PORADENSTVO PRI PREDAJI FIRMY

Oceňujeme, čo ste dosiahli

Pri predaji oceníme vašu firmu tak, aby ju ocenili aj ostatní.

Predaj firmy, alebo jej časti nie je na trhu ničím neobvyklým. V určitej fáze vývoje môže byť dokonca tým najlepším riešením pre ďalší rozvoj spoločnosti. Analýza možných scenárov predaja a indikatívne ocenenie sú len prvými krokmi v procese možného predaja Vašej firmy.

Či predávate firmu externému investorovi, vašim manažérom alebo dokonca rodinným príslušníkom, prevedieme vás procesom predaja firmy od indikatívneho ocenenia až po uzavretie transakcie. V prípade, že ste úplne na začiatku procesu a hľadáte potenciálneho investora, v rámci skupiny ČSOB vám ponúkame prístup k jedinečnej online platforme Match’it, ktorá slúži na spájanie firiem s investormi.

  • Vypracujeme analýzy možných scenárov predaja.
  • Pripravíme indikatívne ocenenie.
  • Zabezpečíme komplexné poradenstvo pri predaji.
  • V spolupráci s platformou Matchit pomôžeme nájsť vhodného investora.

Biznisplán ako základ úspechu

Kvalitný biznisplán je nevyhnutnou súčasťou rozvoja každej firmy. Pripravíme biznisplán pre každú vašu spoločnosť v základnej štruktúre. Získate odborný náhľad do budúcnosti spoločností z pohľadu ekonomických ukazovateľov a stability budúcich cash-flows. Biznisplán zároveň poslúži ako nevyhnutný predpoklad pre indikatívne ocenenie spoločnosti.

Poznajte cenu svojej firmy

Biznisplán slúži ako podklad pre indikatívne ocenenie spoločnosti. V ČSOB Advisory využívame pre indikatívne ocenenie výnosovú metódu diskontných peňažných tokov (DCF), ktorá vychádza zo schopnosti spoločnosti generovať budúce tržby. Výsledná cena firmy bude pre vás silným argumentom v rokovaniach s potenciálnym investorom.

Kedy potrebujete poznať reálnu hodnotu svojej firmy?

Pri vykúpení spoločníka

Pri predaji investorovi

Pri predaji rodinného biznisu deťom

  • Ak uvažujete o vykúpení podielov spoločníka, musíte prísť s ponukou, ktorá sa opiera o skutočnú hodnotu firmy. Odhad zainteresovaných strán nemusí byť vždy presný a nezávislé ocenenie podielov je tak dôležitým krokom k úspešnej transakcii.
  • Vstup investora môže byť pre rozvoj vašej firmy veľkým prínosom. Súčasne sa ale vzdávate časti firmy a často aj kompetencií. Nie je to málo, zvlášť, ak ste firmu roky budovali. Vyjednávania o vstupe investora preto bývajú náročné a zdĺhavé. Ak poznáte hodnotu svojej firmy a viete ju potenciálnemu investorovi argumentovať, získavate silnú vyjednávaciu pozíciu.
  • Predaj firmy alebo jej časti rodinnému príslušníkovi možno nemusia sprevádzať také náročné rokovania, ako pri vstupe cudzieho investora. Aj tu ale platí, že hodnota firmy je dôležitou informáciou pre vašich finančných partnerov, akými sú napríklad banky. Pri využití financovania transakcie bankou je poznanie férovej hodnoty firmy dokonca nevyhnutné.
SÍDLO

ČSOB Advisory, s.r.o.
Žižkova 11
Bratislava 811 02

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO : 52003230
DIČ : 2120887538
IČ DPH : SK2120997538

Michal Magic
Riaditeľ
+421 902 910 919
info@csobadvisory.sk