Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Kariéra

 • možnosti kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny,
 • odborný rozvoj v rámci pracovného procesu,
 • špeciálne programy pre zamestnancov s vysokým potenciálom rastu predovšetkým v retailovej sieti.

Práca v ČSOB

Patríme medzi dynamicky sa rozvíjajúce spoločnosti, k čomu prispieva nielen spokojnosť našich klientov, ale i profesionalitaspoľahlivosť vlastných zamestnancov. Do nášho tímu preto hľadáme ľudí, ktorí k svojej práci pristupujú zodpovedne, cieľavedome a s rešpektom

Ako protihodnotu za prejavovanú lojalitu, vynakladanú energiu a delenie sa s odbornými skúsenosťami vám ponúkame:

 • zaujímavú prácu v stabilnej nadnárodnej finančnej skupine,
 • motivujúce finančné ohodnotenie zohľadňujúce i individuálny výkon,
 • možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny,
 • 5 voľných dní navyše po dvoch rokoch pracovného pomeru,
 • produktové zvýhodnenia v rámci všetkých spoločností ČSOB Finančnej skupiny,
 • finančný príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie a životné poistenie,
 • poukážky na športové, vzdelávacie či relaxačné aktivity,
 • zdravotná starostlivosť. 

Kariérny rast

Úspech v živote záleží väčšinou od samotného prirodzeného talentu človeka. Ak sa navyše spojí s vedomosťami, zručnosťami či odbornými skúsenosťami, môže byť ešte omnoho výraznejší. Keďže chceme, aby aj naši zamestnanci boli vo svojej práci úspešní, snažíme sa robiť všetko pre ich napredovanie.

V rámci kariéry zamestnancov ČSOB Finančnej skupiny sa zameriavame na implementáciu odskúšaného modelu rozvoja a získavania zručností, pri ktorom dominuje získavanie odborných znalostí priamo počas pracovného procesu, pri plnení náročnejších úloh, projektov či tímovej práce.

Druhou oblasťou, ktorá formuje a ovplyvňuje zručnosti a rozvoj našich zamestnancov, je priama spätná väzba od kolegu alebo nadriadeného. Odporúčanými formami sú pritom mentoring, tútoring, ako aj koučing zamestnancov.  

Priame vzdelávacie aktivity, medzi ktoré patria napr. školenia, prednášky, workshopy, konferencie či online vzdelávacie kurzy sú plánované na základe individuálnych potrieb jednotlivých zamestnancov tak, aby im pomohli plniť stanovené pracovné ciele.

Rozvojový plán si spolu s manažérom navrhuje každý zamestnanec individuálne. Nastavuje sa s ohľadom na plnenie stanovených úloh a cieľov. 

Program Talent manažment v retaili

Jednou z možností kariérneho rastu v rámci ČSOB Finančnej skupiny je i program Talent Manažment v retaili. Je určený pracovníkom retailovej pobočkovej siete a jeho cieľom je príprava na riadiacu pozíciu riaditeľa pobočky. Každý účastník programu absolvuje tréningy manažérskych zručností, rôzne rozvojové aktivity a má možnosť mentoringu od regionálneho riaditeľa alebo riaditeľa pobočky.