Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Poistenie bývania

 • výber balíka poistného krytia

 • asistenčné služby v cene poistenia

 • pomoc pri ohodnotení vášho majetku

od 12,80 € ročne

Telefonická konzultácia
 • O produkte
 • Asistenčná služba

Čo si môžete poistiť

 • budova (samotná budova, nie zariadenie):
  • dom alebo rekreačná budova (chata),
  • byt,
  • rozostavaná stavba,
 • domácnosť (zariadenie domácnosti),
 • spolu budovu aj domácnosť.
 • zodpovednosť za škodu (pripoistenie)

Balíky poistnej ochrany

Vyberte si jeden z balíkov Štandard alebo Extra a poistite si vašu nehnuteľnosť alebo domácnosť.

Poistná ochrana Balík Štandard Balík Extra
Živelné udalosti áno áno
Krádež, odcudzenie áno áno
Vandalizmus áno áno
Rozbitie skla áno áno
Poškodenie elektromotorov áno áno
Škody spôsobené uniknutou vodou z vodovodného zariadenia áno áno
Škody spôsobené uniknutou vodou z akvária (objem min. 50 litrov) áno
Úhrada nákladov za uniknutú vodu áno
Škody spôsobené pretlakom alebo zamrznutím na vodovodných zariadeniach pri budove áno
Vyplatenie sumy 300 € navyše bez dokladovania, ak poistné plnenie presiahne 3 000 € áno
Škody spôsobené na potravinách áno
Škody na vonkajšej fasáde / izolácii budovy spôsobené hmyzom, divo žijúcimi hlodavcami, vtákmi a lesnou zverou áno
Dvojnásobné limity poistného plnenia voči odcudzeniu vecí v domácnosti počas vianočného a svadobného obdobia áno
Poistné plnenie bez spoluúčasti áno
Vyššie limity poistného plnenia áno
Rozšírené asistenčné služby áno

Pripoistenia

K hlavnému poisteniu si môžete dojednať aj ďalšie pripoistenia:

Budova

 • garáž,
 • vedľajšie budovy,
 • exteriérový pevne zabudovaný bazén a jeho príslušenstvo,
 • zodpovednosť za škodu.

Domácnosť

 • doplnkové poistenie drahých vecí,
 • zodpovednosť za škodu.

Príklad výpočtu poistného

Nasledovný príklad znázorňuje výpočet ročného poistného. Poistná suma predstavuje sumu, na ktorú je poistená budova alebo domácnosť. Výšku poistného pre vašu budovu alebo domácnosť vám radi vypočítame v každej pobočke ČSOB banky alebo poradenskom mieste ČSOB Poisťovne.

Predmet poistenia Parametre Poistné*
  Rozloha Poistná suma Balík Štandard Balík Extra
Poistenie budovy
Byt 60 m2 80 000 € 56,00 € 67,20 €
Dom alebo rekreačná budova (napr. chata) 120 m2 120 000 € 84,00 € 100,80 €
Rozostavaná stavba 120 m2 120 000 € 100,80 € 120,96 €
Poistenie zariadenia domácnosti
Byt 60 m2 12 000 € 22,35 € 28,42 €
Dom alebo rekreačná budova (napr. chata) 120 m2 15 000 € 27,94 € 35,52 €
Poistenie budovy a zariadenia domácnosti
Byt 60 m2 80 000 € + 12 000 € 75,56 € 92,06 €
Dom alebo rekreačná budova (napr. chata) 120 m2 120 000 € + 15 000 € 108,44 € 131,88 €
Voliteľné pripoistenia
Pripoistenie zodpovednosti za škodu 70 000 €/140 000 € 10,50 € /14,00 € 10,50 € /14,00 €

*Ceny sú uvedené po maximálnych zľavách.


Ako sa poistiť

Poistiť sa môžete jedným z nasledovných spôsobov:

Asistenčná služba k poisteniu

Asistenčné služby, ktoré ponúkame v cene poistenia, zahŕňajú:

 • rady, ako postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti,
 • pomoc pri nahlasovaní škodovej udalosti,
 • organizácia a úhrada príjazdu a odjazdu technickej pomoci (napr. pohotovostná havarijná služba),
 • organizácia a úhrada inštalatérskej, kúrenárskej, elektrikárskej a plynárenskej práce v prípade havarijnej situácie,
 • v prípade zabuchnutia dverí alebo v prípade straty kľúčov organizácia a úhrada odomknutia vchodových dverí,
 • IT asistencia,
 • organizácia dezinsekcie a deratizácie,
 • ďalšie asistenčné služby.

V prípade poruchy alebo havárie volajte na nonstop telefónne číslo:

+421 2 4445 0050

Aktuálny zmluvný partner ČSOB Poisťovne, poskytujúci klientom asistenčné služby, je spoločnosť AWP Solutions ČR a SR, s.r.o. (pôvodný obchodný názov spoločnosti do 8.6.2016 - Mondial Assistance s.r.o.).

Limity preplácaných nákladov
  Obdobie, v ktorom bolo zjednané poistenie
Od 27.8.2011 do 8.2.2013 Od 9.2.2013 Od 1.10.2015
Balík Štandard Balík Extra Balík Štandard Balík Extra
Práca pracovníka technickej služby 75 € 75 € 150 € 75 € 150 €
Práca zámočníka pri zabuchnutí vchodových dverí alebo strate kľúčov 75 € 75 € 150 € 75 € 150 €
Preprava poisteného do miesta náhradného ubytovania v prípade havarijnej situácie 100 € 100 €
Preprava dieťaťa do miesta náhradného ubytovania  v prípade havarijnej situácie 50 € 50 €
Dohľad nad nezabezpečenou budovou v prípade havarijnej situácie raz za deň raz za deň
Upratovacie práce v prípade havarijnej situácie 50 € 50 €
Servis domácich spotrebičov 150 € 150 €
Informačný poradca áno áno
IT asistencia áno
Organizácia dezinsekcie a deratizácie áno

 


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám