Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Úrazové poistenie vodiča | ČSOB

Úrazové poistenie vodiča

  • v prípade smrti a trvalých následkov vodiča po nehode

  • pre vodičov osobných aj dodávkových vozidiel do 3,5 tony

  • od 60,50 € ročne

Zriadiť online

Úrazové poistenie vodiča

ČSOB Poisťovňa vám ako prvá poisťovňa na slovenskom trhu prináša Úrazové poistenie vodiča s doživotnou rentou. Ponúkame zabezpečenie v prípade smrti vodiča alebo trvalých následkov úrazu spôsobeného dopravnou nehodou ako istotu v ťažkom období.


Výška poistného plnenia

Vek poisteného v čase úrazu Basic
za 60,50 € ročne
Standard
za 121 € ročne
VIP
za 181,50 € ročne
mesačná výška poistného plnenia
18 až 25 rokov 250 € 500 € 750 €
26 až 39 rokov 400 € 800 € 1 200 €
40 až 49 rokov 500 € 1 000 € 1 500 €
50 až 59 rokov 550 € 1 100 € 1 650 €
60 a viac rokov 600 € 1 200 € 1 800 €

V prípade, ak do 3 rokov odo dňa úrazu nastane smrť poisteného v súvislosti s dopravnou nehodou, oprávnenej osobe bude jednorázovo vyplatená poistná suma 2 000 € .

Nárok na doživotnú rentu vzniká, ak trvalé následky úrazu boli ohodnotené na minimálne 50%, pričom minimálne jedna diagnóza bola ohodnotená na 25% podľa tabuľky pre hodnotenie trvalých následkov úrazu.


Príklady zo života

Nehoda s trvalými následkami

Klient uzatvoril poistenie 1.7.2015 s dátumom začiatku poistenia 2.7.2015 s poistným krytím Basic. V roku 2017 sa mu stala dopravná nehoda, po ktorej mu zostali trvalé následky s celkovým ohodnotením 60%. Po ich ustálení sa začalo s výplatou doživotnej renty nakoľko boli splnené podmienky na jej výplatu. V čase poistnej udalosti mal poistený 42 rokov. Poisťovňa začala vyplácať mesačnú rentu vo výške 500 €, ktorú bude klient poberať do konca života.

Smrť vodiča

Klient uzatvoril poistenie 11.5.2015 s dátumom začiatku poistenia 1.6.2015 s poistným krytím Standard. V roku 2018 sa mu stala dopravná nehoda, pri ktorej zomrel. V tom čase bol ženatý. Manželke sa vyplatilo jednorazové poistné plnenie vo výške 2000 €.


Najčastejšie otázky


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám