Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Novinky

Investujte do zdravia   |  

V dnešnej dobe sme svedkami rastúcej priemernej dĺžky života a starnúcej populácie.

Vaša dolárová príležitosť   |  

Hľadáte možnosti zhodnotenia voľných prostriedkov v USD.

Novinky v KBC Equity Fund   |  

S účinnosťou od 12.júna 2020 dochádza k zmene názvu a v niektorých prípadoch aj k úprave investičnej politiky vybraných akciových podfondov KBC Equity Fund:

Aktualizujeme dokumenty k fondom   |  

Ku dňu 3.4.2020 vstúpia do platnosti aktualizované Predajné prospekty k Fondom ČSOB AM:

Zmena vo fondoch Renta   |  

Dňa 16.4.2020 dôjde k zmene správy fondov Renta:

Aktualizujeme dokumenty k fondom   |  

Ku dňu 1.3.2020 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty Predbežné informácie o nákladoch a poplatkoch k Fondom ČSOB AM:

Zmena právnej formy fondu IN.focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced   |  
Ku dňu 17.4.2020 sa uskutoční zmena právnej formy fondu IN.focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced BE6290509593, a to prostredníctvom zlúčenia do novovytvoreného fondu Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced BE6290509593 (nástupnícky fond) z dôvodu vyššej efektivity pri správe fondu. Investičná stratégia fondu, ako aj ostatné parametre zostanú nezmenené.
Zmena právnej formy fondu IN.focus KBC ExpertEase Defensive Balanced   |  

Ku dňu 17.4.2020 sa uskutoční zmena právnej formy fondu IN.focus KBC ExpertEase Defensive Balanced BE6290498482, a to prostredníctvom zlúčenia do novovytvoreného fondu Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced BE6290498482 (nástupnícky fond) z dôvodu vyššej efektivity pri správe fondu. Investičná stratégia fondu, ako aj ostatné parametre zostanú nezmenené.

Investícia, ktorá spája ľudí   |  

V dnešnej rýchlej a uponáhľanej dobe je možnosť okamžitého pripojenia na internet alebo rýchle spojenie sa prostredníctvom mobilnej siete nevyhnutnosťou. Služby operátorov využívame dennodenne, či už v práci alebo súkromí. Komunikujeme jednoducho všade. Môžeme tiež povedať, že telekomunikácie sú oporou pre hospodárstvo. Keďže ide o silný sektor, rozhodli sme sa tému telekomunikácií využiť v prichádzajúcom fonde, ktorým je Optimum Fund CSOB Airbag Jumper 16

Aktualizujeme dokumenty k fondom   |  

Ku dňu 6.2.2020 vstúpia do platnosti aktualizované Kľúčové informácie pre investorov, Predbežné informácie o nákladoch a poplatkoch, Predajné prospekty k Fondom ČSOB AM:

  • ČSOB Privátny o.p.f.
  • ČSOB Rastový o.p.f.
  • ČSOB Svetový akciový o.p.f.
  • ČSOB Vyvážený o.p.f.
Aktualizujeme Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere   |  

Dňa 02.12.2019 nadobúda účinnosť Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere (Sadzobník), ktorý zmení doteraz platný a účinný Sadzobník.

Aktualizujeme dokumenty pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere   |  

Ku dňu 23.9.2019 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty:

  • Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere
  • Parametre pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere
Aktualizujeme dokumenty k fondom   |  

Oznamujeme svojim investorom, že dňa 30.8.2019 zverejňujeme aktuálne polročné správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom ku všetkým Fondom ČSOB AM.

Svetový výber v českých korunách   |  

Držať české koruny v našich zemepisných šírkach nie je nič neobvyklé. Ak ich však neplánujete minúť, je škoda nechať ich len tak ležať ľadom. Riešením pre vás môže byť zaistený fond Global Partners ČSOB Globálního růstu 1. Kombinuje v sebe príležitosť podieľať sa na raste cien akcií spoločností vybraných z celého sveta a 100 % kapitálovú ochranu, ktorej cieľom je zaistiť návratnosť vašej investície ku dňu splatnosti fondu v prípade nepriaznivého vývoja na akciových trhoch.

Na akciové trhy s rozumom   |  

Zodpovedne pristupovať k starostlivosti o vlastné úspory a investície v prostredí nízkych úrokových sadzieb je neľahká úloha. Tým pravým riešením môže byť zaistený fond. Takýmto fondom je aj naša novinka – Horizon Investicna Prilezitost. Spája sa v ňom príležitosť dosiahnuť zaujímavý výnos naviazaný na akciové trhy s ochranou 97 % investovanej čiastky ku dňu splatnosti.

Čas pre Severnú Ameriku   |  

Hľadáte možnosti zhodnotenia voľných prostriedkov v USD. Vidíte potenciál vo významných veľkých severoamerických spoločnostiach, ale nie ste si istý správnym načasovaním nákupu. Riešením pre vás môže byť zaistený fond Perspective North America 100 Timing USD 5. V ňom sa spája príležitosť dosiahnuť zaujímavý výnos naviazaný na akciové trhy s ochranou 100 % investovanej čiastky ku dňu splatnosti, pričom výnos nezávisí len od jedného momentu nákupu.

Aktualizujeme dokumenty pre Investičné poradenstvo   |  

Ku dňu 1. 7. 2019 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty: Obchodné podmienky pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere (OP) a Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere (Sadzobník).

Zlúčenie fondov – jún 2019   |  

V júni 2019 sa uskutoční zlúčenie Fondov KBC AM:

  • KBC Renta Emurenta, ISIN LU0093435989 (zanikajúci podfond) a
  • KBC Renta Slovakrenta, ISIN LU0145231543 (zanikajúci podfond)
  • do KBC Renta Eurorenta, ISIN LU0058246306 (nástupnícky podfond)
Aktualizujeme dokumenty k fondom   |  

Oznamujeme svojim investorom, že dňa 30.4.2019 zverejňujeme aktuálne ročné správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom ku všetkým Fondom ČSOB AM.

Investícia, ktorá spája ľudí   |  

Pevné linky už väčšina z nás doma síce nemá, ale vystriedali ich mobily, pripojenie na internet a káblová televízia. V dnešnom svete je komunikácia a rýchla výmena informácií základom fungovania v súkromí aj v práci a telekomunikační operátori patria medzi piliere hospodárstva.

Aktualizujeme dokumenty pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere a dokumenty k Fondom   |  

Ku dňu 1. 3. 2019 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere.

Svetová investícia v dolároch so zaistením   |  

Prinášame vám novú investičnú príležitosť v amerických dolároch v podobe zaisteného fondu Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 8.

Investujte do sveta peňazí   |  

Ak veríte v pozitívnu budúcnosť bánk, poisťovní a poskytovateľov iných finančných služieb v horizonte približne 5 rokov, ktorá sa pretaví do rastu cien ich akcií, no zároveň myslíte aj na istenie pre prípad nepriaznivého vývoja, máme pre vás riešenie - fond Horizon CSOB Financie 1.

Z KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology sa stáva KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology   |  

S účinnosťou od 11.3.2019 sa z podfondu KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology stáva KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology. Dochádza k zmene názvu a zároveň k zmene a rozšíreniu investičnej politiky tohto sektorovo zameraného akciového podfondu.

Z KBC Equity Fund Telecom sa stáva KBC Equity Fund Communication Services   |  

S účinnosťou od 7.1.2019 sa z podfondu KBC Equity Fund Telecom stáva KBC Equity Fund Communication Services. Dochádza k zmene názvu a zároveň k rozšíreniu investičnej politiky tohto sektorovo zameraného akciového podfondu.

Aktualizujeme dokumenty pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere   |  

Ku dňu 3. 12. 2018 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty: Obchodné podmienky pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere, Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere, Parametre pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere.

Veľké európske mená vo vašich službách   |  

Ak veríte veľkým európskym spoločnostiam, chcete s nimi stúpať nahor, ale myslíte aj na istenie pri nepriaznivom vývoji, máme pre vás riešenie - fond Horizon CSOB Europsky Rast 1.

Svetová investícia v dolároch so zaistením   |  

Prinášame vám novú investičnú príležitosť v amerických dolároch v podobe zaisteného fondu Global Partners CSOB Fixovany click USD 7.

Aktualizujeme dokumenty pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere   |  

Ku dňu 2.7.2018 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty Obchodné podmienky pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere, Parametre pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere.

Príležitosť rásť so svetom   |  

Ak chcete stúpať nahor, ale myslíte aj na istenie pri prípadnom zostupe, máme pre vás riešenie - fond Horizon CSOB Globálny Rast 2.

Šikovný skokan do výnosu   |  

Pre nový zážitok, krajší pohľad, lepší pocit – občas je potrebné skočiť. Chce to síce viac odvahy, no v tom nám môže pomôcť spoľahlivý partner, kvalitná výstroj a istiace lano. Ako váš spoľahlivý partner v oblasti investícií vám prinášame príležitosť na zhodnotenie vašich voľných prostriedkov prostredníctvom nového štruktúrovaného fondu Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13. Jeho súčasťou je aj kvalitná výstroj v podobe osvedčeného indexu EURO STOXX 50 ® ako podkladového aktíva a istiace lano v podobe 20 % -ného airbagu.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   |  

Ku dňu 5.2.2018 vstúpia do platnosti aktualizované Kľúčové informácie pre investorov, Informácie o predbežných nákladoch a poplatkoch a Predajné prospekty k Fondom ČSOB AM.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   |  

Ku dňu 31.12.2017 vstúpia do platnosti aktualizované Kľúčové informácie pre investorov a Predajné prospekty k fondom.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   |  

Ku dňu 15.12.2017 vstúpia do platnosti aktualizované štatúty k fondom.

Rámcová zmluva o investovaní rozširuje možnosti   |  

Ku dňu 01.11.2017 je aktualizované znenie Rámcovej zmluvy o investovaní (Zmluva). Z tohto dôvodu budú všetci Klienti oslovení (napr. pri najbližšej návšteve Predajného miesta ČSOB) na podpísanie novej Zmluvy.

Aktualizujeme dokumenty k finančným nástrojom   |  

Ku dňu 12.10.2017 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty.

Vaša šanca na výnos aj pri kratšom investičnom horizonte   |  

Dnes máte voľné finančné prostriedky, hoci aj malú sumu, ktoré nebudete najbližšie roky potrebovať. Chcete, aby ich hodnota vzrástla. Už viete, že akcie predstavujú vysoký potenciál zhodnotenia. Veríte tiež, že cena akcií v najbližších rokoch stúpne. Ste ochotný podstúpiť určité riziko spojené s investovaním, avšak nie príliš veľké a preto by ste privítali aspoň čiastočnú ochranu svojej investície.

Ak ste sa v týchto slovách našli, potom rozhodne nepremeškajte príležitosť zoznámiť sa s našou novinkou na palete investičných riešení – fondom Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2.

Zmena adresy sídla ČSOB   |  

Od 1. 8. 2017 mení Československá obchodná banka, a. s. svoje sídlo. Nová adresa je: Žižkova 11, 811 02 Bratislava.

Začnime písať vašu inveSTORY s fondmi EXPERTEASE   |  

Ak aj vy patríte k ľuďom, ktorí si uvedomujú, že o svoje peniaze sa treba starať a máte záujem o ich lepšie zhodnotenie, ale chýba vám čas či hlbší záujem o oblasť investovania a najradšej by ste boli, keby to niekto urobil za vás, máme pre vás riešenie. Zoznámte sa s fondmi EXPERTEASE*, a zistíte, že investovanie môže byť jednoduché.

Horizon CSOB Svet s Bonusom Energie 1 - bonus potvrdený   |  

Dovoľujeme si Vás informovať, že v marci 2017 sa uskutočnilo pozorovanie v rámci fondu Horizon CSOB Svet s Bonusom Energie 1, ISIN BE6282706165.

S inováciou pre lepší výsledok vašej investície   |  

Investovanie ponúka nekonečné more možností. Rozhodovanie medzi nimi vychádza z toho, akému budúcemu vývoju veríte. Pokiaľ sa vo vašom pohľade do budúcnosti prikláňate k myšlienke, že veľkým a dobre zavedeným spoločnostiam sa bude dariť a ceny ich akcií budú rásť, no predsa by ste uvítali aspoň menšiu ochranu pre prípad mierneho poklesu, máme pre vás novinku, ktorá sa vám bude páčiť. Je ňou fond Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   |  

Dňa 15.2.2017 nadobudnú účinnosť aktualizované Kľúčové informácie pre investorov a Predajný prospekt k Fondu ČSOB AM.

Zlúčenie fondov k 24.3.2017   |  

Ku dňu 24.3.2017 sa uskutoční zlúčenie Fondov KBC AM.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   |  

Dňa 1.2.2017 nadobudnú účinnosť aktualizované Kľúčové informácie pre investorov a Predajné prospekty ku všetkým Fondom ČSOB AM.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   |  

Dňa 12.01.2017 nadobudnú účinnosť aktualizované Kľúčové informácie pre investorov fondu ČSOB Rastový o.p.f.

Skočte si pre výnos s top spoločnosťami eurozóny   |  

Eurozóna je druhou najväčšou ekonomikou na svete. Je tiež najväčším exportérom, disponuje najväčšími oficiálnymi rezervami v zlate a výnimočné postavenie má aj v ďalších ukazovateľoch. Vývoj cien akcií top spoločností v eurozóne mapuje akciový index EURO STOXX 50®. Príležitosť dosiahnuť zaujímavý výnos aj pri minimálnom raste tohto indexu vám prináša nový fond Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10. Svoje zhodnotené prostriedky môžete v prípade priaznivého vývoja dostať naspäť už po niečo vyše roku. Na druhej strane s každým ďalším rokom trvania investície môže byť váš výnos vyšší.

Zlúčenie fondov k 27.1.2017   |  

Ku dňu 27.1.2017 sa uskutoční zlúčenie Fondov KBC AM.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   |  

Dňa 1.12.2016 nadobudnú účinnosť aktualizované Kľúčové informácie pre investorov fondu ČSOB Svetový akciový o.p.f.

Šanca na výnos v kratšom investičnom horizonte   |  

Dnes máte voľné finančné prostriedky na obdobie 2,5 roka. Chcete, aby ich hodnota vzrástla. Už viete, že akcie predstavujú vysoký potenciál zhodnotenia. Veríte tiež, že cena akcií v najbližších rokoch stúpne. Ste ochotný podstúpiť určité riziko spojené s investovaním, avšak nie príliš veľké a preto by ste privítali aspoň čiastočnú ochranu svojej investície. Ak ste sa v týchto slovách našli, potom rozhodne nepremeškajte príležitosť zoznámiť sa s našou novinkou na palete investičných riešení – fondom Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1.

Svetová investícia v dolároch   |  

Prinášame vám novú investičnú príležitosť v amerických dolároch v podobe zaisteného fondu Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6. Zhodnotenie vašich peňazí bude naviazané na vývoj hodnoty akciového koša zloženého z akcií 30 spoločností sídliacich v 13 krajinách na 4 kontinentoch a reprezentujúcich 9 rôznych sektorov.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   |  

Dňa 1.10.2016 nadobudnú účinnosť aktualizované Kľúčové informácie pre investorov a Predajné prospekty ku všetkým Fondom ČSOB AM.

Skočte si pre výnos s nemeckými top spoločnosťami   |  

Nemecko je motorom európskej ekonomiky. Vývoj cien akcií najvýznamnejších spoločností na nemeckom akciovom trhu mapuje akciový index DAX®. Zarobiť na ich raste môžete aj vy vďaka novému štruktúrovanému fondu Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 9, o ktorý sme pre vás rozšírili možnosti zhodnocovania vašich voľných prostriedkov. Svoje zhodnotené prostriedky môžete v prípade priaznivého vývoja dostať naspäť už po niečo vyše roku. Na druhej strane s každým ďalším rokom trvania investície môže byť váš výnos vyšší.

Aktualizujeme dokumenty pre finančné nástroje   |  

Ku dňu 1.7.2016 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   |  

Dňa 15.6.2016 vstúpia do platnosti aktualizované Kľúčové informácie pre investorov fondu ČSOB Svetový akciový o.p.f.

Investícia do spoločností, ktoré si veria a majú na to   |  

S novým fondom Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 vám prinášame príležitosť investovať do zaujímavej témy. Sú ňou spoločnosti, ktoré realizujú programy spätných nákupov vlastných akcií. Výsledok v podobe nižšieho počtu akcií v obehu s právom na väčší podiel na ziskoch spoločnosti do budúcnosti zvyčajne býva trhmi vnímaný ako pozitívny signál vedúci k rastu ceny týchto akcií.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   |  

Dňa 13.5.2016 vstúpia do platnosti aktualizované Kľúčové informácie pre investorov k fondu ČSOB Rastový o.p.f.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   |  

Oznamujeme svojim investorom, že dňa 29.4.2016 zverejňujeme aktuálne ročné správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom ku všetkým Fondom ČSOB AM.

Zlúčenie fondov k 17.6.2016   |  

Oznamujeme svojim investorom, že ku dňu 17.6.2016 sa uskutoční zlúčenie fondov Centea Fund Sectors a Centea Fund World Select (zanikajúce fondy) do KBC Equity Fund World (nástupnícky fond).

Oslávte s nami Svetový deň investičných fondov   |  

19. apríla už po tretíkrát aj na Slovensku oslávime Svetový deň investičných fondov. Týmto dňom si pripomíname narodenie holandského obchodníka Abrahama van Ketwicha, ktorý v roku 1774 vytvoril prvý fond.

Zlúčenie fondov k 31.3.2016   |  

Oznamujeme svojim investorom, že ku dňu 31.3.2016 sa uskutočnilo zlúčenie fondov.

Šikovný skokan do výnosu   |  

Ako váš spoľahlivý partner v oblasti investícií vám prinášame príležitosť na zhodnotenie vašich voľných prostriedkov prostredníctvom nového štruktúrovaného fondu Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 7.

Aktualizujeme predajné prospekty k fondom   |  

Ku dňu 31.3.2016 vstúpia do platnosti aktualizované predajné prospekty Fondov ČSOB AM.

Aktualizujeme dokumenty pre finančné nástroje   |  

Ku dňu 31.3.2016 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty.

Investujte inovatívne s fondmi Flexible   |  

Schopnosť prispôsobiť sa situácii je dôležitá nielen v reálnom svete, ale aj na finančnom trhu. Rýchla pružná reakcia môže znamenať rozdiel medzi úspechom a neúspechom, v investíciách potom medzi ziskom a stratou. Z tejto myšlienky vychádza aj naša novinka v palete investičných riešení – zmiešané fondy Flexible.

Svetová príležitosť s dolárom   |  

Siahnite po príležitosti lepšie zhodnotiť vaše prostriedky v amerických dolároch. Investujte do nového zaisteného fondu Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 a podieľajte sa na raste cien akcií spoločností, ktoré pre vás starostlivo vybrali odborníci z KBC Asset Managementu.

Pozastavenie vydávania a vyplácania podielových listov   |  

Oznamujeme svojim investorom, že dňa 29.2.2016 bude pozastavené vydávanie a vyplácanie podielových listov všetkých fondoch zo skupiny Archipel.

Aktualizujeme dokumenty pre finančné nástroje   |  

Ku dňu 1.3.2016 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   |  

Dňa 1.2.2016 vstúpia do platnosti aktualizované Kľúčové informácie pre investorov a Predajné prospekty ku všetkým Fondom ČSOB AM.

Pridajte energiu svojim investíciám   |  

Naštartujte svoje investície hneď na začiatku roka s naším novým fondom Horizon CSOB Svet s Bonusom Energie 1. Prostredníctvom neho sa budete podieľať na raste cien akcií prvotriednych spoločností z celého sveta reprezentujúcich rôzne sektory, a zároveň budete mať možnosť získať
10 %-ný bonus vďaka spoločnostiam zo sektora energií.

Dolárové riešenie pre vás   |  

S novou investičnou príležitosťou v amerických dolároch v podobe zaisteného fondu Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 bude zhodnotenie vašich voľných prostriedkov naviazané na vývoj cien akcií starostlivo vybraných spoločností z celého sveta.

Aktualizujeme dokumenty pre finančné nástroje   |  

Ku dňu 1.10.2015 vstúpi do platnosti aktualizovaný dokument Sadzobník pre Finančné nástroje.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov k 31.8.2015   |  

Oznamujeme svojim investorom, že dňa 31.8.2015 zverejňujeme aktuálne polročné správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom.

Aktualizujeme dokumenty pre finančné nástroje   |  

Ku dňu 1.9.2015 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty Obchodné podmienky pre Finančné nástroje a Parametre pre Podielové fondy.

Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 - bonus potvrdený   |  

Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiaci júl sa uskutočnilo pozorovanie v rámci fondu Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1, BE6265486629.

Investícia s ideálnymi mierami   |  

Investujte do nového zaisteného fondu Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1. Je to vaša príležitosť podieľať sa na náraste hodnoty akciového koša tvoreného 30 kvalitnými spoločnosťami s vysokou trhovou kapitalizáciou, ktoré sídlia v 12 krajinách na 2 kontinentoch a pôsobia v 9 rôznych sektoroch.

Prekonajte latku so spoločnosťami s vysokými dividendovými výnosmi   |  

Investujte do nového štruktúrovaného fondu Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6. Je to vaša príležitosť podieľať sa na raste ceny akcií 30 kvalitných spoločností z krajín eurozóny, ktoré sú vďaka svojim vysokým dividendovým výnosom súčasťou indexu EURO STOXX® Select Dividend 30.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 24.4.2015   |  

Oznamujeme svojim investorom, že dňa 24.4.2014 zverejňujeme aktuálne ročné správy o hospodárení správcovskej spoločnosti.

Oslávte s nami Svetový deň investičných fondov   |  

19. apríla už po druhýkrát aj na Slovensku oslávime Svetový deň investičných fondov. Týmto dňom si pripomíname narodenia holandského obchodníka Abrahama van Ketwicha, ktorý je považovaný za otca podielových fondov.

Svetová príležitosť s dolárom   |  

Investujte do nového zaisteného fondu Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 a  podieľajte sa na raste cien akcií kvalitných spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

Aktualizujeme Sadzobník pre Finančné nástroje   |  

Ku dňu 9.3.2015 vstúpi do platnosti aktualizovaný dokument Sadzobník pre Finančné nástroje.

Vyberte si zdravé jadro   |  

Investujte do nového zaisteného fondu Horizon CSOB Stredny Vyber 1. Prináša riešenie, s ktorým sa môžete podieľať na raste cien akcií kvalitných spoločností z celého sveta, ale tiež vám poskytne určitú ochranu v prípade negatívneho vývoja na finančných trhoch.

Aktualizujeme dokumenty k podielovým fondom   |  

Dňa 20.2.2015 vstúpia do platnosti aktualizované Kľúčové informácie pre investorov a Predajné prospekty ku všetkým lokálnym podielovým fondom.

Vezmite si svoj podiel z rastu 50 európskych lídrov   |  

Investujte do nového štruktúrovaného fondu Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5.

Aktualizujeme dokumenty k finančným nástrojom   |  

Ku dňu 1.1.2015 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty platné pre Podielové fondy, Dlhopisy a Hypotekárne záložné listy.

Zmena názvu podielového fondu a jeho investičnej stratégie   |  

Odo dňa 29.12.2014 sa mení názov podielového fondu KBC Multi Interest Cash CSOB CZK na KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby.

Pozastavenie vydávania a vyplácania podielových listov   |  

V dňoch 29.-31.12.2014 bude pozastavené vydávanie a vyplácanie podielových listov všetkých Fondoch ČSOB AM.

Správny štart   |  

Správny štart je dôležitý krok k úspešnému cieľu, preto Vám prinášame novinku pre Vaše portfólio – zaistený fond Horizon CSOB Smart Start 1.

Šetrite si na lepšie časy   |  

Začnite sporiť  pravidelne, aby ste si zabezpečili lepšie časy. Stačí si vybrať správne produkty a čím skôr začať.

Investícia, ktorej ľahko porozumiete   |  

Investujte do nového štruktúrovaného fondu Horizon CSOB Svet s bonusom Rodina 1 a podieľajte sa na zisku kvalitných svetových spoločností a zároveň do spoločností, s ktorých výrobkami a službami sa denne stretávajú milióny rodín.

Využite silu Číny   |  

Investujte do nového štruktúrovaného fondu Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3, v ktorom je výnos fondu odvodený od vývoja akciového indexu Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI), tvorený z akcií 40 spoločností so sídlom v Číne, obchodovaných na burze v Hongkongu.

Ukončenie nákupov do vybraných podfondov od 22.7.2014   |  

Oznamujeme svojim investorom, že odo dňa 22.07.2014 (vrátane) nebudú na území Slovenskej republiky distribuované cenné papiere verejnou ponukou neprofesionálnym investorom nasledovných podfondov.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 14.7.2014   |  

Oznamujeme svojim investorom, že dňa 14.07.2014 nadobudol účinnosť aktualizovaný dokument Kľúčové informácie pre investorov v podielovom fonde ČSOB Dlhopisový o.p.f.

Obohaťte svoje portfólio o európske špičky   |  

Investíciou do nového zaisteného fondu Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 sa podieľate nielen na ziskoch kvalitných spoločností vo svete, ale zároveň investujete do významných nemeckých spoločností.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 30.6.2014   |  
Oznamuje svojim investorom, že dňa 30.6.2014 nadobudli účinnosť stanovy ku všetkým fondom zo skupiny KBC EquiPlus.
Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 1.6.2014   |  

Oznamuje svojim investorom, že dňa 01.06.2014 nadobudli účinnosť nasledovné aktualizované dokumenty k podielovým fondom:

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 30.5.2014   |  

Oznamuje svojim investorom, že dňa 30.5.2014 zverejňujeme aktuálnu polročnú správu k 31.3.2014 ku všetkým fondom zo skupiny KBC Interest Fund.

Dôležité zmeny fondu KBC Equity Fund Eastern Europe   |  

Oznamuje svojim investorom, že ku dňu 30.06.2014 budú aktualizované nasledovné dokumenty

Vstúpte s nami do sveta moderných technológií   |  

Investíciou do nového zaisteného fondu Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 sa podieľate nielen na ziskoch kvalitných spoločností vo svete, ale zároveň investujete do najvýznamnejších spoločností z oblasti informačných technológií a e-commerce médií.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 1.5.2014   |  

Oznamuje svojim investorom, že dňa 01.05.2014 nadobudol účinnosť aktualizovaný dokument Kľúčové informácie pre investorov.

Svetový deň investičných fondov   |  

19. apríla oslavujeme Svetový deň investičných fondov.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 9.4.2014   |  

Oznamuje svojim investorom, že dňa 9.4.2014 zverejňujeme aktuálnu ročnú správu, vrátane účtovnej závierky overenej audítorom, ku všetkým fondom zo skupiny KBC EquiPlus.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 8.4.2014   |  

Oznamuje svojim investorom, že dňa 8.4.2014 zverejňujeme aktuálnu ročnú správu, vrátane účtovnej závierky overenej audítorom, ku všetkým fondom zo skupiny KBC Money.

Vykročte za vyšším výnosom s novým zaisteným fondom   |  

Investujte do nového zaisteného fondu Horizon CSOB Svetovy pokrok 1 a podieľajte sa na ziskoch významných globálnych spoločností, ktoré sú lídrami vo svojom odbore podnikania.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 31.3.2014   |  

Oznamuje svojim investorom, že dňa 31.03.2014 nadobudli účinnosť aktualizované Predajné prospekty nasledovných podielových fondov.

Premenovanie skupiny fondov KBC Money   |  

Oznamujeme svojim investorom, že správca fondov plánuje premenovanie skupiny fondov KBC MONEY na skupinu KBC INTEREST FUND.

Zlučovanie podielových fondov k 15.4.2014   |  

Oznamuje svojim investorom, že ku dňu 15.04.2014 sa uskutoční zlúčenie podielových fondov.

Investujte s chuťou do nových zaistených fondov   |  

Investujte do nových zaistených fondov Horizon CSOB Svet s bonusom pivovarov 1 alebo Optimum Fund CSOB Svet a pivni premie 1 a podieľajte sa nielen na ziskoch kvalitných spoločností vo svete, ale zároveň investujete do najvýznamnejších svetových výrobcov piva a nápojov.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov k 3.3.2014   |  

Oznamuje svojim investorom, že ku dňu 03.03.2014 bude aktualizovaný predajný prospekt ku všetkým fondom zo skupiny Archipel.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov k 20.2.2014   |  

Oznamuje svojim investorom, že do dňa 20.02.2014 boli aktualizované kľúčové informácie pre investorov k všetkým zahraničným podielovým fondom.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 14.2.2014   |  

Oznamuje svojim investorom, že dňom 14.02.2014 nadobudli účinnosť aktualizované kľúčové informácie pre investorov nasledovných podielových fondov.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 5.2.2014   |  

Oznamuje svojim investorom, že dňom 05.02.2014 nadobudli účinnosť aktualizované kľúčové informácie pre investorov nasledovných podielových fondov.

Profitujte zo sily veľkých spoločností   |  

Investujte do nového zaisteného fondu Horizon CSOB Silne firmy 1 a podieľajte sa na výnose 30 významných svetových spoločností.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 18.12.2013   |  

Oznamuje svojim investorom, že dňom 18.12.2013 nadobudli účinnosť aktualizované kľúčové informácie pre investorov.

Dôležité upozornenie pre klientov fondov skupiny Archipel   |  

Oznámenie v súvislosti s dokumentmi Kľúčové informácie pre investorov.

Využite zvýhodnenú ponuku pri novom zaistenom fonde   |  

Investujte do nového zaisteného fondu Global Partners CSOB Duo Bonus 3.

Využite zvýhodnenú ponuku pri novom štruktúrovanom fonde   |  

Investujte do nového štruktúrovaného fondu Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR Plus 1 a podieľajte sa na výnose 50 najväčších európskych spoločností prostredníctvom akciového indexu EURO STOXX 50.

Zlúčenie podielových fondov k 29.10.2013   |  

Dovoľujeme si vás informovať, že ku dňu 29.10.2013 sa uskutočnili dve zlúčenia nasledovných podielových fondov.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 29.10.2013   |  

Oznamujeme svojim investorom, že dňom 29.10.2013 nadobudli účinnosť aktualizované dokumenty.

Investičné sporenie – najlepšia zbraň proti kolísaniu trhov   |  

Rozkolísanosť na finančných trhoch spôsobuje neustále obavy z investovania. A pritom je tak jednoduché využiť vyššiu volatilitu vo váš prospech. Riešením je pravidelné investičné sporenie.

Využite príležitosť investovať v USD   |  
Investujte do dolárového fondu Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1 a podieľajte sa na zisku z vývoja akcií koša 30 spoločností, ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou manažmentu, dobrým finančným zdravím, pevne stanovenou dlhodobou stratégiou a dlhoročnými skúsenosťami.
Oplatilo sa počkať   |  

Klienti, ktorí investovali do fondu Horizon CSOB Jumper Plus 2, majú dôvod na radosť. Po troch rokoch totiž získavajú 36% výnos (10,64 % p.a., bez zohľadnenia daní a vstupného poplatku). 

Zmena názvov podielových fondov a ich investičnej stratégie   |  

Odo dňa 30.9.2013 sa zmenili názvy 4 podielových fondov zo skupiny KBC Equity Fund.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 24.06.2013   |  

Oznamujeme svojim klientom, že dňom 24.06.2013 nadobudli účinnosť aktualizované dokumenty.

Dobrý začiatok je polovicou úspechu   |  

S investíciou do nového zaisteného fondu Global Partners CSOB Duo Bonus 2 získate prvú polovicu investície a výnos z nej už po prvom roku! Zároveň sa môžete spoľahnúť na 100% kapitálovú ochranu vašej investície.

Leto s investíciami   |  

Naše produkty a služby nezávisia od počasia a nepoznajú uhorkovú sezónu! Ochutnajte z letných špecialít, ktoré sme pripravili pre konzervatívnych, ale aj náročnejších „fajnšmekrov".

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 01.06.2013   |  

Oznamujeme svojim klientom, že dňom 01.06.2013 nadobudli účinnosť aktualizované Obchodné podmienky pre Podielové fondy.

Aktuálne ceny podielov KBC fondov   |  

Aktuálne ceny podielov KBC fondov sú dočasne prístupné priamo na internetovej stránke KBC Asset Management.
Na stránke je potrebné zadať názov konkrétneho fondu, v ktorom hľadáte aktuálnu cenu podielu.

Vstúpte s nami na nové trhy   |  

Investujte do nového zaisteného fondu Horizon CSOB Dobyvatelia Novych Trhov EUR 1 a podieľate sa na ziskoch najsilnejších spoločností na svete.

Rozširujeme ponuku dlhopisových fondov   |  

Hľadáte produkty pre svoje strednodobé a dlhodobé investície? Investujte bezpečnejšie do odvážnejších dlhopisov.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 01.05.2013   |  

Oznamujeme svojim klientom, že dňom 01.05.2013 nadobudli účinnosť aktualizované dokumenty.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 23.04.2013   |  

Oznamujeme svojim klientom, že dňom 23.04.2013 nadobudli účinnosť aktualizované predajné prospekty.

Predstavujeme nový zaistený fond Optimum Fund CSOB Globalniho Rustu EUR 1   |  
Zhodnoťte Vaše peňažné prostriedky investíciou do nového zaisteného fondu Optimum Fund CSOB Globalniho Rustu EUR 1. Fond pozostáva z koša akcií 30 vybraných spoločností a ich vývoj ovplyvní výšku Vášho výnosu.
Zmena v stanovení Rozhodujúceho dňa vo Fondoch KBC   |  
Dovoľujeme si Vás informovať o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť dňa 18.3.2013. Vo všetkých zahraničných podielových fondoch, ktoré na území Slovenskej republiky distribuuje Československá obchodná banka, a.s. (tzv. Fondy KBC), nastali zmeny pri stanovení Rozhodujúceho dňa.
Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 18.03.2013   |  

Oznamujeme svojim klientom, že dňom 18.03.2013 nadobudli účinnosť aktualizované dokumenty.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 19.2.2013   |  

Oznamujeme investorom, že dňom 19.02.2013 nadobli účinnosť aktualizované dokumenty. 

Pravidelný výnos každý rok, po prvom roku aj s 50% investície   |  

Investujte svoje úspory do zaisteného fondu Global Partners CSOB Duo Coupon 8 a prvú polovicu investície

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 01.02.2013   |  

Oznamujeme svojim klientom, že dňom 01.02.2013 nadobudli účinnosť aktualizované dokumenty

Oznámenie o obnovení vydávania a vyplácania podielových listov   |  

Ako sme vás už informovali, predstavenstvo spoločnosti v súvislosti s prevodom správy podielových fondov rozhodlo o pozastavení vydávania a vyplácania podielových listov nasledovných podielových fondov.

Upisujeme nový zaistený fond Global Partners CSOB Fixovany Click USD 3   |  

Dňa 2.1.2013 sa začalo upisovacie obdobie zaisteného fondu Global Partners CSOB Fixovany Click USD 3, ktoré potrvá do 28.2.2013.

Zmena v obchodných dňoch a vysporiadaní obchodov v lokálnych podielových fondoch   |  

Z dôvodu prevodu podielových fondov pod správu ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (ČSOB AM CZ), nastali zmeny v stanovení obchodného dňa v nasledovných fondoch

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 01.01.2013   |  

Spoločnosť ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. oznamuje investorom, že dňom 01.01.2013 nadobudli účinnosť aktualizované dokumenty Obchodné podmienky, Spoločný prevádzkový poriadok a Parametre fondov.