Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Elektronické bankovníctvo

Elektronické bankovníctvo

 • online BusinessBanking Lite pre firmy

 • offline aplikácia Multicash

 • Internet banking pre podnikateľov

 • Porovnanie služieb
 • BusinessBanking Lite
 • MultiCash
 • Internet banking

BusinessBanking Lite

5 € mesačne

 

 • prepojenie s účtovným systémom firmy

 

 • správa účtov viacerých bánk

 

 • Trvalé príkazy a súhlasy na inkasá

 

 • Výzvy na inkasá

 

 • SMS a e-maily o pohyboch na účte

MultiCash

15 € mesačne

 

 • prepojenie s účtovným systémom firmy

 

 • správa účtov viacerých bánk

 

 • Trvalé príkazy a súhlasy na inkasá

 

 • Výzvy na inkasá

 

 • SMS a e-maily o pohyboch na účte

Internet banking

1 € mesačne

 

 • prepojenie s účtovným systémom firmy

 

 • správa účtov viacerých bánk

 

 • Trvalé príkazy a súhlasy na inkasá

 

 • Výzvy na inkasá

 

 • SMS a e-maily o pohyboch na účte

Výhody

 • podpisovanie certifikátom uloženým na čipovej karte,
 • aktívny alebo pasívny prístup,
 • možnosť prepojiť s účtovným systémom,
 • správy o pohyboch na účte formou emailu alebo sms.

Parametre

 • správa účtov viacerých majiteľov,
 • zobrazenie spracovaných platieb v reálnom čase,
 • podpisovanie samostatne alebo vo dvojici,
 • prihlasovanie a podpisovanie pomocou čipovej karty,
 • transakcie aj bez obmedzenia limitu,
 • výpisy z účtov na prezeranie aj do účtovníctva,
 • import platieb z účtovníctva,
 • slovenské alebo anglické prostredie.

 • vedenie vlastných databáz partnerov a vzorov platobných príkazov (možnosť ich exportu a importu),
 • zadanie a zmena trvalých príkazov,
 • vytvorenie a zmena súhlasov na inkaso,
 • správa platobných kariet,
 • pasívny prístup na prezeranie alebo na prípravu platieb, ktoré budú spracované až po potvrdení inou oprávnenou osobou.

Info24 - informácie formou SMS alebo e-mailu

Majte informácie o každej zmene zostatku na účte. Aktivujte si cez Business Banking Lite zasielanie informácií formou SMS správy alebo e-mailu.

Zasielané sú informácie o:

 • pohyboch a zostatkoch na účtoch,
 • transakciách uskutočnených platobnou kartou.

SMS správy sú zasielané na:


Bezpečnostné prvky

 • kvalifikovaný certifikát uloženy na čipovej karte,
 • šifrovanie SMS správ, výpisov či prístupov,
 • helpdesk elektronického bankovníctva 24 hod. denne na 0850 123 113 alebo helpdeskeb@csob.sk

Zásady bezpečného využívania elektronického bankovníctva

Používajte bezpečný počítač

Pre prácu s elektronickým bankovníctvom používajte len bezpečné a známe domáce alebo pracovné počítače, ktoré máte plne pod kontrolou a môžete ovplyvniť ich bezpečnostné nastavenie.


Chraňte svoje prihlasovacie údaje

Prihlasovacie údaje - identifikačné číslo, PIN kód, uživateľské meno a vstupné heslo si nikam nezaznamenávajte. Nenechávajte si ich v peňaženke alebo zapísané na viditeľných miestach. Taktiež ich nikomu neprezrádzajte. Údaje zadávajte len na adresach https://ib24.csob.sk alebo https://bb24.csob.sk. V internetovom prehliadači nikdy nepovoľujte zapamatanie hesla. Obálku s PIN kódom zničte alebo uschovajte na bezpečnom mieste.

Heslo a PIN kód voľte premyslene

Nepoužívajte jednoduché a ľahko odvoditeľné heslá a PIN kódy. Vyhnite sa dátumom narodenia, častiam telefónneho čísla, po sebe nasledujúcim čísliciam a písmenám. PIN kód aj heslo občas zmeňte. Používajte rôzne heslá a PIN kódy k rôznym službám, napr. iné heslo k e-mailovej schránke ako k internetovému bankovníctvu.


Prihlasujte sa iba cez stránky elektronického bankovníctva

Pri prihlasovaní a počas celej doby práce s elektronickým bankovníctvom prehliadač zobrazuje adresu https://ib24.csob.sk alebo https://bb24.csob.sk vedľa ktorej je ikona zámku. Po kliknuti na ikonu sa zobrazi certifikát potvrdzujúci platnosť a overujúci identitu stránky. V najnovších verziach internetových prehliadačov sa kontrola uskutočňuje automaticky. V takom prípade riadok s adresou ostane zelený. ČSOB využíva serverové certifikáty spoločnosti GlobalSign.

Neotvárajte nedôveryhodné e-maily a neznáme súbory

E-maily od neznamych adresátov alebo s podozrivým predmetom či obsahom ihned zmažte. Neklikajte na prílohy či odkazy. Nereagujte na e-mail, ktorý požaduje vaše osobné údaje, heslá alebo PIN kódy. ČSOB od vás nikdy nebude požadovat osobné údaje touto formou. Navštevujte len známe a dôveryhodné internetové stránky. Buďte obozretný pri sťahovaní neznámych súborov z internetu.


Zvýšte bezpečnosť účtu pomocou informačných SMS alebo e-mailov

Vo svojom elektronickom bankovníctve si nastavte službu ČSOB Info24 a v nej zasielanie správ o všetkých operáciach na vašom účte alebo s vašou platobnou kartou. Budete tak upozornený na všetky zadané platby.

Chráňte svoj certifikát na čipovej karte

V prípade využitia čipovej karty dbajte na to, že elektronický podpis nahradzuje vlastnoručný. Preto čipovú kartu chráňte pred zneužitím tretími osobami. Nenechávajte čipovú kartu bez dozoru a nikomu neprezrádzajte PIN kód, ani ho nikam nezaznamenávajte. Ak kartu aktuálne nevyužívate, vytiahnite ju z čítačky a po ukončení práce ju uložte na bezpečné miesto.


Technické požiadavky


Programy a príručky

Pre korektné fungovanie aplikácie Business Banking Lite s čipovou kartou Starcos 3.0 je doporučená aktuálna verzia 2.17.

Názov Formát Veľkosť Verzia
SecureStore 32 .zip 52 MB 2.17.1
SecureStore 64 .zip 49,6 MB 2.17.1
SecureStore 32 (English version) .zip 51 MB 2.17.1
SecureStore 64 (English version) .zip 49,6 MB 2.17.1
Užívateľská príručka SecureStore .pdf 1,70 MB 2.16 a vyššie
User manual SecureStore .pdf 1,81 MB 2.16 a vyššie
Inštalačná príručka SecureStore .pdf 647 kB 2.16 a vyššie
Installation guide SecureStore .pdf 660 kB 2.16 a vyššie
Formáty štruktúr exportných a importných súborov .zip 1,48 MB
SEPA prevod - popis XML importu .zip 836 kB
SEPA XML výpis - popis formátu (SBA) externý odkaz
SEPA pre BusinessBanking Lite - zmeny k 01.02.2016 .pdf 325 kB
Info24 - najčastejšie typy SMS výstupov .pdf 789 kB

Príručky a návody k čipovej karte a čítačke čipových kariet

Čítačka čipových kariet je potrebná pre podpisovanie transakcií (tzv. aktívne operácie) elektronickým podpisom (uloženým na čipovej karte). Pokiaľ chcete prostredníctvom služby Intenet Banking 24 a Business Banking Lite zistiť len informácie (tzv. pasívne operácie), nie je do počítača nutná inštalácia čítačky čipových kariet.

Názov Formát Veľkosť
Príručka na obnovenie certifikátov .pdf 1,05 MB
Postup registrácie certifikátov do Windows .pdf 1,67 MB

Výhody

 • offline aplikácia inštalovaná na klientskom počítači (serveri),
 • medzinárodný štandard na centralizovanú správu účtov z viacerých bánk,
 • pre firemných klientov aj veľké korporácie,
 • správa účtov viacerých bánk.

Parametre

 • prepojenie s účtovnými systémami,
 • možnosť samostatnej alebo sieťovej verzie,
 • viacjazyčné prostredie (SK, DE, EN),
 • aktuálne zostatky na účte a statusy platieb,
 • kreditné a debetné avíza, výpisy z účtov a kurzový lístok,

 • štandardizovaný elektronický výpis vo formáte MT940,
 • import platobných príkazov vytvorených v účtovných systémoch,
 • export výpisov z účtov do účtovných systémov klienta,
 • možnosť automatického prijímania a spracovania dát z banky,
 • automatický export nadefinovaných údajov pri ich prijatí.

Platobné operácie

 • SEPA platby,
 • SEPA inkasá,
 • cezhraničné platobné príkazy,

 • zrýchlené platby,
 • vlastné databázy partnerov a vzory platobných príkazov.

Bezpečnostné prvky

 • prihlasovacie heslo,
 • komunikačné heslo (prijímanie a odosielanie dát),
 • elektronický podpis chránený heslom,
 • systém viacúrovňového overovania a autorizácie príkazov,

 • šifrovanie všetkých dát počas komunikácie s bankou,
 • šifrovanie uložených dát v aplikácii,
 • automatická archivácia logov.

Výhody

 • prehľad o účtoch, úveroch a platbách,
 • informácie o pohyboch,
 • vytváranie platobných partnerov a platobných vzorov,
 • online žiadosť o úver, kreditnú kartu či povolené prečerpanie účtu.

Parametre

 • zadávanie tuzemských, cezhraničných prevodov, spravovanie inkás,
 • zadanie požiadavky na elektronické výpisy k účtu,
 • zadanie výpovede vkladu, resp. jeho časti na sporiacom účte,
 • podanie žiadosti o výber z termínovaného účtu,
 • zmena limitu na debetnej karte,
 • kurzový lístok,

 • nákup podielových fondov,
 • zmena úverového limitu kreditnej karty alebo povoleného prečerpania,
 • nastavenie služby Zabezpečená internetová platba k platobným kartám,
 • uskutočnenie úhrady splátky kreditnej karty,
 • dobitie kreditu mobilných operátorov.

Možnosti prihlásenia

 • IPPID (identifikačné číslo), PIN kód + SMS kľúč,
 • IPPID (identifikačné číslo), PIN kód + token (autorizačné zariadenie),
 • čipová karta

Bezpečnostné prvky

 • prihlasovacie údaje,
 • elektronický podpis chránený heslom,

 • systém viacúrovňového overovania a autorizácie príkazov,
 • šifrovanie SMS správ a výpisov.

Programy a prirúčky pre Internet banking

Inštalačná sada SecureStore a správca karty pre karty Starcos 3.0

Pre korektné fungovanie aplikácie Internet banking s čipovou kartou Starcos 3.0 je doporučená aktuálna verzia 2.17.

Názov Formát Veľkosť Verzia
SecureStore 32 .zip 52 MB 2.17.1
SecureStore 64 .zip 49,6 MB 2.17.1
SecureStore 32 (English version) .zip 51 MB 2.17.1
SecureStore 64 (English version) .zip 49,6 MB 2.17.1
Užívateľská príručka SecureStore .pdf 1,70 MB 2.16 a vyššie
User manual SecureStore .pdf 1,81 MB 2.16 a vyššie
Inštalačná príručka SecureStore .pdf 647 kB 2.16 a vyššie
Installation guide SecureStore .pdf 660 kB 2.16 a vyššie

Aplikácia Internet banking

Názov Formát Veľkosť
Elektronické potvrdzovanie obchodov na finančných trhoch .pdf 545 kB
Funkcie služby Internet banking .pdf 279 kB

 

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777


ČSOB 2020