PZP traktora, malotraktora a obytného vozidla

  • Prepočítajte si PZP traktora, malotraktora alebo obytného vozidla online v našej kalkulačke
  • PZP k obytnému automobilu s 25% zľavou za ročnú platbu poistenia
Vypočítať cenu PZP
 

3 dôvody, prečo si zvoliť naše poistenie

Jednoduché a rýchle zriadenie online

Vysoké limity poistného plnenia

Rýchla likvidácia poistnej udalosti

Poistite sa jednoducho a pohodlne online

Povinné zmluvné poistenie
Povinné zmluvné poistenie alebo skrátene PZP pokrýva škody na majetku a na zdraví tretím osobám t. j. škody, ktoré vašim vozidlom spôsobíte niekomu inému. Bez platného zákonného poistenia nie je povolené traktor, malotraktor a ani karavan prevádzkovať na cestách. Každý motorista je zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobí prevádzkou motorového vozidla – neplaťte ich z vlastného vrecka a uzatvorte si výhodné zákonné poistenie vozidla od ČSOB Poisťovne.

Zákonné poistenie je platné na území Slovenska a v krajinách podľa Zelenej karty (aktuálne v bielom vyhotovení) ČSOB Poisťovne.

Pre kategórie vozidiel traktor nad 600kg, malotraktor do 600kg a obytný automobil ponúkame balík poistenia:

Základný
212,42 EUR
Ročne
  • 6 070 000 EUR za škodu na zdraví
  • 2 000 000 EUR za škodu na veci a ušlý zisk (majetku)
  • Asistenčné služby: Štandard


Overenie PZP

Chcete si overiť platnosť zákonného poistenia traktora, malotraktora alebo karavanu? Poistenie vozidla zákonnou poistkou si môžete rýchlo a jednoducho skontrolovať v Hľadaní poisťovateľa podľa EČV.
Na overenie PZP vám postačí ŠPZ.Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa vám škoda - ako ďalej?

Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo na Infolinke 0850 311 312

Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie. Nezabudnite vypísať údaje v Správe o nehode. Vinník a poškodený ju spoločne spisujú pri vzniku poistnej udalosti.