Dlhodobé cestovné poistenie pre mladých

 • poistné krytie pre štúdium či prácu v zahraničí

 • pre mladých od 15 do 25 rokov

 • nepretržite až 180 dní

od 79,90 € ročne

Podmienky poistenia

 • poistenie na dobu neurčitú,
 • neobmedzený počet výjazdov počas roka,
 • poistná ochrana trvá prvých 180 dní každého výjazdu,
 • voliteľný účel cesty a územná platnosť (Európa / Svet).

Rozsah poistenia Poistná suma
Liečebné náklady   300 000 €
Horská záchranná služba v SR   15 000 €
Úrazové pripoistenie Smrť / trvalé následky 10 000 € / 20 000 €
Pripoistenie zodpovednosti za škodu Na zdraví alebo na živote / na veci 70 000 € / 40 000 €
Poškodenie, zničenie alebo odcudzenie batožiny   1 500 €

Ročná výška poistného

Výška poistného závisí od účelu vašej cesty a územia, na ktoré sa poistenie vzťahuje.

Účel cesty Európa Svet
Turistická cesta a nemanuálna práca 79,90 € 147,05 €
Manuálna práca a rizikové činnosti 211,65 € 364,65 €
Rizikové športy a verejne organizované súťaže 186,15 € 305,15 €

Asistenčné služby

V prípade poistnej udalosti ihneď kontaktujte asistenčnú službu, ktorá vám poradí, ako sa vo vzniknutej situácii zachovať.

V rámci asistenčných služieb zabezpečíme:

 • odporučenie najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, dohodnutie návštevy u lekára,
 • vyšetrenie a ošetrenie poisteného praktickým, prípadne odborným lekárom,
 • nákup liekov a liečebných pomôcok predpísaných lekárom,
 • zabezpečenie organizačnej pomoci pri poistných udalostiach z/zo:
  • zodpovednosti za spôsobenú škodu,
  • úrazového pripoistenia,
  • pripoistenia batožiny,
  • pripoistenia nadštandardných asistenčných služieb,
 • hospitalizáciu v odporučenom zariadení po nevyhnutnú dobu,
 • ak je potrebné, uhradenie nákladov za vás priamo lekárovi alebo zdravotníckemu zariadeniu,
 • zaistenie kontaktu s vašimi rodinnými príslušníkmi, predanie odkazov zamestnávateľovi, prípadne obchodným partnerom,
 • zabezpečenie prevozu späť do SR, ak nemôžete zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok,
 • sprievod dieťaťa mladšieho ako 15 rokov, ktoré zostalo pre hospitalizáciu rodiča bez dozoru, späť do SR,
 • prevoz telesných pozostatkov späť do miesta trvalého bydliska.

Asistenčná služba je vám k dispozícií NONSTOP s možnosťou komunikácie v slovenskom alebo v českom jazyku. Ak pri vašom pobyte v zahraničí vznikne poistná udalosť, vždy nás kontaktujte na telefónnom čísle:

+421 2 4445 0050

Aktuálny zmluvný partner ČSOB Poisťovne, poskytujúci klientom asistenčné služby, je spoločnosť AWP Solutions ČR a SR, s.r.o. (pôvodný obchodný názov spoločnosti do 8.6.2016 - Mondial Assistance s.r.o.).