ČSOB Poisťovňa

  • univerzálna poisťovacia spoločnosť

  • súčasť ČSOB Finančnej skupiny so širokým portfóliom produktov životného a neživotného poistenia

  • niekoľkonásobný držiteľ ocenenia Najúspešnejšia poisťovňa na Slovensku podľa TREND TOP

História ČSOB Poisťovne siaha do roku 1992, kedy na poistnom trhu začala svoju činnosť vtedajšia špecializovaná poisťovňa s názvom ERGO poisťovňa. K zmene názvu na ČSOB Poisťovňu prišlo až v roku 2002, kedy sa jej akcionárom na základe akvizičných zmlúv stala belgická poisťovňa KBC Insurance NV. Kúpa vtedajšej ERGO poisťovne bola základným krokom k preneseniu bankopoisťovacieho konceptu na Slovensko a o rok na to sa poistné produkty začali predávať cez bankovú sieť. V roku 2006 sa ČSOB Poisťovňa stala jedným z členov sformovanej ČSOB Finančnej skupiny.

ČSOB Poisťovňa sa v súčasnosti radí medzi poisťovne s menším podielom na slovenskom poistnom trhu, no disponuje širokou ponukou produktov životného a neživotného poistenia, ktoré sa predávajú naprieč celou sieťou pobočiek ČSOB na Slovensku, ako aj pohodlne online. V jej portfóliu nájdete poistenie majetku, cestovné poistenie, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, životné poistenie, ako aj poistenie pravidelných výdavkov, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie kybernetických rizík či poistenie bytových domov alebo poistenie prepravy.

ČSOB. Pre vás osobne.

ČSOB Poisťovňa je členom Slovenskej asociácie poisťovní.

Prehľad ocenení ČSOB nájdete na ČSOB Finančná skupina - O nás

Predstavenstvo

Martin Daller

Martin Daller

predseda predstavenstva

Vladimír Šošovička

Vladimír Šošovička

člen predstavenstva

Peter Polák

Peter Polák

člen predstavenstva

Dozorná rada

Meno Funkcia
Isabel Ida W Boogers predseda dozornej rady
Ladislav Mejzlík člen dozornej rady
Peter Ripka člen dozornej rady
Názov Za rok Veľkosť
Správa o solventnosti a finančnom stave 2023 1 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave (príloha) 2023 679 kB
Koncepcia investovania ČSOB Poisťovne 2023 122 kB
Výročná správa / Annual report 2022 6.80 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave 2022 1 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave (príloha) 2022 692 kB
Koncepcia investovania ČSOB Poisťovne 2022 123 kB
Výročná správa / Annual report 2021 5.60 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave 2021 1 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave (príloha) 2021 689 kB
Výročná správa / Annual report 2020 2,40 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave 2020 1 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave (príloha) 2020 693 kB
Výročná správa / Annual report 2019 2,60 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave 2019 1035 kB
Správa o solventnosti a finančnom stave (príloha) 2019 585 kB
Výročná správa / Annual report 2018 3,61 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave 2018 1,17 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave (príloha) 2018 573 kB
Výročná správa / Annual report 2017 6,16 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave 2017 1,80 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave (príloha) 2017 676 kB
Výročná správa / Annual report 2016 1,40 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave 2016 2 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave (príloha) 2016 735 kB
Výročná správa / Annual report 2015 1,90 MB
Náklady na finančné sprostredkovanie 2015 167 kB
Výročná správa / Annual report 2014 1,60 MB
Výročná správa / Annual report 2013 1,04 MB
Výročná správa / Annual report 2012 2,86 MB
Výročná správa / Annual report 2011 2,17 MB
Výročná správa / Annual report 2010 4,85 MB
Výročná správa / Annual report 2009 1,34 MB
Výročná správa / Annual report 2008 4,18 MB
Výročná správa 2007 10,7 MB
Annual report 2007 10,7 MB
Výročná správa 2006 1,09 MB
Annual report 2006 0,99 MB
Výročná správa 2005 1,35 MB
Výročná správa 2004 908 kB
Annual report 2004 891 kB
Výročná správa 2003 505 kB
Annual report 2003 533 kB
Výročná správa 2002 5,00 MB
Výročná správa 2001 4,44 MB
Výročná správa 2000 573 kB
Výročná správa 1999 549 kB

 

Infolinka

Zavolať na Infolinku

Písomne sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese infolinka@csob.sk alebo cez náš kontaktný formulár.


Názov a sídlo spoločnosti

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

IČO 31 325 416
IČ DPH SK 202 08 517 67

Zásielky

zásielky odosielajte na:
P.O.BOX 815 63
815 63 Bratislava


Podateľňa

Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

Osobné podania 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:30