Digitálny Smart grant od ČSOB

Na digitálne projekty rozdeľujeme 150 000 eur!

Sme obklopení technológiami, prihovára sa nám umelá inteligencia a inovácie nás prekvapujú každý deň. V čoraz dynamickejšom digitálnom prostredí je dôležité porozumieť tomu, ako nám technológie môžu pomôcť žiť komfortnejší život.

Odborná porota v zložení Branislav Straka, Zuzana Kosová, Martin Spano, Mária Tóthová Šimčáková a Jakub Šimko rozhodla o úspešných žiadateľoch o Digitálny Smart grant.
Porotcovia hodnotili 231 projektov, z ktorých vybrali 13, získavajúcich podporu.
Všetkým, ktorí sa do Digitálneho Smart grantu prihlásili, ďakujeme!

Zoznam podporených projektov:

Žiadateľ Názov projektu Suma
Slovenský horolezecký spolok JAMES Digitalizácia členstva 13 170,00 €
JEDEN RODIČ, n. o. DigiRodič 20 000,00 €
Stredná odborná škola technická Digitálna trieda s umelou inteligenciou 16 830,00 €
IPčko o.z. Online klub pre mladých ľudí na Discorde 10 000,00 €
LEAF GROWNi vďaka umelej inteligencii prepojí ľudí a príležitosti s najväčším potenciálom vytvoriť pozitívny dopad 10 000,00 €
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine Digitalizujeme vzdelávacie materiály pre fyziku 7 800,00 €
Spojená škola, Novohradská 3, 82109 Bratislava DINO v škole - Digitalizácia a inovácie v škole 21. storočia 11 845,00 €
Slovenský skauting 19.Zbor Obojživelníkov Šaľa Ochrana pred ublížením 5 700,00 €
OCHRÁŇ MA Boj proti nevhodnému a nelegálnemu obsahu na internete so zameraním na detskú pornografiu a pedofíliu 15 000,00 €
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Digitálny čitateľský preukaz 10 000,00 €
Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) Unikátna mobilná aplikácia NUDCH pre rýchlu diagnostiku dieťaťa v pohodlí domova - rozšírenie funkcionality 20 000,00 €
Stredná odborná škola informačných technológií SMARFE 5 035,00 €
Aj Ty v IT TECHLIB - digitálne zručnosti po ruke 10 000,00 €
Suma spolu:   155 380,00 €

 

 

Odborná porota

Prijaté žiadosti posudzovali odborníci v tomto zložení:


 

Branislav Straka

Člen predstavenstva ČSOB

Súčasťou ČSOB Finančnej skupiny je od roku 2006. Ako člen predstavenstva je zodpovedný za bankové produkty, procesy a inovácie. Zároveň je predsedom správnej rady ČSOB nadácie.

Zuzana Kosová

Leaderka tímu Mobilné bankovníctvo ČSOB

Od roku 2012 sa venuje vývoju mobilnej aplikácie ČSOB Smartbanking. Posledné tri roky sa pohybuje v IT oblasti, kde ako ScrumMaster zodpovedala za dodávky a správu mobilnej aplikácie. Aktuálne je team leaderkou pracovnej skupiny Mobilné bankovníctvo a jej úlohou je neustále zvyšovať hodnotu služieb pre zákazníka.

Martin Spano

Informatik

Prednáša o umelej inteligencii na konferenciách a popularizuje ju na sociálnych sieťach a v TV. Za jeho činnosť ho Ministerstvo hospodárstva nominovalo na najvyššie vedecké ocenenie „Cena za vedu a techniku“.

Mária Tóthová Šimčáková

Expertka pre bezpečnosť detí na internete

Psychológii a práci s deťmi sa venuje už viac ako 30 rokov. Je členkou Rady pre reklamu ako odborníčka na problematiku reklamy so zameraním na deti. Okrem toho je aj autorkou mnohých programov a aj kníh pre deti a mládež.

Jakub Šimko

Výskumník Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT)

Dlhé roky sa venuje oblasti umelej inteligencie, interakcie človeka s počítačom, ľudského počítania, crowdsourcingu a symbiózy človeka a umelej inteligencie. Doménou jeho výskumu je boj proti dezinformáciám prostredníctvom automatickej detekcie dezinformačného obsahu, podpory fact-checkerov a auditovania odporúčacích systémov sociálnych médií.

Digitálny Smart grant

ČSOB nadácia v rámci digitálneho vzdelávania prináša nový grantový program, ktorého cieľom je podporiť inovatívne nápady a kreatívne projekty, ktoré zlepšia život nám všetkým.

Pre koho je Digitálny Smart grant určený?

Pre mimovládne organizácie, školy aj samosprávy, ktorým záleží na efektívnom využívaní inovácií a technológií. Ich zámerom je tiež zjednodušiť a zefektívniť svoje procesy a nastaviť zrozumiteľnú komunikáciu so svojou cieľovou skupinou.

Príkladom podporeného projektu môže byť posun zo zdĺhavého úradného procesu na efektívnejší online postup či rôzne programy digitálneho vzdelávania.

 

O ČSOB nadácii

ČSOB nadácia bola založená 6. decembra 2010 s cieľom podporovať a realizovať aktivity verejnoprospešného charakteru, ktoré posilňujú základné hodnoty spoločností patriacich do ČSOB Finančnej skupiny. Jej cieľom je predovšetkým dosiahnutie pozitívnej zmeny prostredníctvom realizácie rôznych projektov z oblasti zdravia, aktívneho životného štýlu, vzdelávania a podpory digitálnej gramotnosti, ako aj ochrany a tvorby životného prostredia. 

Kontakt

Simona Šípová
Správkyňa ČSOB nadácie
0902 910 983
nadacia@csob.sk