Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Kariéra

  • možnosti kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny,
  • odborný rozvoj v rámci pracovného procesu,
  • špeciálne programy pre zamestnancov s vysokým potenciálom rastu predovšetkým v retailovej sieti.

Úspešne ste dokončili štúdium a hľadáte pracovnú pozíciu, v ktorej by ste dokázali naplno uplatniť svoje nadobudnuté vedomosti alebo sa počas štúdia zatiaľ iba rozhliadate po pracovných príležitostiach či možnostiach získania odbornej praxe? Okrem aktuálne voľných pracovných pozícií v ČSOB Finančnej skupine vám ponúkame možnosť zúčastniť sa našich programov, v rámci ktorých môžete prejaviť svoju kreativitu a dokázať svoje schopnosti a zručnosti.

ČSOB HlavaPäta

Logo HlavaPata - pre kratívnych študentov a inovatívne nápady

Program ČSOB HlavaPäta je určený pre kreatívnych študentov vysokých škôl a ich inovatívne podnety. V spolupráci s neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko ponúka jedinečnú skúsenosť stimulovať kreativitu, schopnosti študentov a tímovú prácu pri inovatívnom riešení nastoleného problému. Projekt pozostáva z jednodňovej celodennej súťaže, ktorá sa organizuje v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.

Trainee program

ČSOB Trainee program - odbehni si na stáž

Trainee program predstavuje polročnú stáž v oblasti bankovníctva a poisťovníctva. Je určený študentom 4. a 5. ročníkov vysokých škôl, primárne so zameraním na ekonómiu, bankovníctvo, financie, techniku či matematiku. Cieľom Trainee programu je umožniť študentom prepojiť ich teoretické znalosti s praktickými skúsenosťami, oboznámiť sa s jednotlivými produktmi a procesmi vo finančnej skupine či zoznámiť sa s odborníkmi z daných oblastí pôsobenia. Vhodným adeptom na absolvovanie Trainee programu je dynamický a proaktívny študent, ktorý vie pracovať s MS Office, má dobré komunikačné schopnosti a dorozumie sa v anglickom jazyku.

Žiadosti o zapojenie do programu je možné posielať na adresu kariera@csob.sk.

Pracuje ČSOB pri získavaní údajov na vypracovanie záverečnej práce?

Záverečné práce

ČSOB Finančná skupina podporuje študentov v ich záverečných prácach najmä tým, že všetky potrebné informácie sú dostupné verejnosti prostredníctvom:

Ich analýzou študent získa potrebné množstvo podkladov na spracovanie danej témy. ČSOB spolupracuje najmä so študentmi, ktorí pracujú, alebo brigádujú v ČSOB. Povinnosťou ich zodpovedného manažéra je schvaľovať kvalitu a posudzovať riziko zverejnenia použitých informácií v študentských záverečných prácach.