Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Koronavírus

Súčasná mimoriadna situácia zasiahla na Slovensku predovšetkým malých a stredných podnikateľov a ich zamestnancov. Sledujeme aktuálne dianie a priebežne vám prinášame riešenia.

 • Odklad splátok
 • Preklenovacie úvery
 • Prijímanie platieb
 • Ďalšie informácie

V tejto mimoriadnej situácii platia nové jednotné pravidlá pre odklad splátok úverov v zmysle zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorého účinnosť nastala 9.4.2020. V prípade, ak sa vaša finančná situácia v dôsledku pandémie zhoršila, môžete požiadať o odklad splátok.

Základné informácie o odklade splátok:

 • je možné požiadať o odklad na 1 až 9 mesiacov,
 • neplatíte zaň žiadny poplatok,
 • nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje vašu kreditnú kvalitu.

Podľa vašej aktuálnej finančnej situácie si môžete vybrať z uvedených možností odkladu splátok:

 • odklad splátok istiny úveru,
 • odklad splátok istiny a úrokov z úveru alebo,
 • odklad splátok úveru splatného jednorazovo.

Žiadosť o odklad odporúčame zvážiť najmä v prípadoch, ak:

 • kvôli zavedeným opatreniam z dôvodu pandémie vaša spoločnosť výrazne obmedzila alebo zastavila prevádzku,
 • nemáte vytvorenú finančnú rezervu vo výške aspoň trojmesačnej splátky úverov.

Reprezentatívny príklad:

Odklad splátok úverov

Žiadosť o odklad online

Najjednoduchší spôsob podania žiadosti o odklad splátok je elektronickou formou v MOJA ČSOB. Prihláste sa do internetbankingu MOJA ČSOB a postupujte podľa inštrukcií.

Tento spôsob je možné použiť v prípade živnostníka alebo právnej formy obchodnej spoločnosti, v ktorej mene koná štatutár samostatne (v zmysle Obchodného registra).

Ďalšie možnosti podania žiadosti o odklad

V prípade, ak chcete podať žiadosť o odklad splátok v mene spoločnosti, kde sa vyžaduje spoločné konanie, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

 • stiahnite si Formulár žiadosť o odklad splátok
 • vyplňte požadované údaje, vytlačte vypísanú žiadosť a vlastnoručne podpíšte,
 • podpísanú žiadosť naskenujte a zašlite do mailovej schránky podľa ročného obchodného obratu vašej spoločnosti:
 • žiadosť je možné podať aj osobne na pobočku, avšak z dôvodu aktuálnych opatrení odporúčame uprednostniť elektronické podanie, t.j. naskenovanie podpísanej žiadosti a zaslanie e-mailom

O výsledku posúdenia žiadosti o odklad splátok vás budeme informovať osobitne; ak klientovi nebude zaslaná žiadosť o opravu chybne vyplnenej žiadosti alebo neakceptovaní žiadosti o odklad v lehote 30 dní odo dňa, keď ČSOB, a.s. žiadosť o odklad splátok obdržala, považuje sa odklad splátok za povolený

Často kladené otázky

Viac o preklenovacích úveroch a riešeniach pre podnikateľov nájdete vo videu.

ČSOB intenzívne pracuje na riešeniach pre podnikateľov, ktorí potrebujú okrem odkladu splátok existujúcich úverov aj podporu v podobe nového financovania. Hlavným cieľom je predovšetkým pomôcť podnikateľom prekonať súčasnú situáciu a udržať pracovné miesta. O spustení úverovania prostredníctvom pripravovaných garančných programov vás budeme informovať na tejto stránke.

Pomoc od Európskeho investičného fondu

 

COSME

ČSOB vďaka dlhoročnej spolupráci s EIF pripravila poskytovanie preklenovacích úverov prostredníctvom garančného programu COSME. Od pondelka 25. mája 2020 môžu klienti ČSOB získať podnikateľské úvery na financovanie prevádzky za výhodnejších podmienok ako tomu bolo doteraz.

V prípade záujmu vyplňte formulár nižšie a následne vás bude kontaktovať náš úverový špecialista.
Prečítajte si o financovaní COSME covid viac informácií.

 

Toto financovanie umožňuje záruka poskytnutá prostredníctvom COSME a Európskeho Fondu pre Strategické Investície („EFSI“) založených v súlade s Investičným Plánom pre Európu. Cieľom EFSI je pomáhať podporovať financovanie a implementáciu produktívneho investovania v Európskej únii a zabezpečiť uľahčenie prístupu k financovaniu.

Viac o podpore financovania EÚ

 

 

InnovFin

Financovanie úverov so zárukou EIF v rámci programu InnovFin môžu klienti ČSOB využívať od 1.6.2020.

V prípade záujmu a ďalších otázok neváhajte kontaktovať svojho vzťahového manažéra.
Prečítajte si o financovaní InnovFin viac informácií.

 

Toto financovanie umožňuje záruka poskytnutá prostredníctvom InnovFin SME Guarantee Facility s finančným krytím Európskej únie v rámci programu Horizon 2020 Financial Instruments a Európskeho Fondu pre Strategické Investície (EFSI) založených v súlade s Investičným Plánom pre Európu. Cieľom EFSI je pomáhať podporovať financovanie a implementáciu produktívneho investovania v Európskej únii a zabezpečiť uľahčenie prístupu k financovaniu.

Viac o podpore financovania EÚ

Štátna pomoc

 

Slovak Investment Holding (SIH)

ČSOB sa podpisom zmluvy zapojila do záručného programu poskytovania preklenovacích úverov so záručným programom Slovak Investment Holding. Poskytovanie úverov z programu SIH antikorona môžu klienti ČSOB využívať od 5.6.2020.

V prípade záujmu vyplňte formulár nižšie a následne vás bude kontaktovať náš úverový špecialista.
Prečítajte si viac informácií o financovaní SIH antikorona 1 a SIH antikorona 2.

 

Program SIG antikorona záruka predstavuje program pomoci pre mikro, malé a stredné podniky na zmiernenie dopadov COVID-19 poskytovanej formou záruk na úveroch a úrokovej dotácie. Program predstavuje schému pomoci de minimis so zdrojovým krytím z EŠIF - Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a štátneho rozpočtu SR z Opreračného programu integrovaná infraštruktúra.


 

Prijímajte platby bezpečne, bezhotovostne a bezkontaktne

Prostredníctvom platobných terminálov Vám zabezpečíme:

 • prijímanie platieb platobnou kartou, mobilom alebo hodinkami
 • nielen pri pokladni, ale aj na terase alebo v teréne.
Aktuálna ponuka pre platobné terminály

Rozšírte svoje podnikanie do online priestoru

Umožníme Vám prijímanie online platieb

 • vo Vašom e-shope
 • aj bez e-shopu prostredníctvom tzv. push platieb.
Aktuálna ponuka online platieb

Bezkontaktné platby až do výšky 50 €

Limit bezkontaktnej transakcie cez platobný terminál bol navýšený z doterajších 20 € na 50 €.

Úprava limitu bezhotovostných platieb je reakciou ČSOB na súčasnú situáciu, ktorá si vyžaduje zvýšené hygienické opatrenia, najmä na miestach s väčšou koncentráciou ľudí. Vďaka bezkontaktnej platbe platíte bezpečne a šetríte nielen čas, ale aj zdravie.

Zároveň platí, že ak klient za sebou zadá viacero bezkontaktných platieb, po naakumulovaní sumy 150 EUR môže platobný terminál klienta vyzvať na zadanie PIN kódu, bez ohľadu na výšku platby.

Ak ako podnikateľ/firma máte od ČSOB platobný POS alebo mPOS terminál, môžete prijímať bezkontaktné platby do spomínanej výšky 50 eur.

Otváracie hodiny pobočiek

Pobočky sú otvorené podľa štandardných otváracích hodín. Nájdete ich v Zozname pobočiek.

Pri osobnej návšteve pobočky Vás prosíme o ohľaduplnosť k pracovníkom pobočky a rovnako ďalším klientom. V prípade príznakov akejkoľvek choroby, ako je teplota, kašeľ, kýchanie, celková slabosť a podobne, dôkladne zvážte osobnú návštevu pobočky. Ďakujeme.

Pozor na podozrivé správy a podvodné e-maily

Každodenne evidujeme pokusy o phishing - podvodné emaily, ktoré sa snažia využiť strach a obavy v súvislosti so šírením korona vírusu. Chceme vás upozorniť, aby ste boli obozretní. Odporúčame neotvárať podozrivé emailové správy s odkazom alebo prílohou.

Buďte obzvlášť opatrení pri poskytovaní vašich citlivých údajov na prihlásenie do elektronického bankovníctva, prípadne pri poskytovaní údajov o platobnej karte, ak obdržíte e-mail alebo SMS správu so žiadosťou o príspevok v súvislosti s koronavírusom.

Zároveň vám odporúčame, aby ste sa do elektronického bankovníctva prihlasovali len z oficiálnej stránky csob.sk.

Cestovné poistenie v čase koronavírusu

Finančné trhy v čase koronavírusu

Situácia okolo koronavírusu má vplyv na súčasné trhové podmienky. Pomôcť môže práve pravidelné investovanie.

Koronavírus a jeho dopad na finančné trhy

Mám záujem

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.