Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Vašu požiadavku sme odoslali na spracovanie.

Ďakujeme za Váš prejavený záujem o zmenu úrokovej sadzby na Vašej hypotéke.
Pripomíname, že nastavenie zmeny úrokovej sadzby k dátumu najbližšej splátky závisí od dátumu odsúhlasenia zmeny klientom.
O zrealizovaní zmeny sadzby na úvere budete informovaný Oznámením k Zmluve o poskytnutí úveru, ktoré Vám bude zaslané do 10 pracovných dní po dátume splátky, ku ktorej bola úroková sadzba zmenená.


ČSOB. Pre Vás osobne.