Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

ČSOB Stavebná sporiteľňa - O nás - ČSOB

ČSOB Stavebná sporiteľňa

  • patrí medzi významné finančné inštitúcie na Slovensku

  • na trhu stavebného sporenia pôsobí už od roku 2000

  • poskytuje výhodné produkty pre zabezpečenie vlastného bývania

Na trhu stavebného sporenia pôsobíme už od roku 2000, pričom sa primárne špecializujeme na podporu výstavby a rozvoja bývania. Našimi klientmi sú predovšetkým retailoví klienti, v menšej miere aj právnické osoby.

V portfóliu produktov nájdete stavebné sporenie s možnosťou získania štátnej prémie, stavebné úvery, ako aj medziúvery bez počiatočného vkladu či predchádzajúceho sporenia a taktiež úvery pre obnovu bytových domov.

Sme riadnym členom Slovenskej bankovej asociácie.

Predstavenstvo

Meno Funkcia
Radomír Kašiar predseda predstavenstva
Ingrid Kosibová člen predstavenstva
Alexander Frický člen predstavenstva
 

Dozorná rada

Meno Funkcia
Juraj Ebringer predseda dozornej rady
Branislav Straka člen dozornej rady
Zuzana Dzuráková člen dozornej rady

Výročné správy

Názov Za rok Veľkosť
Výročná správa 2020 1,69 MB
Výročná správa 2019 1,02 MB
Výročná správa 2018 1 023 kB
Výročná správa 2017 2,04 MB
Výročná správa 2016 1,02 MB
Výročná správa 2015 3,75 MB
Výročná správa 2014 796 kB
Výročná správa 2013 688 kB
Výročná správa 2012 1,45 MB
Výročná správa 2011 2,77 MB
Výročná správa 2010 3,22 MB
Výročná správa 2009 1,76 MB
Výročná správa 2008 2,69 MB
Výročná správa 2007 2,24 MB
Annual report 2007 2,21 MB
Výročná správa 2006 1,67 MB
Annual report 2006 1,40 MB
Výročná správa 2005 909 kB

Zverejňované informácie

Informácie zverejňované podľa Opatrenia NBS č.16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti.

k 31.3.2022

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1,1 MB
Informácie na zverejnenie 487 kB

k 31.12.2021

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 2 MB
Informácie na zverejnenie podľa opatrenia NBS 932 kB
Informácie na zverejnenie podľa CRR 1,8 MB

k 30.9.2021

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 239 kB
Informácie na zverejnenie 299 kB

k 30.6.2021

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 210 kB
Informácie na zverejnenie 288 kB

k 31.3.2021

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 211 kB
Informácie na zverejnenie 289 kB

k 31.12.2020

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 1,6 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 211 kB
Informácie na zverejnenie 1,2 MB

k 30.9.2020

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 209 kB
Informácie na zverejnenie 299 kB

k 30.6.2020

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 209 kB
Informácie na zverejnenie 295 kB

k 31.3.2020

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 210 kB
Informácie na zverejnenie 295 kB

k 31.12.2019

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 1,1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 212 kB
Informácie na zverejnenie 1 MB

k 30.09.2019

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 212 kB
Informácie na zverejnenie 296 kB

k 30.06.2019

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 983 kB
Informácie o vlastných zdrojoch 212 kB
Informácie na zverejnenie 284 kB

k 31.03.2019

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 967 kB
Informácie o vlastných zdrojoch 212 kB
Informácie na zverejnenie 284 kB

k 31.12.2018

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 1,53 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 212 kB
Informácie na zverejnenie 875 kB

k 30.9.2018

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 2,1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 272 kB
Informácie na zverejnenie 350 kB

k 30.6.2018

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 2,02 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 272 kB
Informácie na zverejnenie 351 kB

k 31.3.2018

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 2,10 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 2,10 MB
Informácie na zverejnenie 460 kB

k 31.12.2017

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 1,90 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 274 kB
Informácie na zverejnenie 1,20 MB

k 31.12.2016

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 4,52 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 275 kB
Informácie na zverejnenie 865 kB

k 31.12.2015

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 3,87 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 272 kB
Informácie na zverejnenie 906 kB

Infolinka

Zavolať na Infolinku zo SR Zavolať na Infolinku zo zahraničia

Písomne sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese csobsp@csobsp.sk alebo cez náš kontaktný formulár.

Služba Pracovné dni
Infolinka 08:30 - 17:00

Názov a sídlo spoločnosti

ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

IČO 35 799 200
IČ DPH SK 702 00 002 18
DIČ 202 1544 030

Podateľňa

Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11 (prízemie, budova pod bralom)
811 02 Bratislava

Exekúcie 8:00 - 10:00
Ostatné podania 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:30