RIADENIE NÁSTUPNÍCTVA

Váš biznis príbeh bude len taký dobrý, ako vaše posledné rozhodnutie

Nájdeme najlepší spôsob ako previesť vašu firmu na nového nástupcu.

Skôr či neskôr každá firma čelí generačnej obmene. Úspešné rodinné firmy v západných krajinách prešli už niekoľkými obmenami v riadení a správe ich posolstva. Na Slovensku sa takouto neľahkou výzvou v podobe nástupníctva stretáva väčšinou len prvá generácia podnikateľov.

ČSOB Advisory vám ponúka dlhoročné skúseností a know-how našich kolegov zo zahraničia medzinárodnej skupiny KBC Group. Vďaka našim vedomostiam z vyspelých západných trhov vám efektívne pomôžeme so zaistením funkčného a plynulého nástupníctva.

 • Navrhneme a pomôžeme s implementáciou optimálnej vlastníckej štruktúry rodinného biznisu.
 • Nastavíme pravidlá správy rodinného majetku.
 • Pomôžeme s vysporiadaním prevodu podielov v prípade zmeny vlastníckej štruktúry.
 • Pomôžeme s výberom nástupníkov.

Navrhneme a nastavíme vám optimálnu vlastnícku štruktúru

 • Návrh a realizácia novej štruktúry aktív
 • Implementácia nových pravidiel v oblastiach:
  • návrh nastavenia rozhodovacích právomocí a pri odvolávaní manažmentu,
  • postupy pri riešení konfliktov medzi spoločníkmi,
  • podmienky predaja obchodných podielov,
  • predkupné práva.

Nastavíme pravidlá riadenia a spravovania rodinného majetku

 • Zadefinujeme vzťahy v rámci rodiny:
  • zamestnávanie rodinných príslušníkov,
  • kompetencie a spôsob zapojenia členov rodiny,
  • rozhodovacie právomoci,
  • riešenie konfliktov a ich predchádzanie,
  • postúpenie obchodných podielov,
 • Nastavíme mechanizmy na zabezpečenie spravodlivého prerozdelenia zdrojov.

Spravodlivý podiel pre každú stranu

 • Vypracujeme schémy postupnosti krokov pri realizácii predaja podielov na nástupníka/ov, vrátane posúdenia daňových a právnych aspektov transakcie.
 • V prípade financovania transakcie úverom pripravíme podklady pre financujúcu banku.

Pomôžeme s výberom nástupníkov

 • Definujeme kľúčové ukazovatele (KPIs), vízie a stratégie pre zachovanie kontinuity.
 • Zabezpečíme mentoring a koučing kandidátov so zameraním na posilnenie manažérskych zručností.
 • Naplánujeme systémové prebratie kompetencií nástupníkov v orgánoch spoločnosti.

Najčastejšie chyby pri uvažovaní o nástupníctve

„Aj dobre fungujúce spoločnosti potrebujú nastaviť štruktúru“

„Môj majetok prejde plynule na potomkov dedičským konaním (zákonné prípadne závet).“

„Príprava a vzdelávanie nástupníka vyžaduje čas“

„Firma bez nástupníka“

Čo hrozí vašej firme:

 • Nevhodne nastavenou štruktúrou svojich spoločností vystavujete majetok rodiny zbytočným rizikám. Navyše sa môžete pripraviť o daňové výhody spojené s distribúciou peňažných tokov do rodinnej kasy.

Čo hrozí vašej firme:

 • Pri absencii jasných pravidiel môžu rozdielne názory rodinných príslušníkov ochromiť fungovanie spoločnosti.
 • Delenie firmy a štiepenie majetku smerom k ďalším generáciám môžu viesť až k ukončeniu podnikania, zvlášť, ak nie ste jediným spoločníkom.

Čo hrozí vašej firme:

 • Časová náročnosť procesu výberu a prípravy nástupníka je veľmi podceňovaná. Prechod kompetencií a zodpovednosti smerom von aj dovnútra spoločnosti zvyčajne trvá niekoľko rokov. Nová generácia má v mnohých prípadoch iný pohľad na riadenie, a preto je dobré si prípadné nezhody vyriešiť a doladiť, kým máte firmu ešte pod kontrolou.

Čo hrozí vašej firme:

 • Ak nemáte v rodine nástupníka, ktorý sa chcel podieľať na každodennom riadení, môžete časť spoločnosti odpredať manažérom a kontrolu ponechať naďalej v rukách rodiny.
SÍDLO

ČSOB Advisory, s.r.o.
Žižkova 11
Bratislava 811 02

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO : 52003230
DIČ : 2120887538
IČ DPH : SK2120997538

Michal Magic
Riaditeľ
+421 902 910 919
info@csobadvisory.sk