Digitálny Smart grant od ČSOB

Na digitálne projekty rozdelíme 150 000 eur!

Sme obklopení technológiami, prihovára sa nám umelá inteligencia a inovácie nás prekvapujú každý deň. V čoraz dynamickejšom digitálnom prostredí je dôležité porozumieť tomu, ako nám technológie môžu pomôcť žiť komfortnejší život.

A práve digitálne vzdelávanie je spôsob, ktorým môžeme nájsť vhodný prienik medzi technológiami a ľudským správaním.

Digitálny Smart grant

ČSOB nadácia v rámci digitálneho vzdelávania prináša nový grantový program, ktorého cieľom je podporiť inovatívne nápady a kreatívne projekty, ktoré zlepšia život nám všetkým.

Pre koho je Digitálny Smart grant určený?

Pre mimovládne organizácie, školy aj samosprávy, ktorým záleží na efektívnom využívaní inovácií a technológií. Ich zámerom je tiež zjednodušiť a zefektívniť svoje procesy a nastaviť zrozumiteľnú komunikáciu so svojou cieľovou skupinou.

Príkladom podporeného projektu môže byť posun zo zdĺhavého úradného procesu na efektívnejší online postup či rôzne programy digitálneho vzdelávania.

 

Ako sa zapojiť?

Stačí vyplniť formulár. Po skončení hodnotenia odbornou komisiou budú vybrané subjekty informované o posúdení a výsledku ich žiadosti.

Registrácia

 

 

Dátum odoslania žiadosti o grant:
Do 16. júla
Vyhlásenie výsledkov:
23. október 2023
Možné čerpanie prostriedkov:
od 1. novembra 2023

 

 

Odborná porota

Prijaté žiadosti budú posudzovať odborníci v tomto zložení:


 

Branislav Straka

Člen predstavenstva ČSOB

Súčasťou ČSOB Finančnej skupiny je od roku 2006. Ako člen predstavenstva je zodpovedný za bankové produkty, procesy a inovácie. Zároveň je predsedom správnej rady ČSOB nadácie.

Zuzana Kosová

Leaderka tímu Mobilné bankovníctvo ČSOB

Od roku 2012 sa venuje vývoju mobilnej aplikácie ČSOB Smartbanking. Posledné tri roky sa pohybuje v IT oblasti, kde ako ScrumMaster zodpovedala za dodávky a správu mobilnej aplikácie. Aktuálne je team leaderkou pracovnej skupiny Mobilné bankovníctvo a jej úlohou je neustále zvyšovať hodnotu služieb pre zákazníka.

Martin Spano

Informatik

Prednáša o umelej inteligencii na konferenciách a popularizuje ju na sociálnych sieťach a v TV. Za jeho činnosť ho Ministerstvo hospodárstva nominovalo na najvyššie vedecké ocenenie „Cena za vedu a techniku“.

Mária Tóthová Šimčáková

Expertka pre bezpečnosť detí na internete

Psychológii a práci s deťmi sa venuje už viac ako 30 rokov. Je členkou Rady pre reklamu ako odborníčka na problematiku reklamy so zameraním na deti. Okrem toho je aj autorkou mnohých programov a aj kníh pre deti a mládež.

Jakub Šimko

Výskumník Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT)

Dlhé roky sa venuje oblasti umelej inteligencie, interakcie človeka s počítačom, ľudského počítania, crowdsourcingu a symbiózy človeka a umelej inteligencie. Doménou jeho výskumu je boj proti dezinformáciám prostredníctvom automatickej detekcie dezinformačného obsahu, podpory fact-checkerov a auditovania odporúčacích systémov sociálnych médií.

O ČSOB nadácii

ČSOB nadácia bola založená 6. decembra 2010 s cieľom podporovať a realizovať aktivity verejnoprospešného charakteru, ktoré posilňujú základné hodnoty spoločností patriacich do ČSOB Finančnej skupiny. Jej cieľom je predovšetkým dosiahnutie pozitívnej zmeny prostredníctvom realizácie rôznych projektov z oblasti zdravia, aktívneho životného štýlu, vzdelávania a podpory digitálnej gramotnosti, ako aj ochrany a tvorby životného prostredia. 

Kontakt

Simona Šípová
Správkyňa ČSOB nadácie
0902 910 983
nadacia@csob.sk