký typ ochrany svojho účtu voči SEPA inkasu má zvolený.

Hotovostné vklady

Vklad v hotovosti v prospech účtu k zmluve o stavebnom sporení je možné realizovať prostredníctvom pobočiek ČSOB banky, a. s. Žiadne obchodné miesto ani žiadny finančný sprostredkovateľ ČSOB Stavebnej sporiteľne, a. s. neprijíma vklady v hotovosti.

 • číslo účtu (len pre vklady v hotovosti) – 4000009484, ČSOB Stavebná sporiteľňa, a. s.,
 • variabilný symbol – číslo zmluvy o stavebnom sporení, prípadne medziúveru alebo stavebnému úveru, na ktoré má byť vklad preúčtovaný.
 • špecifický symbol – rodné číslo stavebného sporiteľa.

Vklad na účet k zmluve o stavebnom sporení bude pripísaný nasledujúci pracovný deň po vložení prostriedkov na pobočke ČSOB.


Výplaty z účtov

Bezhotovostný prevod

Bezhotovostne je možné výplatu z účtu zaslať:

 • SEPA platbou na účet v ČSOB alebo iných peňažných ústavoch v krajinách SEPA,
 • cezhraničnou platbou s údajmi potrebnými pre realizovanie prevodu,
 • urgentnou platbou v rámci eurozóny.


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám