Alternatívne investície verzus akcie: Oplatí sa investovať do luxusného alkoholu či šperkov?

Prečítajte si zaujímavé porovnanie netradičných aktív oproti výkonnosti akciového indexu S&P 500.

prečítané do 5 minút

17.4.2024

Diverzifikácia ako cesta k vyšším výnosom s minimálnym rizikom

Jedno zo základných pravidiel investovania hovorí o potrebe minimalizácie rizika investície prostredníctvom vhodnej diverzifikácie. Napokon, aj zo starej ľudovej múdrosti vyplýva ponaučenie, že nie je rozumné dávať všetky vajíčka do jedného košíka.

Menej skúsení investori môžu riziko svojej investície jednoducho rozložiť voľbou zmiešaných podielových fondov. Tieto fondy investujú do rôznych aktív, ako akcie, dlhopisy alebo nástroje peňažného trhu a z pohľadu nižšieho rizika predstavujú vhodný kompromis oproti čisto akciovým alebo dlhopisovým fondom. Investori s vyššou toleranciou rizika môžu zvoliť aj menej tradičné alternatívy pre diverzifikáciu svojho portfólia.

Luxus nie je len vyjadrením statusu

Niektorí majetnejší ľudia radi míňajú peniaze za luxusný tovar, ako napríklad kvalitné vína, drahé hodinky alebo umelecké diela. Často je za tým potreba preukázania svojho statusu alebo zberateľská vášeň. Iní tieto tovary považujú za formu investície a ako ukázalo porovnanie výkonnosti alternatívnych investícií s akciami od britskej konzultačnej a realitnej spoločnosti Knight Frank, ich zhodnotenie býva často naozaj veľmi zaujímavé.

V rámci tradičnej správy o bohatstve za rok 2024 spoločnosť Knight Frank porovnala 10-ročnú výkonnosť rôznych luxusných tovarov oproti 10-ročnému výnosu amerického akciového indexu S&P 500. Výkonnosť porovnávali podľa vlastného indexu luxusných investícií, ktorý používa vážený priemer jednotlivých aktív, pričom sleduje predaj referenčných značiek a kusov pre každé aktívum.

Alkohol nemusí byť len pôžitkom, ale aj investíciou

Porovnanie ukázalo, že najvýkonnejším luxusným aktívom za posledných 10 rokov bola vzácna whisky. Investícia do tohto alkoholu priniesla majiteľom zhodnotenie o 280 % a prekonala tak aj zhodnotenie akciového indexu S&P 500 (+ 158 %). Dopyt po luxusnej whisky výrazne narástol počas covidového obdobia. Zberatelia boli na aukciách ochotní utratiť miliónové sumy za jednu fľašu. V novembri 2023 sa napríklad fľaša 60-ročnej škótskej whisky The Macallan Valerio Adami, z ktorej bolo vyrobených len 40 fliaš, predala v aukcii Sotheby's za sumu 2,7 milióna amerických dolárov.

Zaujímavé zhodnotenie priniesli aj ďalšie luxusné tovary. Za zmienku stojí kvalitné víno s výnosom + 146 % a luxusné hodinky (+ 138 %). Najnižšie zhodnotenie počas 10 rokov svojim majiteľom priniesli šperky (+ 37 %) a farebné diamanty (+ 8 %).

Ako začať investovať s ČSOB

Investovanie je pre každého. Jednoduchý spôsob ako investovať peniaze je práve v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking na pár klikov, kdekoľvek ste.

Zaujíma vás svet investovania?

Odborný garant článku:

Rastislav Kráľ

investičný analytik
KBC Asset Management Slovensko

Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“). Tento materiál nebol pripravený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Pri príprave tohto materiálu vychádzala KBC AM z aktuálne dostupných ekonomických informácií a ich zhodnotenia v čase prípravy (materiál bol pripravený k dátumu jeho vydania). Tento materiál bol vypracovaný v dobrej viere a je založený na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch, pričom KBC AM negarantuje splnenie týchto predpovedí. Aj keď informácie, z ktorých KBC AM pri vyhotovovaní tohto materiálu vychádza, boli získané zo zdrojov, ktoré KBC AM považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto materiálu, KBC AM nemôže zaručiť správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Pre bližšie informácie ohľadom vyššie uvedených skutočností, prosím, kontaktuje vášho bankára. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto materiáli sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“) je distribútorom tohto materiálu klientom. ČSOB nevstupuje do prípravy materiálu, ani ho inak neupravuje.

Indexy použité v tomto materiáli sú duševným vlastníctvom (vrátane registrovaných obchodných známok) dotknutých spoločností a/alebo ich poskytovateľov licencií („poskytovatelia licencie“), ktoré sa používajú na základe licencie. Poskytovatelia licencie žiadnym spôsobom nesponzorujú, neschvaľujú, nepredávajú či nepropagujú finančné nástroje založené na týchto indexoch a žiaden z poskytovateľov licencie nenesie v súvislosti s nimi žiadnu zodpovednosť.