Ako postupovať pri dopravnej nehode?

vystrazny-trojuholnik

 

Na Slovensku každoročne pribudnú tisícky dopravných nehôd. Preto je dôležité vedieť správne reagovať. V článku sa dozviete, ako postupovať pri dopravnej nehode a ďalšie užitočné informácie, s ktorými zvládnete nepredvídateľné situácie na cestách ľahšie.

Dopravná nehoda verzus škodová udalosť

V prípade kolízie v cestnej premávke rozlišujeme dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť. Dopravná nehoda je udalosť, pri ktorej došlo k usmrteniu alebo zraneniu osôb, poškodeniu cesty alebo iných verejnoprospešných zariadení (napr. zvodidlá, lampy, značky) alebo k úniku nebezpečných látok. Účastníci musia nahlásiť dopravnú nehodu polícii a aktívne s ňou spolupracovať na objasnení.

Pod škodové udalosti spadajú všetky ostatné kolízie v rámci cestnej premávky. Nemusíte ich ohlasovať polícii. Stačí vyplniť tlačivo o nehode a dohodnúť sa na zavinení. Za určitých okolností môže byť škodová udalosť považovaná za dopravnú nehodu. Ide o prípady, ak sa účastníci nedohodnú na jej zavinení, jazdili pod vplyvom alkoholu a návykových látok alebo sa odmietli podrobiť testom na zistenie ich prítomnosti.

Ako postupovať pri nehode

Dopravná nehoda je pre všetkých zúčastnených psychicky náročná udalosť. V prvom rade sa snažte zachovať si chladnú hlavu a upokojiť sa. Priamo po nehode konajte rýchlo, efektívne a rozvážne. Postupujte podľa nasledovných krokov:

1. Zabezpečte miesto nehody

Zastavte svoje vozidlo a zabezpečte ho pred prípadným pohybom. Vašou povinnosťou je nielen ochrániť ďalších vodičov a chodcov pred nebezpečenstvom, ale aj upovedomiť ich o vzniknutej situácii. Slúži na to bezpečnostná výbava, predovšetkým reflexná vesta a výstražný trojuholník.

TIP: Snažte sa vyhnúť premiestňovaniu vozidiel alebo manipulácii s inými predmetmi na mieste nehody. Mohlo by to znemožniť vyšetrovanie polície.

2. Poskytnite prvú pomoc

Po zabezpečení miesta nehody skontrolujte, či je niekto zranený. V prípade zranených urýchlene poskytnite prvú pomoc a zavolajte záchrannú službu na čísle 155. Detailne opíšte, kde sa nachádzate, v akom stave sú zranení a postupujte podľa pokynov operátora na druhej strane linky.

3. Zavolajte políciu

Políciu môžete privolať ku každej škodovej udalosti na telefónnom čísle 158. Pri dopravnej nehode je to však povinné. Polícii vysvetlite priebeh a okolnosti nehody.

4. Zdokumentujte nehodu

V prvom rade si zapíšte kontaktné údaje účastníkov dopravnej nehody a očitých svedkov vrátane mena, priezviska, adresy a telefónneho čísla. Snažte sa zaistiť aj ich výpovede. Ak vám škodu spôsobil druhý vodič, požiadajte ho o predloženie občianskeho alebo vodičského preukazu a dokladu o PZP (zelená karta). Z dokumentov si opíšte nasledovné informácie:

 • meno, priezvisko a bydlisko vodiča (v prípade firemného vozidla názov, sídlo, IČO a meno vlastníka firmy)
 • typ a evidenčné číslo vozidla
 • názov a adresu poisťovne, v ktorej má vinník poistenie
 • číslo dokladu o uzavretom poistení

Urobte si fotografie miesta nehody, poškodených vozidiel a ďalších dôležitých detailov. Spoločne vyplňte záznam o dopravnej nehode (Správa o nehode). Dbajte na pravdivé a podrobné vyplnenie dokumentu vrátene nákresu priebehu celej nehody. Poisťovňa na základe toho vyhodnotí udalosť.

TIP: Tlačivo si stiahnite a majte ho v aute vždy po ruke. Okrem toho, že je to vaša povinnosť, formulár využijete aj pri nehodách v zahraničí.

Ako vyplniť Správu o nehode:

 • používajte len jednu sadu tlačív pre dve zúčastnené vozidlá
 • píšte tak, aby boli čitateľné aj kópie
 • v bode 10 označte presné miesto stretu
 • v bode 12 označte krížikom variant (1-17), ktorý sa týka vašej nehody. Na konci uveďte počet označených políčok
 • v bode 13 vytvorte nákres nehody
 • nezabudnite uviesť prípadných svedkov nehody vrátene mien a adries
 • tlačivo podpíšte (podpísať ho musia obaja účastníci)
 • originál odovzdajte poisťovni do 15 dní od vzniku poistnej udalosti. Druhý účastník si necháva kópiu
mladý muž pozerá na letiskový runway

Čo riešiť ďalej po dopravnej nehode?

Ak ste počas nehody prišli k úrazu a máte uzatvorené úrazové poistenie, nechajte si od lekára vystaviť lekársku správu, ktorú následne preukážte poisťovni spolu s dokladmi o nákladoch liečenia, potvrdením o práceneschopnosti a dokladom potvrdzujúcim ušlú mzdu v dôsledku PN. Poistnú udalosť môžete nahlásiť online, telefonicky alebo osobne v pobočke.

Ako na vymáhanie škody po dopravnej nehode

Náhradu majetkovej škody si môžete uplatniť v poisťovni, v ktorej má poistenie vinník dopravnej nehody. Najrýchlejší spôsob je vyplnenie online formulára. Budete potrebovať poistnú zmluvu, Správu o nehode, osobné údaje zúčastnených a zoznam poškodených vecí. Ak ste zapríčinili dopravnú nehodu vy, musíte to oznámiť svojej poisťovni, ktorá odškodné vybaví za vás.

Zvládnite nepredvídateľné situácie na cestách s ČSOB

Ak niekomu spôsobíte škodu svojím autom, povinné zmluvné poistenie slúži na vykrytie tejto škody. Nekryje však škody, ktoré vznikli vám. Práve na to slúži havarijné poistenie. Nejde o lacnú záležitosť, no prináša značné výhody. Kryje široké spektrum poistných udalostí ako poškodenie vozidla v prípade havárie, krádeže, živelnej pohromy, vandalizmu alebo hlodavcami.

Škodu na aute tak nemusíte uhradiť z vlastného vrecka. Oceníte ho aj v prípadoch, ak je vinník nehody neznámy. Na rozdiel od PZP nie je zo zákona povinné. Havarijné poistenie KASKO od ČSOB platí v rámci celej Európy a Turecka. Môžete si ho vybaviť na pár klikov online a cítiť sa na cestách o niečo bezpečnejšie.