Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

ČSOB Poisťovňa - Kontakty | ČSOB

Infolinka ČSOB Poisťovne 0850 111 303

Zavolať na Infolinku

Zo zahraničia telefonujte na +421 2 5966 6999 Písomne sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese infolinka@csob.sk alebo cez náš kontaktný formulár.


Názov a sídlo spoločnosti

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

IČO 31 325 416
IČ DPH SK 702 00 002 18

Zásielky

zásielky odosielajte na:
P.O.BOX 815 63
815 63 Bratislava


Podateľňa

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11 (prízemie, budova pod bralom)
811 02 Bratislava

Úradné hodiny 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30