Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Kontakty

Kontakty

Infolinka

Zavolať na Infolinku

Zo zahraničia telefonujte na +421 2 5966 6999. Písomne sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese infolinka@csob.sk alebo cez náš kontaktný formulár.


Názov a sídlo spoločnosti

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

IČO 31 325 416
IČ DPH SK 202 08 517 67

Zásielky

zásielky odosielajte na:
P.O.BOX 815 63
815 63 Bratislava


Podateľňa

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11 (prízemie, budova pod bralom)
811 02 Bratislava

Osobné podania 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:30