MANAŽMENT ŠTRUKTÚRY MAJETKU

Gratulujeme, naozaj máte čo stratiť

Nastavíme vám vhodnú vlastnícku štruktúru firemného majetku.

Vybudovať úspešnú firmu si vyžaduje tvrdú prácu a víziu. Vaše celoživotné úsilie ale môžu ľahko ohroziť nepremyslené kroky. Pripravte sa na rôzne scenáre a nastavte si s ČSOB Advisory pravidlá správy rodinného majetku a strategických kontrol tak, aby ste predišli potenciálnym konfliktom pri rozhodovaní o budúcom smerovaní firmy.

 • Pomocou vhodného návrhu majetkovej štruktúry eliminujeme riziká v prípade negatívneho vývoja ekonomiky, či negatívneho vývoja ekonomiky.

Navrhneme a zreorganizujeme vlastnícku štruktúru

 • Analýza budúcich zámerov v oblasti správy aktív
 • Návrh a nastavenie efektívnych vlastníckych štruktúr na:
  • zabezpečenie majetku v prípade neočakávanej životnej situácie či negatívneho vývoja ekonomiky.
  • prípravu na odovzdanie budúcim generáciám.
  • prípravu pre prípadný budúci predaj firmy.
  • zabezpečenie diverzifikácie podnikateľského rizika.

Čo môže negatívne ovplyvniť fungovanie vašej firmy?

Hospodárske krízy

Neriadené majetkové portfólio

Nečakané životné situácie

 • Hospodárske krízy neovplyvňujú len prevádzkové výsledky firiem, ale testujú aj odolnosť štruktúr a správne nastavenie procesov.
 • Ak majetok nespravujete, neprináša zhodnotenie a hrozí postupné znehodnocovanie infláciou a chybnými investičnými rozhodnutiami.
 • Život prináša množstvo prekvapení. Nepriaznivé okolnosti môžu spôsobiť prerušenie prevádzky a dokonca aj ohroziť budúcnosť firmy. Rýchle a správne rozhodnutia sú v podobných situáciách kľúčové pre kontinuitu vášho podnikania.
SÍDLO

ČSOB Advisory, s.r.o.
Žižkova 11
Bratislava 811 02

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO : 52003230
DIČ : 2120887538
IČ DPH : SK2120997538

Michal Magic
Riaditeľ
+421 902 910 919
info@csobadvisory.sk