Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Pravidlá ochrany súkromia

Používaním mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking nám zverujete vaše informácie. V pravidlách ochrany súkromia získate prehľad o povoleniach, ktoré od vás prostredníctvom aplikácie žiadame, a o funkciách aplikácie, ktoré tieto povolenia využívajú.

Status zariadenia - smartfónu

Povolenie prístupu k statusu zariadenia je povinné, bez neho nie je možné používať aplikáciu. Povolenie používame vo funkciách:

 • zisťovanie statusu zariadenia pre rôzne bezpečnostné prvky,
 • zisťovanie prístupu k root oprávneniam,
 • zisťovanie jedinečného identifikátora zariadenia, potrebného pre generovanie bezpečnostných certifikačných kľúčov a ďalších prvkov,
 • možnosť telefonovania priamo z aplikácie na predvolené kontaktné čísla banky ako je Helpdesk ČSOB a kontaktné centrum.

Aplikácia žiadnym spôsobom nezneužíva telefónne hovory, nepristupuje k histórii volaní, ani nevyužíva osobné údaje uložené vo vašom zariadení.

Kamera

Povolenie prístupu ku kamere je nepovinné, bez neho však nie je možné využívať funkcie:

 • skenovanie čiarových kódov, QR kódov a čísla účtu IBAN,
 • Image karta – návrh platobnej karty s vlastným dizajnom.

Kontakty

Povolenie prístupu ku kontaktom je nepovinné, bez neho však nie je možné využívať funkciu:

 • zjednodušenie dobíjania mobilného kreditu, s ktorou je možné vybrať telefónne číslo priamo z telefónneho zoznamu uloženého v zariadení.

Poloha

Povolenie prístupu k polohe je nepovinné, bez neho však nie je možné využívať funkcie:

 • zoznam pobočiek a bankomatov zoradených podľa vzdialenosti od zariadenia,
 • zobrazenie pobočiek a bankomatov na mape, vzhľadom na polohu zariadenia,
 • navigácia k najbližšej pobočke alebo bankomatu.

Ukladací priestor

Povolenie prístupu k ukladaciemu priestoru je nepovinné, bez neho však nie je možné využívať funkcie:

 • použitie uložených súborov s fotografiami pre službu Image karta,
 • použitie uložených súborov s QR kódom pre funkciu Skener,
 • generovanie a uloženie PDF súborov pre použite mimo aplikácie, napr. odoslanie PDF potvrdenia o platbe.