Úrazové poistenie a poistenie života Spirit

 • Vhodné ako poistenie na lyžovačku, turistiku, či rodinný výlet na horách
 • Poistenie vhodné na hory, ktoré pokrýva zásah horskej záchrannej služby
 • Postite sa od 0,99 EUR na deň

Uzatvoriť poistenie online

 

Kto si poistenie Spirit uzatvára najčastejšie?

Rekreační športovci holdujúci letným alebo zimným športom

Turisti, ktorí často navštevujú hory

Rodičia s deťmi kvôli rodinným dovolenkám či letným táborom

5 dôvodov, prečo si zvoliť poistenie Spirit

Horská záchranná služba v cene poistenia

Kryje úrazy pri rekreačných športoch

Kryje hospitalizáciu, smrť aj denné odškodné

Možnosť zobrať aj len na pár dní

Zriadenie online do 2 minút

 

Balíky poistenia pre dospelých

OPTIMÁLNY PRÉMIOVÝ
Smrť následkom úrazu

Poistná suma: 10 000 EURDvojnásobné plnenie v prípade autonehody

Smrť následkom úrazu

Poistná suma: 10 000 EURDvojnásobné plnenie v prípade autonehody

Trvalé následky úrazu

Poistná suma: 10 000 EUR

Trvalé následky úrazu

Poistná suma: 10 000 EUR

Horská záchranná služba

Poistná suma: 10 000 EUR

Horská záchranná služba

Poistná suma: 10 000 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

Poistná suma: 10 EUR/deň Dvojnásobné plnenie v prípade JIS/ARO/neodkladná operácia

Hospitalizácia následkom úrazu

Poistná suma: 10 EUR/deňDvojnásobné plnenie v prípade JIS/ARO/neodkladná operácia

Denné odškodnenie za úraz
vyplatené už počas liečby

Poistná suma: 10 EUR/deň

Denné odškodnenie za úraz
vyplatené už počas liečby

Poistná suma: 10 EUR/deň

Asistenčné služby

Medifón

Asistenčné služby

Medifón

Hlavné poistenie pre prípad smrti

Poistná suma je vo výške 500 EUR.

Hlavné poistenie pre prípad smrti

Poistná suma je vo výške 500 EUR.

  Súčasťou všetkých balíkov je hlavné poistenie pre prípad smrti. Poistná suma je vo výške 500 EUR.

Poistenie pre vaše dieťa

DETSKÝ BALÍK do 18 rokov
Trvalé následky úrazu

Poistná suma: 10 000 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

Poistná suma: 10 EUR/deňDvojnásobné plnenie v prípade JIS/ARO/neodkladná operácia

Denné odškodnenie za úraz
vyplatené už počas liečby

Poistná suma: 10 EUR/deň

Asistenčné služby

Medifón

Hlavné poistenie pre prípad smrti

Poistná suma je vo výške 500 EUR.

Deťom do 18 rokov hradí zásah Horskej záchrannej služby štát.

Medifón je asistenčná služba, ktorá zabezpečí 24 hodín denne informácie:

 • praktického lekára na telefóne,
 • o pohotovostných službách a lekárňach, liekoch a zdravotníckych zariadeniach a iné medicínske informácie,
 • o rehabilitačných zariadeniach na území SR,
 • súvisiace s priznaním invalidity,
 • informačno-právne poradenstvo.

Zriadenie poistenia online je naozaj jednoduché:

Zvoľte si balík, frekvenciu platby a rozsah poisteina.

 

 

Vyplníte osobné údaje.

 

 

Uhradíte poistné online alebo prevodom.

 

 

Zmluvné dokumenty vám doručíme na e-mail.

 

Príklady poistného plnenia

 
 
 

Často kladené otázky

Ak sa vám stala poistná udalosť, môžete ju nahlásiť uvedenými spôsobmi:

 • online formulárom,
 • písomne na adresu: ČSOB Poisťovňa, a. s., Odbor likvidácie poistných udalostí, P.O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava.

Po nahlásení udalosti dostanete potvrdzujúcu SMS s číslom vášho hlásenia. Toto číslo alebo číslo poistnej zmluvy budete potrebovať pri ďalšej komunikácii s našou poisťovňou pri riešení poistnej udalosti.

V prípade, ak bol súčasťou poistnej udalosti aj zásah Horskej záchrannej služby (ďalej HZS) môžete postupovať nasledovne:

 • kontaktujete asistenčnú službu na telefónnom čísle +421 2 4445 0050, ktorá vám poskytne informácie, ako postupovať pre zaslanie údajov o zásahu HZS alebo pre preplatenie faktúry,
 • faktúru od HZS zašlete priamo na adresu: ČSOB Poisťovňa, a. s., Odbor likvidácie poistných udalostí, P.O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava.

Poistník je osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu, na základe čoho jej vzniká povinnosť platiť poistné. Poistený je osoba, na ktorej zdravie a život sa vzťahujú poistné riziká. Ak uzatvárate zmluvu pre dospelú osobu, to znamená pre osobu staršiu ako 18 rokov, ste poistený a zároveň poistník. V prípade, že uzatvárate zmluvu pre dieťa, osobu, ktorá nie je staršia ako 18 rokov, že ste poistníkom vy ako zákonný zástupca, dieťa je poistenec, resp. poistený.

Krátkodobé poistenie si uzatvárate na niekoľko dní , napríklad na obdobie dovolenky, lyžovačky alebo letného tábora. Určujete si začiatok aj koniec poistenia. Pri dlhodobom poistení si stanovíte deň začiatku poistenia a poistné krytie trvá až do veku 70 rokov.

V rámci poistenia Spirit môžete poistiť len jednu osobu. V prípade, že máte záujem poistiť viacero vašich blízkych alebo známych, je potrebné poistiť každú osobu jednotlivo, individuálnou poistnou zmluvou.

Poistenie zrušíte vypovedaním zmluvy. Vypovedať poistnú zmluvu (ďalej PZ) môžete najneskôr 6 týždňov pred výročím uzatvorenia PZ, tzn. pred automatickým ročným zúčtovaním.

Výpoveď, resp. podpísanú žiadosť o zrušenie môžete doručiť nasledovnými spôsobmi:

 • v písomnej forme, spolu s fotokópiou dokladu totožnosti na adresu: ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, 81102 Bratislava,
 • elektronicky zaslaním scanu alebo fotografie podpísanej výpovede a dokladu totožnosti na e-mailovú adresu poistovna@csob.sk. V prípade elektronického doručenia je potrebné priamo v žiadosti o výpoveď Poistnej zmluvy uviesť aj aktuálne kontaktné údaje: e-mail, telefónne číslo.

Viac informácii vám ochotne poskytneme na čísle 0850 111 303

Variabilný symbol je zároveň číslom vašej poistnej zmluvy. Splátku poistného uhradíte jednoducho elektronicky platobnou kartou alebo cez kód na https://www.csob.sk/online-platba-poistneho.

Údaje môžete zmeniť u svojho sprostredkovateľa/obchodného zástupcu alebo prostredníctvom Infolinky Poisťovne na čísle 0850 111 303 alebo e-mailovej adrese poistovna@csob.sk.

Radi Vám pripravíme individálnu ponuku podľa Vašich potrieb

Zavolajte 0850 111 303

Napíšte poistovna@csob.sk

Nechajte nám kontakt, zavoláme Vám

Poistenie majetku si môžete zriadiť jednoducho

Nechajte nám kontakt, zavoláme VámZavolajte námNapíšte nám

 

 

Najnovšie články