ČSOB nadácia pomáha v boji proti dopadu koronavírusu

Jedným z úspešných projektov, ktorého vznik a fungovanie v uplynulých dňoch finančne podporila ČSOB nadácia, je Školský klub, ktorý supluje zrušené vyučovanie na základných školách formou interaktívneho živého vysielania vo verejnoprávnej televízii RTVS. Projekt vznikol v spolupráci s neziskovou organizáciou Indícia.

prečítané do 5 minút

1.4.2020

„V ČSOB nadácii patrí podpora vzdelávania medzi kľúčové a dlhodobé priority. Sme veľmi radi, že prispievame k fungovaniu projektu, ktorý môže v tejto mimoriadnej situácii deťom doplniť a ozvláštniť ich domáce samoštúdium. Zároveň veríme, že alternatíva v podobe interaktívneho vzdelávania pomôže aj samotným rodičom udržať pozornosť ich detí a zvládnuť aktuálnu výnimočnú situáciu. V tomto momente nikto nevie povedať, ako dlho potrvá súčasná situácia. No už dnes vieme, že školy zostanú zatvorené dlhšie ako sa plánovalo, a o to viac sa potvrdzuje význam takéhoto formátu. Navyše, ak sú aj možnosti rodičov pri suplovaní školských aktivít limitované. Teší nás, že sme mohli podporiť takýto projekt, ktorý sa stal mimochodom veľmi populárny aj v radoch našich kolegov a ich detí,“ vysvetľuje Bea Kolodziejska, správkyňa ČSOB nadácie.

V týchto momentoch prebiehajú aj ďalšie činnosti ČSOB nadácie, ktoré pomáhajú zvládnuť súčasnú náročnú situáciu:

  • Nákup 5 prístrojov v celkovej hodnote 73 000 € pre Kliniku pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB
  • Finančná pomoc v hodnote 50 000 € na nákup špeciálneho zdravotníckeho materiálu, prístrojového vybavenia a dezinfekčného vybavenia pre Detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach
  • Pomoc v hodnote 40 000 € pre Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici na pokrytie nákladov spojených s nákupom osobných ochranných pracovných pomôcok a na zabezpečenie provizórnych zázemí pre personál

Prehľadný systém financovania, zabezpečenie materiálnej pomoci pre nemocnice, domovy sociálnych služieb a služby pre zraniteľné skupiny ľudí. To sú slová charakteristické pre projekt Kto pomôže Slovensku. Ten vznikol ako reakcia na množiace sa informácie o chýbajúcich zdravotných pomôckach, ktoré často nemajú ani samotní zdravotníci.

Uvedomujeme si vážnosť situácie a preto sa ČSOB nadácia stala partnerom tejto iniciatívy a prispela sumou 50 000 €. Pomoc je určená zdravotníckym zariadeniam, domovom dôchodcov a ďalším subjektom, ktoré pomocnú ruku potrebujú najviac.

ČSOB nadácia neustále monitoruje aktuálnu situáciu a pomáha zmierniť nepriaznivé dôsledky koronavírusu v čo najväčšej miere, najmä prostredníctvom finančnej pomoci pre subjekty, ktoré to bezodkladne potrebujú.