ČSOB Advisory

  • široké spektrum poradenských služieb pri generačnej výmene v rodinných firmách

  • asistencia s ochranou majetku pred neočakávanými situáciami

  • poradenstvo a servis pri príprave firmy na predaj

Spoločnosť ČSOB Advisory bola založená ČSOB v roku 2018 s cieľom poskytovať profesionálne poradenstvo pri generačnej výmene v rodinných firmách. ČSOB Advisory je jedným z členov ČSOB Finančnej skupiny a vďaka spájaniu skúseností a vedomostí svojich konzultantov s know-how všetkých kolegov z materskej Skupiny KBC, dokáže poskytovať prvotriedne služby.

Viac informácií o spoločnosti ČSOB Advisory nájdete na www.csobadvisory.sk.

ČSOB. Pre vás osobne.

Konatelia

  • Karol Farkaš
  • Michal Magic
  • Tomáš Korauš

Dozorná rada

  • Juraj Ebringer
  • Ľuboš Ondrejko
  • Marek Loula

Názov a sídlo spoločnosti

ČSOB Advisory, s.r.o.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

Neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese info@csobadvisory.sk.

IČO 52003230
IČ DPH SK2120887538
DIČ 2120887538

Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 132905/B