Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Cestovné poistenie

Krátkodobé cestovné poistenie

od 1,10 € deň
 • poistenie vhodné na jednorazové cesty,
 • poistenie liečebných nákladov až do výšky 300 000 €,
 • výber pripoistení podľa vašich potrieb.

Dlhodobé cestovné poistenie

od 16,15 € ročne
 • poistenie vhodné na časté alebo opakované cesty,
 • nadštandardné asistenčné služby,
 • výber z 3 variantov poistenia.

Cestovné poistenie
k platobnej karte

od 18,30 € ročne
 • špeciálne poistenie pre držiteľov platobných kariet,
 • poistenie zásahu Horskej záchrannej služby v SR.
 • rodinné varianty poistenia bez obmedzení.

Dlhodobé cestovné poistenie
pre mladých

od 79,90 € ročne
 • poistné krytie pre štúdium či prácu v zahraničí
 • pre mladých od 15 do 25 rokov
 • nepretržite až 180 dní

Poistenie auta

Povinné zmluvné poistenie

od 63 € ročne
 • výhodné ceny pre vozidlá s výkonom motora do 100 kW,
 • zľava za dieťa do 5 %, za ďalšie produkty ČSOB Finančnej skupiny 5 %, pri ročnom poistení 5 %,
 • možnosť dojednať pripoistenie skiel vozidla, živelnej udalosti, stretu vozidla so zverou, krádeže vozidla, asistencie Premium.

Havarijné poistenie

od 1,40 % ročne
 • komplexné havarijné poistenie,
 • praktické asistenčné služby,
 • rýchla likvidácia poistných udalostí.

Úrazové poistenie vodiča

od 60,50 € ročne
 • kryje prípad smrti a trvalých následkov vodiča po dopravnej nehode,
 • pre všetkých vodičov osobných a dodávkových vozidiel do 3,5 tony,
 • výplata mesačnej renty do konca života.

Poistenie bývania

Poistenie budovy, domácnosti, zodpovednosti za škodu

individuálna cena
 • výber balíka poistného krytia,
 • asistenčné služby v cene poistenia,
 • pomoc pri ohodnotení vášho majetku.

Životné poistenie

Vario

od 15 € mesačne
 • spojenie poistnej ochrany a investovania,
 • pre všetkých od 14 do 65 rokov,
 • široká a variabilná poistná ochrana.

Vario Junior

od 15 € mesačne
 • spojenie poistnej ochrany a investovania,
 • pre deti od 2 týždňov do 13 rokov,
 • široká a variabilná poistná ochrana.

Life Plus

od 10 € mesačne
 • výber zo širokej škály pripoistení,
 • pre všetkých od 14 do 65 rokov,
 • možnosť získať viacero zliav a bonusov.

Invest Mix

od 18,33 € mesačne
 • spojenie poistnej ochrany a investovania,
 • poistenie pre prípad najvážnejších životných situácií,
 • možnosť kombinácie investičných stratégií.

Junior Mix

od 17,64 € mesačne
 • spojenie poistnej ochrany a investovania,
 • poistenie pre prípad najvážnejších životných situácií,
 • možnosť kombinácie investičných stratégií.

Perspektiv

od 1 000 € minimálna investícia
 • spojenie poistnej ochrany a jednorazovej investície,
 • pre všetkých vo veku od 18 do 91 rokov,
 • poistenie smrti následkom dopravnej nehody s mnohonásobným plnením.

Life Komfort

od 10 € mesačne
 • rizikové životné poistenie,
 • možnosť výberu z rôznych pripoistení,
 • variabilita poistnej ochrany a flexibilita v zmenách výšky poistných súm.

Invest Garant

 • predaj produktu bol ukončený dňa 31.7.2011,
 • vyberte si z našej ponuky investičné životné poistenie Perspektiv.

Maximal

 • predaj produktu bol ukončený dňa 31.12.2015,
 • vyberte si z našej ponuky investičné životné poistenie Perspektiv.