Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Kariéra

  • možnosti kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny,
  • odborný rozvoj v rámci pracovného procesu,
  • špeciálne programy pre zamestnancov s vysokým potenciálom rastu predovšetkým v retailovej sieti.

ČSOB Finančná skupina poskytuje kompletnú starostlivosť v oblasti finančných a poisťovacích služieb pre segment retail, malé a stredne veľké podniky (SME) a korporátnu klientelu. Hľadáte pracovnú pozíciu vo vybranej spoločnosti v rámci ČSOB Finančnej skupiny?

Neposudzujte pracovné pozície iba podľa názvu. Preštudujte si pracovnú náplň a porovnajte ju so svojimi skúsenosťami a očakávaniami. Viac vám môžu napovedať aj požiadavky na danú pozíciu. Spĺňate požiadavky a veríte, že na danej pozícii môžete byť úspešný? Kliknite na pozíciu, zaregistrujte sa v našej databáze a nezabudnite pripojiť svoj životopis. Práve štruktúrovaný a dôkladne vypracovaný životopis je vašou vizitkou a môže vás odlíšiť od ostatných uchádzačov.

Výberové konanie


 
Špecialista/-tka pre bankopoistenie pre ČSOB Poprad - doba určitá/zástup za dlhodobú PN
20.02.2018, Poprad
Špecialista/-tka pre bankopoistenie pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
16.02.2018, Bratislava
Finančný/-á analytik/-čka - senior pre projekt IFRS 17 pre ČSOB Poisťovňu
16.02.2018, Bratislava
IT Test Analytik/ IT Tester pre Internet banking ČSOB
16.02.2018, Bratislava
IT Test Analytik/ IT Tester senior pre Internet banking ČSOB
16.02.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava Avion
15.02.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Snina
15.02.2018, Snina
Likvidátor/-ka poistných udalostí - mobilný technik pre ČSOB Bratislava
15.02.2018, Bratislava
Pracovník/-čka pre vymáhanie úverových pohľadávok I. pre ČSOB Bratislava
15.02.2018, Bratislava
Pracovník/-čka pre spracovanie transakcií finančných a kapitálových trhov pre ČSOB Bratislava
14.02.2018, Bratislava
Administratívny špecialista pre obchod SME, ČSOB Posiťovňa
13.02.2018, Bratislava
Risk manager - Group Risk Competence Centre
12.02.2018, Bratislava
Špecialista/-tka pre bankopoistenie pre ČSOB Bratislava
12.02.2018, Bratislava
Senior specialist for non-financial risk in ČSOB Bratislava
09.02.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre pre podnikateľov a malé firmy pre ČSOB Prievidza
09.02.2018, Prievidza
Analytik/-ka produktov - junior pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Bratislava
09.02.2018, Bratislava
Riaditeľ/-ka odboru riadenia úverového rizika pre ČSOB Bratislava
09.02.2018, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka pre podnikateľov a malé firmy pre ČSOB Martin
09.02.2018, Martin
Vzťahový/-á manažér/-ka pre podnikateľov a malé firmy pre ČSOB Ružomberok
09.02.2018, Ružomberok
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Malacky
08.02.2018, Malacky
Špecialista/-ka pre štruktúrované financovanie pre ČSOB Bratislava
07.02.2018, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka pre podnikateľov a malé firmy pre ČSOB Prievidza
07.02.2018, Prievidza
Špecialista/-tka podpory predaja pre ČSOB Bratislava
06.02.2018, Bratislava
Asistent/-ka predstavenstva pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Bratislava
06.02.2018, Bratislava
Segmentový/-á špecialista/-ka pre retailových klientov pre ČSOB Bratislava - retencia
02.02.2018, Bratislava
Klientský/-á pracovník/-čka - pokladník pre pobočku ČSOB Považská Bystrica
01.02.2018, Považská Bystrica
Poradca pre pobočku ČSOB banky- OC MAX Nitra
31.01.2018, Nitra
Oblastný/á riaditeľ/ka pre ČSOB POISŤOVŇU pre región Zvolen a Rimavská Sobota
31.01.2018, Rimavská Sobota,Zvolen
Aktuár/-ka špecialista/-ka pre aktuársku funkciu pre ČSOB Bratislava
31.01.2018, Bratislava
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región stred
30.01.2018, Bytča,Čadca,Dolný Kubín,Liptovský Mikuláš,Ružomberok,Turčianske Teplice,Banská Bystrica,Banská Štiavnica,Brezno,Bánovce nad Bebravou,Detva,Lučenec,Nové Mesto nad Váhom,Poltár,Partizánske,Považská Bystrica,Rimavská Sobota,Prievidza,Zvolen,Trenčín,Žarnovica,Žiar nad Hronom
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región východ
30.01.2018, Michalovce,Trebišov,Poprad,Prešov,Košice
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región západ
30.01.2018, Nitra,Nové Zámky,Šaľa,Topoľčany,Zlaté Moravce,Bratislava,Malacky,Pezinok,Senec,Dunajská Streda,Galanta,Piešťany,Senica,Skalica,Trnava,Myjava,Komárno,Levice
Reprezentant ČSOB Poisťovne
30.01.2018, Bratislava,Malacky,Pezinok,Senec
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre Poprad
30.01.2018, Poprad
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Levice
29.01.2018, Levice
Asistentka riaditeľa divízie pre ČSOB Bratislava - práca na skrátený úväzok
29.01.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre Compliance – ochrana osobných údajov pre ČSOB Bratislava - zástup za MD/RD
25.01.2018, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Mobilný klientsky pracovník pre región Nitra ČSOB banky
24.01.2018, Nitra
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Trnava
24.01.2018, Trnava
Projektový/-á manažér/-ka pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
23.01.2018, Bratislava
Špecialista/-tka pre zmluvnú dokumentáciu pre právnické subjekty pre ČSOB Bratislava - zástup za MD/RD
22.01.2018, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Špecialista/-tka pre riadenie lokálnych operačných rizík pre oblasť korporátnych a SME úverov pre ČSOB Bratislava
22.01.2018, Bratislava
Aplikačný/-á inžinier/-ka - senior pre ČSOB Bratislava
19.01.2018, Bratislava
Business Analytik pre KBC Group Mobile Center of Excellence
18.01.2018, Bratislava
Business Architect of KBC Group Mobile Center of Excellence
18.01.2018, Bratislava
Join us at KBC Group Mobile Development Center of Excellence – new team being built!
18.01.2018, Bratislava
JAVA analytik/-čka - programátor/-ka pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
16.01.2018, Bratislava
JAVA analytik/-čka - programátor/-ka pre ČSOB Poisťovňu Prešov
16.01.2018, Prešov
Špecialista/-ka MicroSME pre klastrovú pobočku ČSOB Vranov nad Topľou
16.01.2018, Vranov nad Topľou
Analytik/-čka procesov II pre oblasť platobného styku pre ČSOB Bratislava
16.01.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Prievidza
15.01.2018, Prievidza
Vzťahový/-á manažér/-ka pre podnikateľov a malé firmy pre Trenčín
15.01.2018, Trenčín
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Banská Bystrica
15.01.2018, Banská Bystrica
Administrátor/-ka správy poistenia – teamleader pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
03.01.2018, Bratislava
Pracovník/-čka pre pohľadávkové exekúcie I pre ČSOB Bratislava
29.12.2017, Bratislava
Business Intelligence/DWH analytik/-čka pre ČSOB Bratislava
21.12.2017, Bratislava
Brand manager II pre ČSOB Bratislava - zástup za MD/RD
20.12.2017, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Banská Bystrica-obchodné centrum
14.12.2017, Banská Bystrica
Poistný/-á matematik/-čka pre ČSOB Bratislava
14.12.2017, Bratislava
Špecialista/-ka MicroSME pre pobočku ČSOB Banky Páričkova
13.12.2017, Bratislava
Pracovník/-čka manažérskej podpory pre ČSOB Bratislava - zástup za MD/RD
13.12.2017, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Klientský/-á pracovník/-čka - pokladník pre klastrovú pobočku ČSOB Vranov nad Topľou
06.12.2017, Vranov nad Topľou
IT Architect for Transformation program for ČSOB Bratislava
06.12.2017, Bratislava
Business Architekt pre program Transformácie pre ČSOB Bratislava
06.12.2017, Bratislava
Analytik procesov pre oblasť úverov pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
05.12.2017, Bratislava
Analytik/-čka procesov pre korporátne a microSME úvery pre ČSOB Bratislava
05.12.2017, Bratislava
Expert pre oblasť investície pre ČSOB Bratislava
04.12.2017, Bratislava
Klientsky/-a pracovník/-čka call centra – špecialista/-ka platobného styku pre ČSOB Bratislava
01.12.2017, Bratislava
Špecialista inovačného štúdia – rozvoj biznisu
29.11.2017, Bratislava
Špecialista inovačného štúdia – IT inovátor
29.11.2017, Bratislava
Test analytik produktov a aplikácii e-banking
29.11.2017, Bratislava
Aplikačný vlastník – systémy správy klientov a služieb e-banking
29.11.2017, Bratislava
Informačná a administratívna podpora pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
28.11.2017, Bratislava
Oblastný/á riaditeľ/ka pre ČSOB POISŤOVŇU Košice
10.11.2017, Košice
Vzťahový/- á manažér/- ka pre podnikateľov a malé firmy (junior) pre pobočku ČSOB Banky Prešov
03.11.2017, Prešov
Špecialista/-ka pre korporátne úvery pre SME pobočku ČSOB Trenčín - zástup za MD/RD
31.10.2017, Trenčín
Likvidátor/-ka poistných udalostí pre neživotné poistenie pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
30.10.2017, Bratislava
Pokladník pre pobočku ČSOB Bratislava
27.10.2017, Bratislava
Operátor/-ka Service Desk-u pre ČSOB Bratislava
27.10.2017, Bratislava
Pracovník/-čka kontaktného centra pre komunikáciu s klientmi pre ČSOB Bratislava
25.10.2017, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Poprad
24.10.2017, Poprad
Manažér úverového rizika - úverov pre korporátnu klientelu pre ČSOB Bratislava
20.10.2017, Bratislava
Prémiový bankár pre pobočku ČSOB Bratislava
17.10.2017, Bratislava
Test Automation inžinier
13.10.2017, Bratislava
Projektový/á manažér/ka – podpora Transformačného programu
11.10.2017, Bratislava
Pracovník/-čka pre finančné výkazníctvo I. pre ČSOB Bratislava - zástup za MD/RD
04.10.2017, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Security Incident Officer / CSIRT (CISR) for ČSOB Bratislava
29.09.2017, Bratislava
Mobile Developer for KBC Group Mobile Center of Excellence
29.09.2017, Bratislava
Poradca/-kyňa pre SME pre pobočku ČSOB Poprad
22.09.2017, Poprad
Vzťahový/-á manažér/-ka pre SME klientelu pre ČSOB Bratislava
19.09.2017, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava – obchodné centrum
14.09.2017, Bratislava
Mobile Solutions Architect for KBC Group Bratislava
08.09.2017, Bratislava
Manažér/-ka obchodnej skupiny pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Poprad, Spišská Nová Ves, Štrba, Kežmarok, Levoča
23.08.2017, Kežmarok,Spišská Nová Ves,Levoča,Poprad
Aplikačný/-á inžinier/-ka pre ČSOB Bratislava
11.08.2017, Bratislava
Klientský/-a pracovník/-čka pre pobočku ČSOB Stavebná sporiteľňa Prievidza
31.07.2017, Prievidza
Klientský/-a pracovník/-čka pre pobočku ČSOB Stavebná sporiteľňa Senica
31.07.2017, Senica
Klientský/-á pracovník/-čka pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu Nitra
29.06.2017, Nitra
Špecialista/-tka pre bezpečnosť informačných systémov pre ČSOB Bratislava
11.05.2017, Bratislava
Information Security Officer for areas SIEM & DLP for ČSOB Bratislava
21.04.2017, Bratislava
Analytik/-čka servis desk-u pre ČSOB Bratislava
31.03.2017, Bratislava
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Nitra
10.03.2017, Nitra
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Nitra
10.03.2017, Nitra
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava
08.03.2017, Bratislava
Senior ICT Biznis Analytik pre ČSOB Bratislava
28.02.2017, Bratislava
Senior IT Enterprise Integration Architect for ČSOB Bratislava
17.01.2017, Bratislava
Klientský/-á pracovník/-čka - lastovička pre ČSOB región Bratislava III
24.11.2016, Bratislava
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Trnava,Pezinok,Senec,Bratislava a Nitra
19.10.2016, Nitra,Trnava,Bratislava,Pezinok,Senec
Obchodný/-á zástupca/-kyňa pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasti Trnava,Pezinok,Senec,Bratislava a Nitra
19.10.2016, Nitra,Trnava,Bratislava,Pezinok,Senec
Obchodný/-á zástupca/-kyňa pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasti Ružomberok,Martin a Dolný Kubín
06.10.2016, Dolný Kubín,Martin,Ružomberok
Analytik/-čka/ PL/SQL vývojár/-ka na platforme Oracle DB
14.07.2016, Bratislava
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu - oblasť Zlaté Moravce, Trenčín, Piešťany, Púchov, Prievidza, Považská Bystrica, Čadca, Žilina
17.06.2016, Žilina,Zlaté Moravce,Čadca,Považská Bystrica,Prievidza,Púchov,Trenčín,Piešťany
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Levice
17.06.2016, Levice
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Trenčín, Žilina, Prievidza, Piešťany, Považská Bystrica
07.03.2016, Žilina,Považská Bystrica,Prievidza,Piešťany
Úverový/-á špecialista/-ka pre región východ pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Michalovce,Humenné,Sobrance,Spišská Nová Ves,Levoča,Trebišov,Poprad,Košice
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre región západ pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Bratislava
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Bánovce nad Bebravou
12.02.2016, Bánovce nad Bebravou
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre oblasť Lučenec pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
26.01.2016, Lučenec
Brigádnik/čka - dohoda o brigádnickej práci študenta pre ČSOB Bratislava
07.09.2015, Bratislava