Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť

Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Cestovné poistenie - aktualizované informácie

Cestovné poistenie - aktualizované informácie

 

Naďalej zostáva v platnosti odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí SR (MZV SR) necestovať do žiadnej krajiny sveta. Predaj cestovného poistenia je stále zastavený a podmienkou obnovenia predaja je zmena stanoviska MZV SR na jeho oficiálnych stránkach v sekcii Oznamy a upozornenia pred cestovaním https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim. Na základe aktuálne platného znenia MZV SR a platných VPP, škody z cestovného poistenia nie sú kryté.

Avšak v zmysle uvoľnenia reštrikčných opatrení upravujeme nasledovné:

  • Od štvrtka 21. mája 2020 od 7:00 platí opatrenie týkajúce sa krátkodobého pobytu v zahraničí. Cestovné poistenie kryje prípady návštev 8 krajín, a to ČR, Rakúska, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Slovinska Nemecka, Švajčiarska s návratom do 24 hodín. Kontrolu neprekročenia času stráveného za hranicami uvedených krajín je potrebné zabezpečiť prostredníctvom formulára, v ktorom policajti pri prechode hraníc zaznačia čas odchodu mimo SR a skontrolujú čas príchodu. Formulár na stiahnutie: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=pri-24-hodinovom-opusteni-slovenska-vam-policia-na-hraniciach-potvrdi-cas-odchodu-pripravte-si-formular&subor_spravy=370245
  • Pre poistených s platným cestovným poistením k platobnej karte alebo dlhodobým cestovným poistením, ktorí cestujú za prácou v rámci krajín EU (zdravotné sestry, opatrovatelia, dopravní šoféri, a pod.) alebo pre poistených, ktorí vycestujú do vyššie uvedených 8 krajín s návratom do 24 hodín platí výnimka, že budeme kryť náklady v prípade poistnej udalosti štandardne, okrem nákladov súvisiacich s ochorením alebo podozrením na COVID 19. Nevyhnutnosťou pri likvidácii poistnej udalosti bude dokladovanie povolenia o vycestovaní za prácou, napr. potvrdenie o práci v zahraničí, pracovná zmluva, formulár o 24-hodinovom vycestovaní a pod.
  • Náklady na testovanie koronavírusu v zahraničí preplácame iba v prípade, ak je nevyhnutnou súčasťou hospitalizácie, repatriácie alebo vyšetrenia u lekára za účelom preventívnej ochrany zdravia zdravotníckeho personálu v danom zdravotníckom zariadení pri vykonávaní zdravotnej starostlivosti v zahraničí.
 

Aktuálnu situáciu pravidelne monitorujeme a na zmeny budeme reagovať.