Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Pravidlá ochrany súkromia v mobilných aplikáciách ČSOB finančnej skupiny

Používaním mobilných aplikácií ČSOB FS nám zverujete vaše informácie. V pravidlách ochrany súkromia získate prehľad o povoleniach, ktoré od vás prostredníctvom aplikácií žiadame a o funkciách aplikácií, ktoré tieto povolenia využívajú.

Status zariadenia - smartfónu

Povolenie prístupu k statusu zariadenia je povinné, bez neho nie je možné používať aplikáciu. Povolenie používame vo funkciách:

 • zisťovanie statusu zariadenia pre rôzne bezpečnostné prvky,
 • zisťovanie prístupu k root oprávneniam,
 • zisťovanie jedinečného identifikátora zariadenia, potrebného pre generovanie bezpečnostných certifikačných kľúčov a ďalších prvkov,
 • možnosť telefonovania priamo z aplikácie na predvolené kontaktné čísla banky ako je Helpdesk ČSOB a kontaktné centrum.

Aplikácia žiadnym spôsobom nezneužíva telefónne hovory, nepristupuje k histórii volaní, ani nevyužíva osobné údaje uložené vo vašom zariadení.

SMS

Povolenie je nepovinné, akciu je možné vykonať aj manuálne.

 • umožňuje spracovať SMS kľúč v správe odoslanej z ČSOB a použiť ho pre automatické načítanie počas aktivačného procesu aplikácie.

Kamera

Povolenie prístupu ku kamere je nepovinné, bez neho však nie je možné využívať funkcie:

 • skenovanie čiarových kódov, QR kódov a čísla účtu IBAN,
 • Image karta – návrh platobnej karty s vlastným dizajnom,
 • odoslanie fotografie alebo snímky obrazovky pri priamej komunikácii s ČSOB FS.

Kontakty

Povolenie prístupu ku kontaktom je nepovinné, bez neho však nie je možné využívať funkciu:

 • zjednodušenie dobíjania mobilného kreditu, s ktorou je možné vybrať telefónne číslo priamo z telefónneho zoznamu uloženého v zariadení.

Poloha

Povolenie prístupu k polohe je nepovinné, bez neho však nie je možné využívať funkcie:

 • zoznam pobočiek a bankomatov zoradených podľa vzdialenosti od zariadenia,
 • zobrazenie pobočiek a bankomatov na mape, vzhľadom na polohu zariadenia,
 • identifikácia polohy pri nahlasovaní poistnej udalosti,
 • navigácia k najbližšej pobočke alebo bankomatu ČSOB FS.

Ukladací priestor

Povolenie prístupu k ukladaciemu priestoru je nepovinné, bez neho však nie je možné využívať funkcie:

 • použitie uložených súborov s fotografiami pre službu Image karta a nahlasovanie poistných udalostí,
 • použitie uložených súborov s QR kódom pre funkciu Skener,
 • generovanie a uloženie PDF súborov pre použite mimo aplikácie, napr. odoslanie PDF potvrdenia o platbe.