Ako ustáť kolísavosť pri investovaní
 

 

Posledné dni a mesiace sme svedkami zvýšenej kolísavosti a nervozity na finančných trhoch. Spôsobili to viaceré faktory, ako vojenský konflikt na Ukrajine, vysoká inflácia a s tým súvisiace snahy centrálnych bánk znížiť negatívne dopady rastúcich cien cestou postupného zvyšovania úrokových sadzieb.
Aktuálny pohľad na naše investície v SmartBankingu, či na výpise z účtu nám v týchto dňoch zrejme úsmev na tvári nevyčarí, no ako sa hovorí, každá minca má dve strany, a to isté platí aj pre kolísavosť, ktorú dnes zažívame na finančných trhoch. 
 

Ako zvyčajne reagujeme na poklesy?  
Je prirodzené, že ľudia majú obavy o svoj majetok, no najhoršie čo môžu urobiť, je podľahnúť panike. Keď sú trhy volatilné (ako na hojdačke), máme častokrát tendenciu konať iracionálne.

Keď odhliadneme od sveta investovania a prenesieme sa do bežného života, tak poklesy cien vnímame pozitívne. Predstavte si napríklad bežný nákup potravín. Keď rastú ceny, snažíme sa nákupy obmedziť alebo sa zameriame na lacnejšie potraviny. Ak ich ceny ale klesnú alebo sú v akcii, nakúpime si ich viac, dokonca aj do zásoby. 

Ak sa však nejedná o konkrétny tovar, ale naše peniaze, väčšina ľudí sa správa opačne. 
Keď sú akcie vysoko, začnú ich častokrát ovplyvnení aj davom vo veľkom nakupovať, a keď následne poklesnú, zo strachu akcie predajú za menej peňazí, a tak prídu o časť svojich úspor.

 
Ako sa teda zachovať v situácii, keď trhy klesajú? 

  • Tak ako nárasty, rovnako aj poklesy patria k normálnemu vývoju na trhoch a zvyčajne prichádzajú v určitých vlnách. Investori by mali s nimi počítať a zachovať si v takýchto situáciách chladnú hlavu. 
  • Každá kríza, zakolísanie a pokles trhov v skutočnosti môže predstavovať obrovskú príležitosť nakúpiť akcie alebo podielové jednotky vo fonde za nižšiu cenu, akú mali napríklad pred pár rokmi. Skúsme sa teda aj pri investovaní pozerať na poklesy na trhoch ako na výpredaje, na ktoré sa tešíme pri bežných nákupoch. 
  • Ak ste sa rozhodli investovať, mali by ste mať na pamäti cieľ, ktorý chcete dosiahnuť a tiež investičný horizont, teda čas, ktorý potrebuje vaša investícia na to, aby vám priniesla želanú hodnotu. 
  • Rozkladajte svoje investície v čase. Využijete tak rôzne momenty na trhoch, čo vám umožní spriemerovať si vašu investíciu. 
  • Investujte pravidelne a využívajte "zľavy", ktoré trh ponúka. Ak to vaša finančná situácia dovoľuje, zvážte zvýšenie sumy pravidelných investícií. Ak je predchádzajúca suma pravidelného investovania pre vás vzhľadom na infláciu vysoká, zvážte zníženie sumy investovania, investíciu však nerušte. Ostaňte zainvestovaný aj napriek kolísaniu trhu a držte sa svojej investičnej stratégie. 

Vplyvom geopolitických udalostí posledných mesiacov sa dostal do tzv. medvedieho trhu najširší americký akciový index S&P 500, keď poklesol o viac než 20 % od posledného maxima zo začiatku januára 2022. Pri akciových trhoch však platí, že pokles o 20 % nie je výnimočný. História nám totiž ukazuje, že finančné trhy sa dokážu v čase relatívne rýchlo otriasť a vrátiť k dosiahnutým hodnotám alebo ich dokonca prekonať. 
 

Pozrime sa na vývoj indexu S&P 500, ktorý sleduje ceny akcií 500 najväčších amerických spoločností – za obdobie 21 rokov (1.1.2001 – 30.6.2022)

Zdroj: Bloomberg, KBC AM
Upozornenie: údaje sa týkajú minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.


Z krátkodobého hľadiska môžu výrazné poklesy mnohých investorov odstrašiť a viesť k náhlym odpredajom. Ak sa však pozrieme na vývoj indexu za niekoľko rokov/ dekád, vidíme, že krivka napriek poklesom v niektorých obdobiach, má stále rastúci trend.  

PREČO?  Jednoducho preto, že cieľom každej firmy je rásť a my spotrebitelia k tomu každý deň prispievame. Lebo nakupujeme všetko možné (potraviny, lieky, IT, elektroniku atď.) a využívame rôzne služby (telekomunikácie, financie, zdravotníctvo atď.) 

Preto je dôležité nepozerať sa na investovanie optikou dní a mesiacov, ale rokov, desaťročí.

„Najlepšie obdobie držania investície je navždy. Keď máte dlhodobú perspektívu, denné pohyby sú menej dôležité. To platí rovnako pre investovanie i život.“
Zdroj: https://www.forbes.sk/lekcie-od-svetoveho-top-investora-toto-je-10-vyrokov-miliardara-warrena-buffetta/
 

Upozornenie: Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“).
Tento materiál nebol pripravený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. 
Pri príprave tohto materiálu vychádzala KBC AM z aktuálne dostupných ekonomických informácií a ich zhodnotenia v čase prípravy (materiál bol pripravený k dátumu jeho vydania). Tento materiál bol vypracovaný v dobrej viere a je založený na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch, pričom KBC AM negarantuje splnenie týchto predpovedí. 
Aj keď informácie, z ktorých KBC AM pri vyhotovovaní tohto materiálu vychádza, boli získané zo zdrojov, ktoré KBC AM považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto materiálu, KBC AM nemôže zaručiť správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. 
Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Pre bližšie informácie ohľadom vyššie uvedených skutočností, prosím, kontaktujte vášho bankára. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto materiáli sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. 
Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“) je distribútorom tohto materiálu klientom. ČSOB nevstupuje do prípravy materiálu, ani ho inak neupravuje. 
Indexy použité v tomto materiáli sú duševným vlastníctvom (vrátane registrovaných obchodných známok) dotknutých spoločností a/alebo ich poskytovateľov licencií („poskytovatelia licencie“), ktoré sa používajú na základe licencie. Poskytovatelia licencie žiadnym spôsobom nesponzorujú, neschvaľujú, nepredávajú či nepropagujú finančné nástroje založené na týchto indexoch a žiaden z poskytovateľov licencie nenesie v súvislosti s nimi žiadnu zodpovednosť.