Povinné zmluvné poistenie – Online kalkulačka

Vypočítajte si PZP online a poistiť si môžete auto, dodávku, motocykel, obytný automobil, malotraktor, traktor, príves alebo vozík. Na výber máte viaceré atraktívne pripoistenia, napríklad aj poistenie čelného skla.

 

Prečo uzatvoriť PZP online?

Kryje škody spôsobené iným osobám

Povinné zmluvné poistenie musí mať zo zákona uzatvorené každý majiteľ vozidla. Kryje škody na majetku a zdraví, ktoré svojím vozidlom spôsobíte niekomu inému.

Rýchly a jednoduchý proces

Poistiť auto online môžete odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Nezaberie vám to viac ako pár minút a potrebné dokumenty budete mať vždy k dispozícii v online podobe.

Výber z rôznych balíkov a pripoistení

Po vyplnení základných údajov potrebných k výpočtu PZP si môžete vybrať z viacerých balíkov a pripoistení, ktoré sa postarajú o pocit bezpečia na cestách.

Vyberte si PZP podľa typu vozidla

 

PZP auta

Povinné zmluvné poistenie kryje škody na majetku a zdraví, ktoré svojím autom spôsobíte niekomu inému. Poistenie je zo zákona povinné pre všetky vozidlá registrované na Slovensku a musíte ho mať platné počas celej doby registrácie vozidla.

Povinným zmluvným poistením chránite tretie osoby. Na ochranu vášho vozidla pred neočakávanými udalosťami, ako živelná pohroma, poškodenie skla, stret so zverou alebo krádež, môžete využiť naše pripoistenia. Poistenie od ČSOB zároveň ponúka prémiové asistenčné služby a krytie nad rámec zákona.

PZP pre motocykel

Či už jazdíte skútrom do práce alebo si užívate víkendové jazdy za dobrodružstvom, poistenie je povinné pre každý typ motocykla. Povinné zmluvné poistenie pre motocykel pokrýva škody na majetku a zdraví, ktoré svojou motorkou spôsobíte niekomu inému. Majte pocit bezpečia na cestách a uzatvorte si výhodné povinné zmluvné poistenie od ČSOB.

PZP pre prívesný vozík

Povinné zmluvné poistenie pre prívesný vozík je špeciálne navrhnuté na ochranu vozidiel, ktoré nie sú samostatne poháňané, vrátane karavanov a prívesných vozíkov na prepravu člnov. Poistenie pokrýva škody na majetku a zdraví, ktoré prívesom spôsobíte niekomu inému. Je povinné pre všetkých majiteľov prívesných vozidiel. Nezabudnite si ich preto poistiť.

PZP pre traktor, malotraktor alebo obytné vozidlo

Aj keď sa traktor väčšinou pohybuje mimo hlavných ciest, musí mať poistenie ako každé iné vozidlo. Povinné zmluvné poistenie pokrýva škody na majetku a zdraví, ktoré spôsobíte niekomu inému. Platí aj pre malotraktor a karavan.

Od čoho závisí cena povinného zmluvného poistenia?

Cenu poistného ovplyvňuje množstvo faktorov vrátane histórie poistných udalostí či údajov o vozidle.

Údaje týkajúce sa vozidla, ako rok výroby, objem a výkon motora, výbava, značka a ďalšie.

Do výpočtu ceny poistenia vstupuje aj lokalita, v ktorej bývate. Zohľadňuje sa, či ste z malého mesta alebo bývate vo veľkom meste s hustou premávkou.

Cenu PZP ovplyvňuje aj to, či už ste niekedy v minulosti zapríčinili dopravnú nehodu.

Rozsah poistného krytia v poistnej zmluve vrátane pripoistení, ktoré si vyberiete.

Ak vaše vozidlo slúži na bežné používanie, cena poistného bude nižšia. Vyššiu cenu zaplatia napríklad vodiči taxislužieb.

Pri neskúsených alebo starších vodičoch je riziko škodovej udalosti vyššie. Preto aj vek ovplyvňuje cenu PZP.

Vplyv na výšku poistného má aj miera zabezpečenia vozidla.

Často kladené otázky

K uzavretiu PZP potrebujete doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas), technický preukaz a v prípade existujúceho poistenia aj číslo zmluvy alebo poistnej zmluvy s predchádzajúcim poisťovateľom.

Kontaktujte vašu poisťovňu, nahláste škodovú udalosť, predložte potrebné dokumenty (napr. policajný záznam, fotodokumentácia) a poskytnite všetky relevantné informácie o nehode.

Navštívte stránku vašej poisťovne, prihláste sa do svojho účtu, vyberte možnosť obnovy poistenia pre vaše vozidlo a ďalej postupujte podľa pokynov. Platbu obvykle vykonáte prostredníctvom online platobných metód.

Povinné zmluvné poistenie svojho vozidla môžete overiť cez online register poistných vozidiel dostupný na webových stránkach niektorých poisťovní alebo prostredníctvom Centrálneho registra vozidiel.

Platby môžete overiť prihlásením sa do svojho účtu na webovej stránke poisťovne, kde nájdete všetky dostupné informácie o stave platieb, alebo kontaktovaním zákazníckeho servisu vašej poisťovne.

Povinné zmluvné poistenie zaniká uplynutím doby poistenia, zrušením registrácie vozidla, predajom vozidla novému majiteľovi alebo vypovedaním poistnej zmluvy poisťovateľom alebo poistníkom.

Náklady na poistenie vozidla môžete znížiť využitím zliav za bezškodový priebeh, výberom vyššej franchízy alebo zredukovaním rozsahu krytia na nevyhnutné poistné riziká.