Kalkulačky

Spotrebný úver
 • úroková sadzba od 5,50 %
 • zo zákona bez poplatku za predčasné a mimoriadne splátky
 • poplatok 50 € za spracovanie
Hypotéka
 • úroková sadzba od 4,29 % s fixáciou na 3 roky
 • pri predložení platného energetického certifikátu s energetickou triedou A alebo lepšou možnosť získať odmenu 1 splátky, max. 500 €.
 • zo zákona mimoriadne splátky bez poplatku
Refinancovanie úverov
 • spojenie viacerých úverov do jedného
 • peňažné prostriedky naviac
 • možnosť bez dokladovania úverov
Inflácia a jej vplyv na úspory
 • prepočet, ako môže inflácia ovplyvniť vaše financie
 • reálna hodnota ku koncu roka 2022
 • rozdiel v úsporách po zohľadnení inflácie