PZP motorky

 • Prepočítajte si poistenie motocykla online v našej kalkulačke
 • Uzatvorte si k PZP motocykla s NON-STOP asistenčnými službami v cene poistenia
 • Svoju motorku si môžete vďaka využívaniu ČSOB produktov poistiť online s 5% zľavou

Vypočítať cenu PZP

 

4 dôvody, prečo si zvoliť PZP pre motocykel

Asistenčné služby 24/7

Vysoké limity poistného plnenia

Rýchla likvidácia poistnej udalosti

Odťah motorky v prípade nehody v SR zadarmo

Povinné zmluvné poistenie motocykla

Povinné zmluvné poistenie alebo skrátene PZP pokrýva škody na majetku a na zdraví tretím osobám t. j. škody, ktoré vašim vozidlom spôsobíte niekomu inému. Bez platného zákonného poistenia nie je povolené motocykel prevádzkovať na cestách.

Každý motorista je zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobí prevádzkou motorového vozidla – neplaťte ich z vlastného vrecka a uzatvorte si výhodné zákonné poistenie vozidla od ČSOB Poisťovne.

 

Zákonné poistenie je platné na území Slovenska a v krajinách podľa Zelenej karty (aktuálne v bielom vyhotovení) ČSOB Poisťovne.


Zákonné poistenia motorky
Pre PZP motocykla, štvorkolky, trojkolky ponúkame online 3 typy balíkov, z ktorých si vyberie každý. Poistenie si môže online poistiť fyzická osoba alebo právnická osoba.

 

Naša ponuka online balíkov

Poistná ochrana

Základný

Optimálny

Prémiový

Rozsah poistného plnenia za škodu na zdraví
Základný6 070 000 EUR
Optimálny6 070 000 EUR
Prémiový7 000 000 EUR
Rozsah poistného plnenia za škodu na veci a ušlý zisk (majetku)
Základný2 000 000 EUR
Optimálny2 000 000 EUR
Prémiový7 000 000 EUR
Asistenčná služba
ZákladnýŠtandard
OptimálnyPrémium
PrémiovýPrémium
 

Vašu motorku si poistíte jednoducho a pohodlne online

Vypočítate cenu poistenia.

 

 

Vyplníte vaše osobné údaje a údaje o vozidle.

 

 

Uhradíte platbu za poistné online alebo prevodom.

 

 

Zmluvné dokumenty vám doručíme e-mailom.

 

 

 

Overenie PZP

Chcete si overiť platnosť zákonného poistenia motorky? Poistenie vozidla zákonnou poistkou si môžete rýchlo a jednoducho skontrolovať v Hľadaní poisťovateľa podľa EČV.
Na overenie PZP vám postačí ŠPZ.

 

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa vám škoda - ako ďalej?

Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo na Infolinke 0850 311 312

Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie. Nezabudnite vypísať údaje v Správe o nehode. Vinník a poškodený ju spoločne spisujú pri vzniku poistnej udalosti.


 

Asistenčná služba k poisteniu

Asistenčná služba je dostupná pre všetky vozidlá do 3,5 tony a môžete ju využiť v prípade havárie, poruchy alebo odcudzenia motorového vozidla.

Dostupnosť 24/7

Okamžitá pomoc

Komunikujeme aj v cudzom jazyku

Príklady najčastejšej technickej asistencie
Náhradné vozidlo pri poruche v SR pre pokračovanie v ceste
Náklady na dovoz paliva pri nedostatku
Náklady na opravu defektu pneumatiky
Odtiahnutie vozidla v prípade poruchy v SR
Oprava vozidla v prípade poruchy v zahraničí
Odtiahnutie vozidla v prípade poruchy v zahraničí
Odtiahnutie vozidla v prípade nehody v zahraničí
Štandardné asistenčné služby
Zorganizujeme za vás
 
Zabezpečenie dovozu
max. krytie do 60 EUR
max. krytie do 70 EUR
max. krytie do 150 EUR
max. krytie do 150 EUR
max. krytie do 250 EUR
Prémiové asistenčné služby
Zorganizujeme za vás + kryjeme max.
4 dní zapožičania
Zabezpečenie dovozu + max. krytie do 100 EUR
max. krytie do 100 EUR
max. krytie do 170 EUR
max. krytie do 200 EUR
max. krytie do 350 EUR
max. krytie do 350 EUR
Príklady najčastejšej technickej asistencie
Náhradné vozidlo pri poruche v SR pre pokračovanie v ceste
Náklady na dovoz paliva pri nedostatku
Náklady na opravu defektu pneumatiky
Odtiahnutie vozidla v prípade poruchy v SR
Oprava vozidla v prípade poruchy v zahraničí
Odtiahnutie vozidla v prípade poruchy v zahraničí
Odtiahnutie vozidla v prípade nehody v zahraničí
Štandardné asistenčné služby
Zorganizujeme za vás
Zabezpečenie dovozu
max. krytie do 60 EUR
max. krytie do 70 EUR
max. krytie do 150 EUR
max. krytie do 150 EUR
max. krytie do 250 EUR
Prémiové asistenčné služby
Zorganizujeme za vás + kryjeme max. 4 dní zapožičania
Zabezpečenie dovozu + max. krytie do 100 EUR
max. krytie do 100 EUR
max. krytie do 170 EUR
max. krytie do 200 EUR
max. krytie do 350 EUR
max. krytie do 350 EUR

Prémiové asistenčné služby poskytujú rozšírené služby a vyššie limity krytia. Sú dostupné v balíkoch Optimálny a Prémiový.

Kompletné poskytované služby našou asistenčnou spoločnosťou.

V prípade problémov volajte na telefónne číslo: +421 2 4445 0050

Aktuálny zmluvný partner ČSOB Poisťovne, poskytujúci klientom asistenčné služby, je spoločnosť AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 62 PRAHA 4.

 

 

Príbehy našich klientov

 
 

 

 

Prečítajte si blogy

Viac článkov
 
 

Často kladené otázky

Poistné podmienky k PZP a doplnkovým pripoisteniam nájdete v časti Dôležité dokumenty.

Pre zriadenie PZP u nás je potrebné, aby ste vypovedali zmluvu u vášho poskytovateľa poistenia. Výpoveď PZP môžete podať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Vyplňte formulár pre výpoveď poistenia a odovzdajte ho vašej poisťovni jedným z nasledovných spôsobov:

 • zaslaním na adresu vašej poisťovne,
 • odovzdaním osobne v pobočke. Nezabudnite si vyžiadať potvrdenie o prevzatí formulára.

Poistenie zrušíte vypovedaním zmluvy. Výpoveď poistnej zmluvy (ďalej PZ) môžete podať najneskôr 6 týždňov pred výročím uzatvorenia PZ, tzn. pred automatickým ročným zúčtovaním.

Výpoveď PZP, resp. podpísanú žiadosť o zrušenie PZP môžete doručiť nasledovnými spôsobmi:

 • v písomnej forme, spolu s fotokópiou dokladu totožnosti na adresu: ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, 81102 Bratislava,
 • elektronicky zaslaním scanu alebo fotografie podpísanej výpovede a dokladu totožnosti na e-mailovú adresu poistovna@csob.sk. V prípade elektronického doručenia je potrebné priamo v žiadosti o výpoveď Poistnej zmluvy uviesť aj aktuálne kontaktné údaje: e-mail, telefónne číslo.

Viac informácii vám ochotne poskytneme na čísle 0850 111 303.

Poistenie motorového vozidla so zahraničnou evidenčnou značkou neumožňujeme.

Áno, môžete. Registrácia vozidla nie je podmienkou uzatvorenia Povinného zmluvného poistenia.

Platnosť poistenia na jednotlivých územiach nájdete na zelenej karte. V prípade pripoistenia skiel vozidla je platnosť uvedená rovnako na zelenej karte. Pripoistenie stretu vozidla so zverou, živelnej udalosti a krádeže vozidla má územnú platnosť len v rámci Slovenskej republiky.

Poistník je osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu, na základe čoho jej vzniká povinnosť platiť poistné. Poistený je osoba, na ktorej majetok, zdravie alebo na ktorej zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje.

Dátum výroby motorového vozidla nájdete v položke B v technickom preukaze.

Variabilný symbol je zároveň číslom vašej poistnej zmluvy. Splátku poistného uhradíte jednoducho elektronicky platobnou kartou alebo cez kód na https://www.csob.sk/online-platba-poistneho.

Údaje môžete zmeniť u svojho sprostredkovateľa/obchodného zástupcu alebo prostredníctvom Infolinky Poisťovne na čísle 0850 111 303 alebo e-mailovej adrese poistovna@csob.sk.

Karta vám slúži ako jediný doklad o poistení zodpovednosti PZP, ktorým ste povinný preukázať sa pri kontrole a evidencii vozidla. Je akceptovaná na Slovensku, ako aj v zahraničí (nahrádza pôvodnú kartu v zelenej farbe). Prosím skontrolujte si správnosť údajov o vozidle. V prípade ak zistíte, že údaje nie sú správne, kontaktujte Infolinku Poisťovne na čísle 0850 111 303 alebo e-mailovej adrese poistovna@csob.sk. Údaje o vozidle overujeme v registri Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Dočasnú kartu vám doručíme ihneď.

Skutočnú kartu vám doručíme až po zaplatení poistného a doložení všetkých potrebných podkladov. Obdržíte ju poštou do 30 dní. Ak máte zriadenú elektronickú korešpondenciu, doručíme vám ju priamo na vašu emailovú adresu.

V prípade , že ste vaše vozidlo predali, resp. ho prepísali na nového majiteľa, o zrušenie môžete požiadať nasledovne:

 • elektronicky na e-mailovú adresu poistovna@csob.sk.
  Potrebné dokumenty: scanu technického preukazu, kde je zmena uvedená spolu; scan podpísanej žiadosť o zrušenie (musí obsahovať dátum a váš podpis), scan dokladu totožnosti.
 • Písomne na adresu ČSOB Poisťovňa, a.s. , Žižkova 11, 811 02 Bratislava
  Potrebné dokumenty: Kópia technického preukazu, podpísaná žiadosť o zrušenie, kópia dokladu totožnosti.

 


 

 

 

Hodnotenia klientov

Výborné

Hodnotenie / 5 z hodnotení našich klientov

 

Klientov s poistením

%

Je spokojných s priebehom likvidácie poistnej udalosti

%

Klientov by odporučilo naše služby známym

x

Top trend najúspešnejšia poisťovňa roka

 
 

Máte záujem o Havarijné poistenie?

Vyberte si z ponuky balíkov a pripoistení a poistite sa jednoducho online.

Zriadiť online

Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Poisťovne.

Zavoláme vám
  alebo zavolajte 0850 111 303

Osobná konzultácia

Naplánujte si stretnutie v jednej z vybraných pobočiek.
Prednostne vás obslúžime.

Naplánovať si stretnutie