Digitálny Smart grant od ČSOB

Na digitálne projekty rozdelíme 200 000 eur!

Sme obklopení technológiami, prihovára sa nám umelá inteligencia a inovácie nás prekvapujú každý deň. V čoraz dynamickejšom digitálnom prostredí je dôležité porozumieť tomu, ako nám technológie môžu pomôcť žiť komfortnejší život.

A práve digitálne vzdelávanie je spôsob, ktorým môžeme nájsť vhodný prienik medzi technológiami a ľudským správaním.

Odborná porota v zložení Branislav Straka, Zuzana Kosová, Martin Spano, Mária Tóthová Šimčáková a Jakub Šimko rozhodla o úspešných žiadateľoch o Digitálny Smart grant.
Porotcovia hodnotili 231 projektov, z ktorých vybrali 13, získavajúcich podporu.
Všetkým, ktorí sa do Digitálneho Smart grantu prihlásili, ďakujeme!

Zoznam podporených projektov:

Žiadateľ Názov projektu Suma
Slovenský horolezecký spolok JAMES Digitalizácia členstva 13 170,00 €
JEDEN RODIČ, n. o. DigiRodič 20 000,00 €
Stredná odborná škola technická Digitálna trieda s umelou inteligenciou 16 830,00 €
IPčko o.z. Online klub pre mladých ľudí na Discorde 10 000,00 €
LEAF GROWNi vďaka umelej inteligencii prepojí ľudí a príležitosti s najväčším potenciálom vytvoriť pozitívny dopad 10 000,00 €
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine Digitalizujeme vzdelávacie materiály pre fyziku 7 800,00 €
Spojená škola, Novohradská 3, 82109 Bratislava DINO v škole - Digitalizácia a inovácie v škole 21. storočia 11 845,00 €
Slovenský skauting 19.Zbor Obojživelníkov Šaľa Ochrana pred ublížením 5 700,00 €
OCHRÁŇ MA Boj proti nevhodnému a nelegálnemu obsahu na internete so zameraním na detskú pornografiu a pedofíliu 15 000,00 €
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Digitálny čitateľský preukaz 10 000,00 €
Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) Unikátna mobilná aplikácia NUDCH pre rýchlu diagnostiku dieťaťa v pohodlí domova - rozšírenie funkcionality 20 000,00 €
Stredná odborná škola informačných technológií SMARFE 5 035,00 €
Aj Ty v IT TECHLIB - digitálne zručnosti po ruke 10 000,00 €
Suma spolu:   155 380,00 €

Digitálny Smart grant

ČSOB nadácia v rámci digitálneho vzdelávania prináša nový grantový program, ktorého cieľom je podporiť inovatívne nápady a kreatívne projekty, ktoré zlepšia život nám všetkým.

Pre koho je Digitálny Smart grant určený?

Pre mimovládne organizácie, školy aj samosprávy, ktorým záleží na efektívnom využívaní inovácií a technológií. Ich zámerom je tiež zjednodušiť a zefektívniť svoje procesy a nastaviť zrozumiteľnú komunikáciu so svojou cieľovou skupinou.

Príkladom podporeného projektu môže byť posun zo zdĺhavého úradného procesu na efektívnejší online postup či rôzne programy digitálneho vzdelávania.

 

Ako sa zapojiť?

Stačí vyplniť formulár. Po skončení hodnotenia odbornou komisiou budú vybrané subjekty informované o posúdení a výsledku ich žiadosti.

Registrácia Štatút

Dôležité termíny

Dátum odoslania žiadosti o grant:
15. jún 2024
Vyhlásenie výsledkov:
október 2024
Možné čerpanie prostriedkov:
od 1. novembra 2024

 

 

Odborná porota


 

Branislav Straka

Člen predstavenstva ČSOB

Súčasťou ČSOB Finančnej skupiny je od roku 2006. Ako člen predstavenstva je zodpovedný za bankové produkty, procesy a inovácie. Zároveň je predsedom správnej rady ČSOB nadácie.

Jana Karasová

Teamleaderka tímu Digitálny vývoj ČSOB

Väčšinu svojej kariéry sa venuje online službám, digitálnemu vývoju a CX. Zodpovedá za webovú stránku ČSOB a spolu so svojím tímom sa podieľa na tvorbe digitálnych procesov a služieb v Internetbankingu a mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking.

Samuel Kováčik

Vedátor

Teoretický fyzik, vo výskume sa zaoberá modifikáciami kvantovej mechaniky, numerickými simuláciami a maticovými modelmi. Pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK a na Masarykovej univerzite. V roku 2016 založil projekt Vedátor, ktorého cieľom je popularizovať vedu.

Mária Tóthová Šimčáková

Expertka pre bezpečnosť detí na internete

Psychológii a práci s deťmi sa venuje už viac ako 30 rokov. Je členkou Rady pre reklamu ako odborníčka na problematiku reklamy so zameraním na deti. Okrem toho je aj autorkou mnohých programov a aj kníh pre deti a mládež.

Jakub Šimko

Výskumník Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT)

Dlhé roky sa venuje oblasti umelej inteligencie, interakcie človeka s počítačom, ľudského počítania, crowdsourcingu a symbiózy človeka a umelej inteligencie. Doménou jeho výskumu je boj proti dezinformáciám prostredníctvom automatickej detekcie dezinformačného obsahu, podpory fact-checkerov a auditovania odporúčacích systémov sociálnych médií.

O ČSOB nadácii

ČSOB nadácia bola založená v roku 2010 s cieľom podporovať a realizovať aktivity verejnoprospešného charakteru, ktoré posilňujú základné hodnoty spoločností patriacich do ČSOB Finančnej skupiny. Jej cieľom je predovšetkým dosiahnutie pozitívnej zmeny prostredníctvom realizácie rôznych projektov z oblasti zdravia, aktívneho životného štýlu, vzdelávania a podpory digitálnej gramotnosti, ako aj ochrany a tvorby životného prostredia. 

Kontakt

Simona Šípová
Správkyňa ČSOB nadácie
0902 910 983
nadacia@csob.sk