Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Dlhopisy - ČSOB

Dlhopisy ČSOB

  • pravidelná výplata ročných kupónov a postupné vyplácanie menovitej hodnoty (istiny)

  • z dlhodobého hľadiska spoľahlivá forma investície s rozumnou mierou rizika

  • zhodnotenie prostriedkov v horizonte 4 rokov


Čo s produktom získate

  • pravidelný výnos každý rok, vyplatený formou kupónu (percentuálny podiel z investovanej sumy),
  • postupné pravidelné vyplácanie časti investovanej sumy,
  • dlhopisy ČSOB môžete odpredať aj pred splatnosťou za aktuálnu trhovú cenu.

Podmienky dlhopisu: Dlhopis ČSOB III. 2020

Podmienky dlhopisu: Dlhopis ČSOB III. 2020
Infolist
Emisné podmienky
Odkupná hodnota
Upisovacie obdobie: 11.7. - 31.8.2016
ISIN: SK4120011834
Mena: EUR
Splatnosť dlhopisu: 9.9.2020
Kupón: 0,40 % p.a., vyplácaný raz ročne k 9.9. 2017
0,80 % p.a., vyplácaný raz ročne k 9.9. 2018
1,60 % p.a., vyplácaný raz ročne k 9.9. 2019
2,80 % p.a., vyplácaný raz ročne k 9.9. 2020
Emisný kurz (cena pri vydaní): 100,00%
Denominácia: 1 000 EUR + násobky 1 000 EUR
Minimálna menovitá hodnota prvotnej investície: 3 000 EUR
Poplatok za upísanie a vydanie dlhopisu: 3 000 EUR – 14 000 EUR: 0,40 % z menovitej hodnoty obchodu
15 000 EUR a viac: 0,00 % z menovitej hodnoty obchodu

Podmienky dlhopisu: Dlhopis ČSOB II. 2019

Podmienky dlhopisu: Dlhopis ČSOB II. 2019
Infolist
Emisné podmienky
Upisovacie obdobie: 10.8. - 30.9.2015
ISIN: SK4120010976
Mena: EUR
Splatnosť dlhopisu: 4.10.2019
Kupón: 0,50 % p.a., vyplácaný raz ročne k 5.10.2016
1,30 % p.a., vyplácaný raz ročne k 5.10.2017
1,90 % p.a., vyplácaný raz ročne k 5.10.2018
2,50 % p.a., vyplácaný raz ročne k 5.10.2019
Emisný kurz (cena pri vydaní): 100,00%
Denominácia: 1 000 EUR + násobky 1 000 EUR
Minimálna menovitá hodnota prvotnej investície: 3 000 EUR

Ďalšie informácie

Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a nepredstavuje emisné podmienky. ČSOB, a. s. vykonáva investičné poradenstvo, nevykonáva však účtovné ani daňové poradenstvo. Daňové dopady na výnosy z finančných nástrojov závisia od vlastností produktu, individuálnej situácie každého klienta a v budúcnosti sa môžu meniť a líšiť aj v súvislosti od daňového domicil klienta. Klientovi, ktorý má pochybnosti o daňových dopadoch, odporúčame poradiť sa s nezávislým finančným alebo daňovým poradcom. Potenciálni investori by tiež mali zobrať do úvahy, že daňová regulácia a jej dopady vykladané príslušnými úradmi sa môžu časom zmeniť. Preto nie je možné predpovedať presný budúci daňový dopad na investíciu.  

Viac informácií o investičnom poradenstve, o rizikách spojených s produktmi finančných trhov a klasifikácii produktov, ako aj Stratégiu vykonávania pokynov a Všeobecné informácie o konflikte záujmov nájdete na stránke Právne informácie. Emisné podmienky a prospekt pozostávajúci z registračného dokumentu, opisu cenných papierov a súhrnného dokumentu sú zverejnené v časti Cenné papiere.