Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Kariéra

  • možnosti kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny,
  • odborný rozvoj v rámci pracovného procesu,
  • špeciálne programy pre zamestnancov s vysokým potenciálom rastu predovšetkým v retailovej sieti.

ČSOB Finančná skupina poskytuje kompletnú starostlivosť v oblasti finančných a poisťovacích služieb pre segment retail, malé a stredne veľké podniky (SME) a korporátnu klientelu. Hľadáte pracovnú pozíciu vo vybranej spoločnosti v rámci ČSOB Finančnej skupiny?

Neposudzujte pracovné pozície iba podľa názvu. Preštudujte si pracovnú náplň a porovnajte ju so svojimi skúsenosťami a očakávaniami. Viac vám môžu napovedať aj požiadavky na danú pozíciu. Spĺňate požiadavky a veríte, že na danej pozícii môžete byť úspešný? Kliknite na pozíciu, zaregistrujte sa v našej databáze a nezabudnite pripojiť svoj životopis. Práve štruktúrovaný a dôkladne vypracovaný životopis je vašou vizitkou a môže vás odlíšiť od ostatných uchádzačov.

Výberové konanie


 
Vzťahový/-á manažér/-ka - SME pre ČSOB Poisťovňu Poprad
20.06.2018, Poprad
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Prešov
20.06.2018, Prešov
Špecialista inovačného štúdia – IT inovátor
20.06.2018, Bratislava
Projektový/-á administrátor/-ka -podpora Transformačného programu pre ČSOB Bratislava
20.06.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Nové Zámky
19.06.2018, Nové Zámky
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Vranov nad Topľou
19.06.2018, Vranov nad Topľou
Pokladník/-ka pre pobočku ČSOB Banky Liptovský Mikuláš
18.06.2018, Liptovský Mikuláš
Klientský/-á pracovník/-čka pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu Nové Zámky
15.06.2018, Nové Zámky
Brigáduj na IT v ČSOB!
15.06.2018, Bratislava
Manažér/-ka oddelenia úverového modelingu pre ČSOB Bratislava
14.06.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Zvolen
14.06.2018, Zvolen
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Zlaté Moravce
12.06.2018, Zlaté Moravce
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasť Banská Štiavnica a okolie
12.06.2018, Banská Štiavnica
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasť Žiar nad Hronom a okolie
12.06.2018, Žiar nad Hronom
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasť Žilina a okolie
12.06.2018, Žilina
Špecialista/-ka pre podnikateľov a malé firmy pre ČSOB Prievidza, OC Korzo
12.06.2018, Prievidza
Pracovník kontaktného centra pre komunikáciu s klientmi pre ČSOB Bratislava
12.06.2018, Bratislava
Senior právnik/-čka pre ČSOB Bratislava
12.06.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Piešťany
12.06.2018, Piešťany
Pracovník/-čka pre výzvy pre ČSOB Bratislava
11.06.2018, Bratislava
Junior právnik/-čka pre ČSOB Bratislava
11.06.2018, Bratislava
Analytik/-čka zákazníckych kampaní I pre ČSOB Bratislava
11.06.2018, Bratislava
Riaditeľ/-ka pobočky pre ČSOB Trnava
08.06.2018, Trnava
Špecialista/-tka predaja pre retailový región Košice
08.06.2018, Košice
Analytik/-čka procesov pre ČSOB Bratislava - zástup za MD/RD
07.06.2018, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Analytik/-čka produktov pre ČSOB Bratislava
07.06.2018, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka - SME pre ČSOB Poisťovňu Prešov
07.06.2018, Prešov
Asistent/-ka privátneho bankára pre ČSOB Bratislava
06.06.2018, Bratislava
Pokladník/-čka pre pobočku ČSOB banky - mobilný pracovník s miestom výkonu práce Dubnica nad Váhom
04.06.2018, Ilava
Špecialista/-ka pre podnikateľov a malé firmy pre ČSOB Bratislava - Polus
04.06.2018, Bratislava
Pokladník/-ka pre pobočku ČSOB Banky Bratislava - Polus
04.06.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Banky Bratislava - Bory Mall
04.06.2018, Bratislava
Pokladník/-ka pre pobočku ČSOB Banky Bratislava - Bory Mall
04.06.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Banky Pezinok
04.06.2018, Bratislava
Recepčný/-á pre ČSOB Bratislava
31.05.2018, Bratislava
Managerial support of Board of Directors for ČSOB Insurance
31.05.2018, Bratislava
Analytik/-čka procesov pre platobný styk pre ČSOB Bratislava
30.05.2018, Bratislava
Spracovateľ/-ka produktov a služieb pre hypotekárne úvery pre ČSOB Bratislava
30.05.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Banky Poprad
30.05.2018, Poprad
Právnik/-čka pre dražobný proces pre ČSOB Bratislava - zástup za MD/RD
30.05.2018, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Banky Snina
29.05.2018, Snina
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu pre Prešovský kraj
29.05.2018, Prešov
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre východ
29.05.2018, Poprad
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu pre Bratislavský kraj
29.05.2018, Bratislava
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu pre Trnavský kraj
29.05.2018, Trnava
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasť Nitra a okolie
29.05.2018, Nitra
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasť Lučenec a okolie
29.05.2018, Lučenec
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre Trnavský kraj
29.05.2018, Trnava
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre Bratislavský kraj
29.05.2018, Bratislava
Účtovník/-čka pre ČSOB Bratislava
29.05.2018, Bratislava
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región stred
28.05.2018, Banská Bystrica
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre Poprad
28.05.2018, Poprad
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región západ
28.05.2018, Bratislava
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región východ
28.05.2018, Košice
Reprezentant ČSOB Poisťovne
28.05.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB banky Brezno
28.05.2018, Brezno
Expert pre oblasť úvery pre ČSOB Bratislava
25.05.2018, Bratislava
Analytik plánovania a kontrolingu pre ČSOB Banku Bratislava
25.05.2018, Bratislava
Java Developer – senior pre ČSOB Poisťovňu Prešov
25.05.2018, Prešov
Java Developer pre ČSOB Poisťovňu Prešov
24.05.2018, Prešov
Produktový/-á manažér/-ka pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
24.05.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Trnava
24.05.2018, Trnava
Špecialista podpory a vzdelávania bankopoistenia pre ČSOB Poisťovňu Poprad
24.05.2018, Poprad
Pracovník/-čka klientskeho centra likvidácie poistných udalostí pre ČSOB Poisťovňa Bratislava
22.05.2018, Bratislava
Administrátor/-ka správy poistenia pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
22.05.2018, Bratislava
Pracovník pre obchodné financovanie – aplikačný manažment pre ČSOB Bratislava
21.05.2018, Bratislava
Likvidátor/-ka poistných udalostí pre majetkové poistenie - expert pre ČSOB Poisťovňu Košice
18.05.2018, Košice
Likvidátor/-ka poistných udalostí pre majetkové poistenie - expert pre ČSOB Poisťovňu Žilina
18.05.2018, Žilina
Likvidátor/-ka poistných udalostí pre majetkové poistenie - expert pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
18.05.2018, Bratislava
Daňový/-á špecialista/-ka pre oblasť DPH pre ČSOB Finančnú skupinu
17.05.2018, Bratislava
Administrátor/-ka aplikácií II pre ČSOB Bratislava
17.05.2018, Bratislava
Špecialista/-tka vymáhania pohľadávok pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
15.05.2018, Bratislava
Produktový/-á manažér/-ka pre bežné účty pre ČSOB Bratislava
15.05.2018, Bratislava
MAS (Mobile Application Server) Developer - senior pre ČSOB Bratislava
14.05.2018, Bratislava
Portal Back-End Developer - senior pre ČSOB Bratislava
14.05.2018, Bratislava
Pracovník/-čka pre riadenie operačných rizík pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
11.05.2018, Bratislava
Účtovný/-á metodik/-čka - junior pre ČSOB Bratislava
11.05.2018, Bratislava
Účtovný/-á metodik/-čka - senior pre ČSOB Bratislava
11.05.2018, Bratislava
Analytik/-čka plánovania a kontrolingu - junior pre retail pre ČSOB Bratislava
11.05.2018, Bratislava
Pracovník/-čka pre finančné výkazníctvo I. junior pre ČSOB Bratislava
10.05.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre úverový proces - Junior pre ČSOB Bratislava
10.05.2018, Bratislava
Administratívny pracovník/-čka Retail Back Office pre ČSOB Bratislava
10.05.2018, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Asistentka riaditeľa divízie pre ČSOB Bratislava
10.05.2018, Bratislava
Analytik/-čka procesov pre korporátne a microSME úvery - Senior pre ČSOB Bratislava
10.05.2018, Bratislava
Analytik/-čka procesov pre korporátne a microSME úvery - Junior pre ČSOB Bratislava
10.05.2018, Bratislava
Pokladník/-ka pre pobočku ČSOB Trenčín, OC Južanka
10.05.2018, Trenčín
Špecialista pre modely úverového rizika - junior pre ČSOB Bratislava
10.05.2018, Bratislava
Špecialista/-tka podpory predaja pre ČSOB Bratislava
04.05.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre korporátne úvery pre Korporátnu pobočku ČSOB Bratislava
03.05.2018, Bratislava
Analytik/-čka produktov pre privátne bankovníctvo
03.05.2018, Bratislava
Brigádnik/-čka pre ČSOB Private banking
03.05.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Banky Košice
26.04.2018, Košice
Analytik/-čka účtovných procesov pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
26.04.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre bankopoistenie pre ČSOB Prešov
13.04.2018, Prešov
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Michalovce
13.04.2018, Michalovce
Analytik procesov v retaili pre ČSOB Bratislava (zástup za MD/RD)
12.04.2018, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Klientský/-á pracovník/-čka pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu Trnava
03.04.2018, Trnava
Poradca/-kyňa pre compliance pre ČSOB stavebnú sporiteľňu Bratislava
21.03.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre modely úverového rizika – senior pre ČSOB Bratislava
21.03.2018, Bratislava
Informačná a administratívna podpora pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
15.03.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava Einsteinova - Aupark
14.03.2018, Bratislava
Pokladník/-čka pre pobočku ČSOB Bratislava
08.03.2018, Bratislava
Interný lektor pre ČSOB Bratislava
07.03.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre validáciu modelov úverového rizika pre ČSOB Bratislava
06.03.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre riadenie kreditného rizíka pre ČSOB Bratislava
05.03.2018, Bratislava
Manažér/-ka distribučných kanálov pre ČSOB Bratislava
26.02.2018, Bratislava
Špecialista/-tka pre bankopoistenie pre ČSOB Poprad
20.02.2018, Poprad
Finančný/-á analytik/-čka - senior pre projekt IFRS 17 pre ČSOB Poisťovňu
16.02.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava Avion
15.02.2018, Bratislava
Špecialista/-tka pre bankopoistenie pre ČSOB Bratislava
12.02.2018, Bratislava
Senior specialist for non-financial risk in ČSOB Bratislava
09.02.2018, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka pre podnikateľov a malé firmy-senior pre ČSOB Martin
09.02.2018, Martin
Vzťahový/-á manažér/-ka pre podnikateľov a malé firmy-senior pre ČSOB Ružomberok
09.02.2018, Ružomberok
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Malacky
08.02.2018, Malacky
Aplikačný/-á inžinier/-ka - senior pre ČSOB Bratislava
19.01.2018, Bratislava
Business Architect of KBC Group Mobile Center of Excellence
18.01.2018, Bratislava
Business Intelligence/DWH analytik/-čka pre ČSOB Bratislava
21.12.2017, Bratislava
Operátor/-ka Service Desk-u pre ČSOB Bratislava
27.10.2017, Bratislava
Prémiový bankár pre pobočku ČSOB Bratislava
17.10.2017, Bratislava
Test Automation inžinier
13.10.2017, Bratislava
Security Incident Officer / CSIRT (CISR) for ČSOB Bratislava
29.09.2017, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka pre korporátnu klientelu
19.09.2017, Bratislava
Mobile Solutions Architect for KBC Group Bratislava
08.09.2017, Bratislava
Information Security Officer for areas SIEM & DLP for ČSOB Bratislava
21.04.2017, Bratislava
Analytik/-čka servis desk-u pre ČSOB Bratislava
31.03.2017, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava
08.03.2017, Bratislava
Analytik/-čka/ PL/SQL vývojár/-ka na platforme Oracle DB
14.07.2016, Bratislava