Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť

Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

HU

Počúvame hlas klienta - ČSOB

PODMIENKY MOTIVAČNEJ AKCIE „Počúvame hlas klienta 2021“

Účelom tohto dokumentu je úprava podmienok k motivačnej akcii “Počúvame hlas klienta 2021” (ďalej len „Akcia“). Tento dokument upravuje pravidlá Akcie prebiehajúcej pre získanie spätnej väzby – hlasu klienta pri návrhu nových procesov, služieb a produktov ČSOB.

Komu je akcia určená

Do Akcie môžu byť zapojení všetci klienti ČSOB banky, fyzické osoby, staršie ako 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „Klient“), ktorí sa v čase od 01.02.2021 do 31.12.2021 zúčastnia používateľského testovania, alebo focuse group organizovaného ČSOB bankou, kde poskytnú spätnú väzbu – hlas Klienta, na procesy, služby, alebo produkty ČSOB banky a to buď prezenčnou alebo online formou.

Benefit Akcie

Benefit Akcie je elektronický darčekový poukaz vo výške maximálne 50 € (slovom: päťdesiat eur) na nákup v Alza.sk s. r. o., alebo Martinus, s.r.o. (ďalej len „Bonus“) podľa preferencií Klienta, ktorý Československá obchodná banka, a. s. (ďalej len „Banka“) odovzdá Klientovi v elektronickej forme zaslaním na ním uvedený e-mail najneskôr do dvoch týždňov od dňa realizácie používateľského testovania, alebo focuse group na ktorom sa Klient zúčastnil prezenčnou alebo online formou. Klient je povinný potvrdiť svoj súhlas s prijatím Bonusu, a to odpoveďou na e-mail po zaslaní elektronického poukazu.

Podmienky pre získanie Bonusu

  • Klient sa v období od 01.02.2021 do 31.12.2021 zúčastní používateľského testovania, alebo focuse group organizovaného Bankou, kde poskytne spätnú väzbu – hlas Klienta, na procesy, služby, alebo produkty ČSOB a to buď prezenčnou alebo online formou.

     

Iné dôležité informácie

  • Klient je povinný uviesť kontaktné údaje ako e-mail a telefónne číslo na účely odovzdania Bonusu.
  • Klient bude o výške Bonusu informovaný pred realizáciou používateľského testovania, alebo focuse group.
  • Jeden Klient môže pri splnení všetkých podmienok využiť Akciu opakovane.
  • Bonus nie je možné zameniť za hotovosť.
  • Platnosť a pravidlá využitia predmetného Bonusu sú upravené Vydavateľom poukazu Alza.sk s. r. o., alebo Martinus, s.r.o. Banka po odovzdaní Bonusu Klientovi ďalej nezodpovedá za to, či sa Klientovi podarí uplatniť alebo využiť Bonus.
  • Klient si je vedomý, že za vysporiadanie daňových povinností súvisiacich s priznaným Bonusom je zodpovedný sám, keďže daňový režim závisí od individuálnej situácie Klienta a v budúcnosti sa môže meniť. V prípade nejasností sa odporúča individuálna konzultácia s daňovým poradcom. Banka neposkytuje daňové poradenstvo.