Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Kariéra

  • možnosti kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny,
  • odborný rozvoj v rámci pracovného procesu,
  • špeciálne programy pre zamestnancov s vysokým potenciálom rastu predovšetkým v retailovej sieti.

ČSOB Finančná skupina poskytuje kompletnú starostlivosť v oblasti finančných a poisťovacích služieb pre segment retail, malé a stredne veľké podniky (SME) a korporátnu klientelu. Hľadáte pracovnú pozíciu vo vybranej spoločnosti v rámci ČSOB Finančnej skupiny?

Neposudzujte pracovné pozície iba podľa názvu. Preštudujte si pracovnú náplň a porovnajte ju so svojimi skúsenosťami a očakávaniami. Viac vám môžu napovedať aj požiadavky na danú pozíciu. Spĺňate požiadavky a veríte, že na danej pozícii môžete byť úspešný? Kliknite na pozíciu, zaregistrujte sa v našej databáze a nezabudnite pripojiť svoj životopis. Práve štruktúrovaný a dôkladne vypracovaný životopis je vašou vizitkou a môže vás odlíšiť od ostatných uchádzačov.

Výberové konanie


 
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Čadca
22.03.2017, Čadca
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región stred
21.03.2017, Banská Štiavnica,Banská Bystrica,Bánovce nad Bebravou,Nové Mesto nad Váhom,Lučenec,Detva,Brezno,Trenčín,Rimavská Sobota,Poltár,Považská Bystrica,Žiar nad Hronom,Partizánske,Žarnovica,Zvolen,Prievidza,Bytča,Čadca,Liptovský Mikuláš,Dolný Kubín,Turčianske Teplice,Ružomberok
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región východ
21.03.2017, Michalovce,Trebišov,Prešov,Košice
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región západ
21.03.2017, Myjava,Skalica,Senica,Trnava,Levice,Komárno,Šaľa,Topoľčany,Nitra,Bratislava,Nové Zámky,Zlaté Moravce,Dunajská Streda,Galanta,Piešťany,Malacky,Pezinok,Senec
Reprezentant ČSOB Poisťovne
21.03.2017, Bratislava,Malacky,Pezinok,Senec
Manažér/-ka oddelenia vývoja biznisových riešení ICT pre ČSOB Bratislava
21.03.2017, Bratislava
Špecialista bankopoistenia pre ČSOB Žilina
20.03.2017, Žilina
Špecialista/-tka pre úvery pre pobočku ČSOB Žilina
20.03.2017, Žilina
Upisovateľ/-ka rizík / senior underwriter – majetok pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
20.03.2017, Bratislava
Poradca/-kyňa pre SME pre pobočku ČSOB Poprad
15.03.2017, Poprad
Poradca/-kyňa pre Compliance – oblasť legalizácie príjmov pre ČSOB Bratislava
15.03.2017, Bratislava
Analytik/-čka pre Compliance – ochrana osobných údajov pre ČSOB Bratislava
14.03.2017, Bratislava
Poradca/-kyňa pre sporenie a investície pre pobočku ČSOB Michalovce
14.03.2017, Michalovce
Manažér/-ka ekonomického kapitálu pre ČSOB Bratislava
14.03.2017, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Vranov nad Topľou
14.03.2017, Vranov nad Topľou
Riaditeľ/-ka odboru riadenia rizika a kapitálu poisťovne pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
13.03.2017, Bratislava
Manažér/-ka poistenia podnikateľských rizík pre ČSOB Poisťovňu s miestom výkonu práce Žilina
13.03.2017, Žilina
Administratívny/-a špecialista/-tka SME produktov pre ČSOB Poisťovňu Prešov, Regionálne riaditeľstvo Východ
13.03.2017, Prešov
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Senec
10.03.2017, Senec
Oblastný/á riaditeľ/ka pre ČSOB POISŤOVŇU pre región Lučenec a Rimavská Sobota
10.03.2017, Lučenec,Veľký Krtíš,Rimavská Sobota,Poltár
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Nitra
10.03.2017, Nitra
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Nitra
10.03.2017, Nitra
Brigádnik/-čka -dátový/-á analytik-čka (SQL) pre ČSOB Bratislava
09.03.2017, Bratislava
Špecialista/-tka pre riadenie rizika pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
08.03.2017, Bratislava
Poradca/-kyňa klienta pre pobočku ČSOB Bratislava
08.03.2017, Bratislava
Špecialista/-ka pre Compliance – ochrana finančných trhov pre ČSOB Bratislava
07.03.2017, Bratislava
Analytik procesov – oblasť klient/ depozitné účty pre ČSOB Bratislava
07.03.2017, Bratislava
Operátor/ka medzinárodných platieb pre KBC SSC Brno s miestom výkonu práce Bratislava
07.03.2017, Bratislava
Referent/-ka regionálnej pokladne pre ČSOB Bratislava
06.03.2017, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Topoľčany
06.03.2017, Topoľčany
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Kežmarok
06.03.2017, Kežmarok, Zástup za materskú dovolenku
Business Test Analytik/-čka I pre ČSOB Bratislava
02.03.2017, Bratislava
Supervízor/-ka kontaktného centra pre ČSOB Bratislava
02.03.2017, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB banky Dunajská Streda
28.02.2017, Dunajská Streda
Policy officer v KBC Asset Management Slovensko NV, pobočka zahr. správ. spol.
28.02.2017, Bratislava
Senior ICT Biznis Analytik a Solution Architekt pre ČSOB Bratislava
28.02.2017, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Košice
27.02.2017, Košice
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Pezinok
24.02.2017, Pezinok
Analytik/-čka produktov pre ČSOB Bratislava
17.02.2017, Bratislava
Analytik/-čka procesov pre ČSOB Bratislava
17.02.2017, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Poradca/-kyňa pre compliance – odhaľovanie a prevencia proti podvodom pre ČSOB Bratislava
17.02.2017, Bratislava
Klientský/-á pracovník/-čka - Teller pre pobočku ČSOB Zvolen
13.02.2017, Zvolen
Dátový/-á analytik/-čka pre ČSOB Poisťovňu
13.02.2017, Bratislava
Špecialista/-tka pre bankopoistenie pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
09.02.2017, Bratislava
Poradca/-kyňa pre compliance pre ČSOB stavebnú sporiteľňu Bratislava
02.02.2017, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Stará Ľubovňa
01.02.2017, Stará Ľubovňa
Risk manažér/-ka pre kreditné riziko – senior pre ČSOB Bratislava
01.02.2017, Bratislava
Interný/-á lektor/-ka pre ČSOB Bratislava
31.01.2017, Bratislava
Riaditeľ/-ka pobočky pre ČSOB Bratislava
27.01.2017, Bratislava
Pracovník/-čka pre poštové služby pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Bratislava - zástup za MD/RD
27.01.2017, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB v obchodnom centre Eurovea v Bratislave
26.01.2017, Bratislava
Analytik/-čka a vývojár/-ka .NET pre ČSOB Bratislava (Junior)
25.01.2017, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Poprad
20.01.2017, Poprad
Senior IT Enterprise Integration Architect for ČSOB Bratislava
17.01.2017, Bratislava
Java vývojár/-ka pre ČSOB Bratislava
17.01.2017, Bratislava
Poistný/-á matematik/-čka (aktuár/-ka) neživotného poistenia pre ČSOB Poisťovňa
16.01.2017, Bratislava
Manažér/-ka oddelenia Schvaľovania korporátnych a SME úverov pre ČSOB banku
16.01.2017, Bratislava
Analytik/-čka a vývojár/-ka - SharePoint a .NET pre ČSOB Bratislava
10.01.2017, Bratislava
Operátor/-ka Call Centra likvidácie pre ČSOB Poisťovňa Bratislava
05.01.2017, Bratislava
Špecialista/-tka pre SME klientelu pre ČSOB Bratislava
03.01.2017, Bratislava
Operátor/-ka Help Desku pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
02.01.2017, Bratislava
Manažér/-ka oddelenia digitálneho predaja pre ČSOB Bratislava
22.12.2016, Bratislava
Pracovník/-čka pre riadenie rizika likvidity pre ČSOB Bratislava
20.12.2016, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB OC Korzo Prievidza
20.12.2016, Prievidza
Špecialista/-tka podpory predaja pre sporenie a investície pre ČSOB Bratislava - zástup za MD/RD
14.12.2016, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Špecialista/-tka pre úvery pre pobočku ČSOB Bratislava - Karadžičova
24.11.2016, Bratislava
Klientský/-á pracovník/-čka - lastovička pre ČSOB región Bratislava III
24.11.2016, Bratislava
Analytik Business Intelligence pre ČSOB Bratislava
28.10.2016, Bratislava
Brigáda - Operátor/-ka call centra pre oblasť vymáhania pohľadávok pre ČSOB Bratialava
27.10.2016, Bratislava
Špecialista/-ka pre validáciu modelov úverového rizika pre ČSOB Bratislava
25.10.2016, Bratislava
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Trnava,Pezinok,Senec,Bratislava a Nitra
19.10.2016, Nitra,Bratislava,Trnava,Pezinok,Senec
Obchodný/-á zástupca/-kyňa pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasti Trnava,Pezinok,Senec,Bratislava a Nitra
19.10.2016, Nitra,Bratislava,Trnava,Pezinok,Senec
CRM ICT Architekt pre ČSOB Bratislava
17.10.2016, Bratislava
Analytik/-čka úverových procesov pre ČSOB Bratislava
11.10.2016, Bratislava
Obchodný/-á zástupca/-kyňa pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasti Ružomberok,Martin a Dolný Kubín
06.10.2016, Martin,Dolný Kubín,Ružomberok
Specialist SQL pre ČSOB Bratislava
04.10.2016, Bratislava
Oblastný/á riaditeľ/ka pre ČSOB Poisťovňu pre región Zvolen a Žiar nad Hronom
28.09.2016, Žiar nad Hronom,Zvolen
IT Development Team Leader for Web Solutions for ČSOB Bratislava
28.09.2016, Bratislava
Klientský/-á pracovník/-čka pre oblasť malých a stredných podnikateľov pre ČSOB Bratislava
16.09.2016, Bratislava
Security Incident Officer (CISR) for ČSOB Bratislava
14.07.2016, Bratislava
Malware Investigation Officer for ČSOB Bratislava
14.07.2016, Bratislava
Analytik/-čka/ PL/SQL vývojár/-ka na platforme Oracle DB
14.07.2016, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka poistenia podnikateľských rizík pre ČSOB Poisťovňu Nitra
21.06.2016, Nitra
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Zlaté Moravce
17.06.2016, Zlaté Moravce
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Levice
17.06.2016, Levice
Dizajnér/-ka klientských procesov a UX pre ČSOB Bratislava
16.06.2016, Bratislava
Pracovník/-čka kontaktného centra pre komunikáciu s klientmi pre ČSOB Bratislava
22.04.2016, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka pre mikro SME klientelu pre ČSOB Bratislava - Región Bratislava
21.04.2016, Bratislava
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Trenčín
07.03.2016, Trenčín
Hypotekárny/-a špecialista/-ka pre pobočku ČSOB Bratislava
19.02.2016, Bratislava
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre región sever pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Bánovce nad Bebravou,Myjava,Žilina,Liptovský Mikuláš,Trenčín
Úverový/-á špecialista/-ka pre región východ pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Michalovce,Humenné,Spišská Nová Ves,Sobrance,Levoča,Trebišov,Poprad,Košice
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre región juh pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Banská Bystrica,Nitra,Žiar nad Hronom,Zvolen
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre región západ pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Bratislava
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Bánovce nad Bebravou
12.02.2016, Bánovce nad Bebravou
Klientský/-á pracovník/-čka - Teller pre pobočku ČSOB Bratislava
12.02.2016, Bratislava
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu
11.02.2016, Banská Bystrica,Bánovce nad Bebravou,Trnava,Brezno,Žiar nad Hronom,Zvolen,Bardejov,Topoľčany,Nitra,Bratislava,Prešov,Piešťany,Pezinok,Košice
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre oblasť Lučenec pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
26.01.2016, Lučenec
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre úvery pre ČSOB Bratislava
18.01.2016, Bratislava
Brigádnik/čka - dohoda o brigádnickej práci študenta pre ČSOB Bratislava
07.09.2015, Bratislava
Java Solution Architect for ČSOB Bratislava
26.01.2015, Bratislava