Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

ČSOB Stavebná sporiteľňa

ČSOB Stavebná sporiteľňa

  • patrí medzi významné finančné inštitúcie na Slovensku

  • na trhu stavebného sporenia pôsobí už od roku 2000

  • poskytuje výhodné produkty pre zabezpečenie vlastného bývania

  • O spoločnosti
  • Štruktúra a orgány spoločnosti
  • Finančné informácie
  • Kontakt

Na trhu stavebného sporenia pôsobíme už od roku 2000, pričom sa primárne špecializujeme na podporu výstavby a rozvoja bývania. Našimi klientmi sú predovšetkým retailoví klienti, v menšej miere aj právnické osoby.

V portfóliu produktov nájdete stavebné sporenie s možnosťou získania štátnej prémie, stavebné úvery, ako aj medziúvery bez počiatočného vkladu či predchádzajúceho sporenia a taktiež úvery pre obnovu bytových domov.

Sme riadnym členom Slovenskej bankovej asociácie.

Predstavenstvo

Meno Funkcia
Radomír Kašiar predseda predstavenstva
Ingrid Kosibová člen predstavenstva
Alexander Frický člen predstavenstva
 

Dozorná rada

Meno Funkcia
Juraj Ebringer predseda dozornej rady
Marcela Výbohová člen dozornej rady
Zuzana Dzuráková člen dozornej rady

 

Výročné správy

Názov Za rok Veľkosť
Výročná správa 2018 1 023 kB
Výročná správa 2017 2,04 MB
Výročná správa 2016 1,02 MB
Výročná správa 2015 3,75 MB
Výročná správa 2014 796 kB
Výročná správa 2013 688 kB
Výročná správa 2012 1,45 MB
Výročná správa 2011 2,77 MB
Výročná správa 2010 3,22 MB
Výročná správa 2009 1,76 MB
Výročná správa 2008 2,69 MB
Výročná správa 2007 2,24 MB
Annual report 2007 2,21 MB
Výročná správa 2006 1,67 MB
Annual report 2006 1,40 MB
Výročná správa 2005 909 kB

Zverejňované informácie

Informácie zverejňované podľa Opatrenia NBS č.16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti.

k 30.06.2019

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 983 kB
Informácie o vlastných zdrojoch 212 kB
Informácie na zverejnenie 284 kB

k 31.03.2019

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 967 kB
Informácie o vlastných zdrojoch 212 kB
Informácie na zverejnenie 284 kB

k 31.12.2018

Názov Veľkosť
Neauditovaná účtovná závierka 1,07 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 212 kB
Informácie na zverejnenie 875 kB

k 30.9.2018

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 2,1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 272 kB
Informácie na zverejnenie 350 kB

k 30.6.2018

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 2,02 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 272 kB
Informácie na zverejnenie 351 kB

k 31.3.2018

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 2,10 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 2,10 MB
Informácie na zverejnenie 460 kB

k 31.12.2017

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 1,90 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 274 kB
Informácie na zverejnenie 1,20 MB

k 31.12.2016

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 4,52 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 275 kB
Informácie na zverejnenie 865 kB

k 31.12.2015

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 3,87 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 272 kB
Informácie na zverejnenie 906 kB

 

Infolinka

Zavolať na Infolinku zo SR Zavolať na Infolinku zo zahraničia

Písomne sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese csobsp@csobsp.sk alebo cez náš kontaktný formulár.

Služba Pracovné dni
Infolinka 08:30 - 17:00

Názov a sídlo spoločnosti

ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

IČO 35 799 200
IČ DPH SK 702 00 002 18
DIČ 202 1544 030

Podateľňa

Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11 (prízemie, budova pod bralom)
811 02 Bratislava

Exekúcie 8:00 - 10:00
Ostatné podania 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:30