Dlhodobé cestovné poistenie pre študentov a mladých

  • komplexné celoročné cestovné poistenie pre študentov a mladých na neobmedzený počet ciest počas roka
  • s cestovným poistením môžete vycestovať až na 180 dní
  • poistné krytie ideálne na študijný pobyt či na brigádu v zahraničí


Zriadiť online

4 dôvody, prečo si zvoliť celoročné cestovné poistenie pre študentov

Úspora času a peňazí

Komplexné cestovné poistenie

Rekreačné športy v cene poistenia

Asistenčné služby 24/7

Dlhodobé cestovné poistenie pre mladých

Ak sa chystáte na brigádu alebo študovať do zahraničia, celoročné cestovné poistenie pre mladých a študentov od 15 do 25 rokov bude pre vás ideálne. Môžete s ním vycestovať až na 180 dní a ochráni vás pred neočakávanými situáciami. Cestujte za vašimi dobrodružstvami bez obáv s ČSOB Poisťovňou.

Ponuka poistenia

Ponuka poistenia

Dĺžka poistnej ochrany jednej cesty do zahraničia

Liečebné náklady v zahraničí

Zásah Horskej záchrannej služby v SR

Zodpovednosť za škodu

Spôsobenú na zdraví a živote

Spôsobenú na veciach

Spoluúčasť

Batožina

Pre celú batožinu

Na 1 poistenú vec z batožiny

Spoluúčasť

Nepojazdné vozidlo

Cestovné náklady a/alebo ubytovanie

Náklady na odťah a/alebo opravu

Úrazové pripoistenie

pre prípad smrti následkom úrazu

pre prípad trvalých následkov úrazu

Meškanie odletu

na kúpu nevyhnutných vecí pri meškaní 12 - 24h

na kúpu nevyhnutných vecí pri meškaní viac ako 24h

Meškanie batožiny

viac ako 4h a menej ako 12h

12 - 24h

24h a viac

Nadštandardné asistenčné služby

peňažná záruka

strata, odcudzenie alebo zničenie osobných dokladov

tlmočenie a preklady

právna pomoc

Storno poplatky

poistná suma

spoluúčasť

 

Pre mladých

180 dní

300 000 EUR

15 000 EUR

 

70 000 EUR

40 000 EUR

3%, min 20 EUR

 

1 500 EUR

500 EUR

3%, min 20 EUR

 

 

10 000 EUR

20 000 EUR

 

 

 

 

 

Pre mladých

Dĺžka poistnej ochrany jednej cesty do zahraničia

180 dní


Liečebné náklady v zahraničí

300 000 EUR


Zásah Horskej záchrannej služby v SR

15 000 EUR


Zodpovednosť za škodu

Spôsobenú na zdraví a živote

70 000 EUR


Spôsobenú na veciach

40 000 EUR


Spoluúčasť

3%, min 20 EUR


Batožina

Pre celú batožinu

1 500 EUR


Na 1 poistenú vec z batožiny

500 EUR


Spoluúčasť

3%, min 20 EUR


Nepojazdné vozidlo

Cestovné náklady a/alebo ubytovanie


Náklady na odťah a/alebo opravu


Úrazové pripoistenie

pre prípad smrti následkom úrazu

10 000 EUR


pre prípad trvalých následkov úrazu

20 000 EUR


Meškanie odletu

na kúpu nevyhnutných vecí pri meškaní 12 - 24h


na kúpu nevyhnutných vecí pri meškaní viac ako 24h


Meškanie batožiny

viac ako 4h a menej ako 12h


12 - 24h


24h a viac


Nadštandardné asistenčné služby

peňažná záruka


strata, odcudzenie alebo zničenie osobných dokladov


tlmočenie a preklady


právna pomoc


Storno poplatky

poistná suma


spoluúčasť


Poistiť sa môžete aj z pohodlia domova

Využite online proces v 3 jednoduchých krokoch. Nezaberie vám to viac ako 5 minút:

Vypočítate si cenu poistenia online

 

Vyplníte vaše osobné údaje

 

Zaplatíte kartou online alebo prevodom

A je to! Všetky potrebné dokumenty pošleme na váš email a vy sa tak nemusíte o nič starať. Poistenie bude platiť do 3 hodín od uzavretia.

Asistenčná služba k poisteniu

Ak pri pobyte v zahraničí vznikne poistná udalosť, vždy kontaktujte NONSTOP Asistenčnú službu na telefónnom čísle: +421 2 4445 0050

Asistenčná služba vám poradí v neočakávanej situácii a zabezpečí pre vás:

odporučenie najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, dohodnutie návštevy u lekára

vyšetrenie a ošetrenie praktickým, prípadne odborným lekárom

nákup liekov a liečebných pomôcok predpísaných lekárom

hospitalizáciu v odporučenom zariadení počas nevyhnutnej doby

v prípade potreby uhradenie nákladov za vás priamo lekárovi alebo zdravotníckemu zariadeniu

zaistenie kontaktu s vašimi rodinnými príslušníkmi, predanie odkazov zamestnávateľovi, prípadne obchodným partnerom

prevoz spať na Slovensko, ak nemôžete zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok

sprievod dieťaťa mladšieho ako 15 rokov späť do SR, ktoré zostalo pre hospitalizáciu rodiča bez dozoru

prevoz telesných pozostatkov späť do miesta trvalého bydliska

organizačná pomoc pri poistných udalostiach zo zodpovednosti za spôsobenú škodu, úrazového pripoistenia, pripoistenia batožiny či nadštandardných asistenčných služieb

Aktuálny zmluvný partner ČSOB Poisťovne, poskytujúci klientom asistenčné služby je AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 62 PRAHA 4.

Často kladené otázky

Ak sa v čase uzavretia poistenia nachádzate v zahraničí, poistenie môžete uzavrieť iba v prípade, ak nová poistná zmluva bezprostredne nadväzuje na predchádzajúcu poistnú zmluvu o cestovnom poistení. To znamená, že ak ste v čase vycestovania mali platné cestovné poistenie a potrebujete si ho predĺžiť alebo doplniť, môžete tak urobiť. Ak ste vycestovali bez uzavretého cestovného poistenia, v zahraničí ho už nie je možné uzavrieť.

Krátkodobé a dlhodobé cestové poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré súvisia s požitím alkoholu, omamných, toxických, psychotropných a iných látok. Pri cestovnom poistení k platobnej karte však existuje výnimka, ak bol poistený pod vplyvom alkoholu maximálne do 0,5 promile.

Výnimka neplatí, ak miestne predpisy zakazujú výkon určitej činnosti pod vplyvom alkoholu a to bez ohľadu na výšku hladiny alkoholu (napr. zákaz vedenia vozidla pod vplyvom alkoholu) alebo sa osoba odmietne podrobiť skúške či zmarí jej realizáciu.

Nie. Cestovné poistenie sa nevzťahuje na krajiny, do ktorých Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR neodporúča cestovať z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine a odporúčania MZV SR odporúčame klientom opustiť územie Ukrajiny a necestovať do niektorých krajín (Rusko, Bielorusko, Moldavsko a iné). Viac informácií nájdete na stránke MZV SR

Cestovné poistenie sa nevzťahuje na škody spojené s cestou do oblasti so zvýšeným nebezpečenstvom (vnútorné nepokoje, vojnový stav a pod.).

Pri vycestovaní do zahraničia odporúčame vziať si so sebou poistnú zmluvu, asistenčnú kartičku a poistné podmienky, ktorých súčasťou je aj tlačivo Oznámenie poistnej udalosti.

Áno, na základe verejného prísľubu sa aktuálne poistná ochrana vzťahuje na liečebné náklady v súvislosti s ochorením COVD-19 maximálne do výšky 100 000 EUR vo všetkých krajinách bez ohľadu na ich rizikovosť.

Uhradíme aj náklady na ubytovanie alebo cestu späť do vlasti v prípade nariadenej karantény. Viac sa dočítate vo verejnom prísľube. Rozšírenie platí pre existujúcich aj nových klientov do 31. 12. 2024, resp. do odvolania. Prosíme, sledujte aktuálne cestovné odporúčania a oznamy vydané MZV SR. Nájdete ich na stránke MZV SR.

Ak sa chystáte na talianske zjazdovky, skontrolujte si, či vaše cestovné poistenie zahŕňa aj poistenie zodpovednosti. Taliansko schválilo nariadenie, podľa ktorého musí mať každý lyžiar alebo snowboardista uzavreté poistenie zodpovednosti za prípad škody na majetku alebo na zdraví spôsobené iným osobám. Za porušenie zákona hrozí pokuta 100 až 150 EUR a odobratie skipasu.

Poistenie zodpovednosti za škodu je súčasťou každého balíka dlhodobého cestovného poistenia, cestovného poistenia ku karte alebo vyšších balíkov krátkodobého cestovného poistenia od ČSOB Poisťovne. Certifikát si môžete stiahnuť online v aplikácii ČSOB SmartBanking alebo cez internetbanking Moja ČSOB. Prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese poistovna@csob.sk alebo na telefónnom čísle 0850 111 303 počas pracovných dní od 8:00 do 17:00.

Dokumenty k poisteniu

Hodnotenia klientov

Výborné

Hodnotenie / 5 z hodnotení našich klientov

 

Klientov s poistením

%

Je spokojných s priebehom likvidácie poistnej udalosti

%

Klientov by odporučilo naše služby známym

x

Top trend najúspešnejšia poisťovňa roka

 

Najnovšie články