Archív sadzobníkov poplatkov

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Sadzobník pre fyzické osoby 01.09.2023 31.12.2023 .pdf 503 kB
Dodatok č.1 k Sadzobníku pre fyzické osoby 01.05.2023 31.12.2023 .pdf 191 kB
Dodatok č.1 k Sadzobníku pre fyzické osoby 01.09.2023 31.12.2023 .pdf 256 kB
Dodatok č.2 k Sadzobníku pre fyzické osoby 03.05.2023 31.12.2023 .pdf 167 kB
Sadzobník pre fyzické osoby 01.01.2023 31.08.2023 .pdf 486 kB
Sadzobník pre fyzické osoby 01.03.2022 31.12.2022 .pdf 498 kB
Dodatok č.1 k Sadzobníku poplatkov pre fyzické osoby - občanov 01.04.2022 31.12.2022 .pdf 150 kB
Dodatok č.2 k Sadzobníku poplatkov pre fyzické osoby - občanov 01.06.2022 31.12.2022 .pdf 85 kB
Dodatok č.3 k Sadzobníku poplatkov pre fyzické osoby - občanov 01.09.2022 31.12.2022 .pdf 150 kB
Sadzobník pre ČSOB Smart účet 01.08.2021 31.08.2022 .pdf 52 kB
Dodatok č.1 k Sadzobníku poplatkov pre fyzické osoby - občanov 01.08.2021 31.03.2022 .pdf 77 kB
Sadzobník pre fyzické osoby 01.07.2021 28.2022 .pdf 234 kB
Sadzobník pre ČSOB Smart účet 17.05.2021 31.07.2021 .pdf 207 kB
Sadzobník pre fyzické osoby 01.09.2020 30.06.2021 .pdf 215 kB
Sadzobník pre fyzické osoby 01.08.2019 31.12.2019 .pdf 216 kB
Sadzobník pre fyzické osoby 01.01.2019 31.07.2019 .pdf 217 kB
Sadzobník pre fyzické osoby 01.07.2018 31.12.2018 .pdf 227 kB
Sadzobník pre fyzické osoby 01.09.2017 31.12.2017 .pdf 632 kB
Sadzobník pre fyzické osoby 01.02.2017 31.08.2017 .pdf 230 kB
Sadzobník pre fyzické osoby 01.07.2016 31.01.2017 .pdf 222 kB
Sadzobník pre fyzické osoby v úplnom znení 21.03.2016 30.06.2016 .pdf 224 kB
Sadzobník pre fyzické osoby 01.01.2016 30.06.2016 .pdf 519 kB
Sadzobník pre fyzické osoby 01.07.2015 31.12.2015 .pdf 193 kB
Sadzobník pre fyzické osoby 01.01.2015 30.06.2015 .pdf 216 kB
Sadzobník pre fyzické osoby 01.07.2014 31.12.2014 .pdf 1,21 MB
Sadzobník pre fyzické osoby 01.07.2013 30.06.2014 .pdf 1,28 MB
Sadzobník pre fyzické osoby 01.01.2013 30.06.2013 .pdf 411 kB
Sadzobník pre fyzické osoby 01.07.2012 31.12.2012 .pdf 1,28 MB
Sadzobník pre fyzické osoby 01.04.2012 30.06.2012 .pdf 1,27 MB
Sadzobník pre fyzické osoby 01.10.2011 31.03.2012 .pdf 1,22 MB

Vklady

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 23.09.2019 31.12.2019 .pdf 92 kB

 

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Sadzobník pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby 01.09.2023 31.12.2023 .pdf 270 kB
Price list for natural persons - Enterpreneurs and legal entities 01.09.2023 31.12.2023 .pdf 286 KB
Sadzobník pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby 01.01.2023 31.08.2023 .pdf 682 kB
Sadzobník poplatkov pre akceptáciu kariet 01.05.2021 30.06.2023 .pdf 105 kB
Sadzobník pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby 01.03.2022 31.12.2022 .pdf 306 kB
Price list for natural persons - Enterpreneurs and legal entities 01.03.2022 31.12.2022 .pdf 299 KB
Dodatok č.1 k Sadzobníku pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby 01.06.2022 31.12.2022 .pdf 91 kB
Dodatok č.2 k sadzobníku pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby 01.08.2022 31.12.2022 .pdf 88 kB
Dodatok č.3 k sadzobníku pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby 01.09.2022 31.12.2022 .pdf 92 kB
Amendment no.1 to Price list for natural persons - Enterpreneurs and leagal entities 01.06.2022 31.12.2022 .pdf 112 KB
Amendment no.2 to Price list for natural persons - Enterpreneurs and leagal entities 01.08.2022 31.12.2022 .pdf 108 KB
Amendment no.3 to Price list for natural persons - Enterpreneurs and leagal entities 01.09.2022 31.12.2022 .pdf 115 KB
Sadzobník pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby 01.07.2021 28.2.2022 .pdf 247 kB
Dodatok k sadzobníku pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby 15.12.2021   .pdf 97 kB
Price list for natural persons - Enterpreneurs and legal entities 01.07.2021 28.2.2022 .pdf 259 KB
Amendment no.1 to Price list for natural persons - Enterpreneurs and legal entities 15.12.2021   .pdf 96 KB
Sadzobník pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby 01.09.2020 30.06.2021 .pdf 222 kB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 01.09.2020 30.06.2021 .pdf 181 kB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby 01.08.2019 31.12.2019 .pdf 226 kB
Amendment fo price list for natural persons - Enterpreneurs and legal entities 01.04.2019   .pdf 82 KB
Price list for corporate clients and financial institutions 01.01.2019 31.07.2019 .pdf 200 kB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby 01.01.2019 31.07.2019 .pdf 226 kB
Price list for natural persons - Enterpreneurs and legal entities 01.01.2019 31.07.2019 .pdf 252 KB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby 01.07.2018 30.06.2018 .pdf 220 kB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby 01.09.2017 31.12.2017 .pdf 1,82 MB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby 01.02.2017 31.08.2017 .pdf 227 kB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby 01.01.2016 31.01.2017 .pdf 226 kB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby 01.07.2016 31.01.2017 .pdf 226 kB
Price list for natural persons - entrepreneurs and legal entities 01.01.2016 30.06.2016 .pdf 222 kB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby 01.01.2016 30.06.2016 .pdf 219 kB
Price list for natural persons - entrepreneurs and legal entities 01.01.2015 30.06.2015 .pdf 200 kB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby 01.01.2015 30.06.2015 .pdf 215 kB
Price list for natural persons - Enterpreneurs and legal entities 01.07.2014 31.12.2014 .pdf 1,78 MB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby 01.07.2014 31.12.2014 .pdf 2,30 MB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby 01.03.2014 30.06.2014 .pdf 2,00 MB
01.03.2014 30.06.2014 .pdf 1,00 MB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby 01.07.2013 28.02.2014 .pdf 1,05 MB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby 01.07.2012 31.12.2012 .pdf 1,37 MB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby 01.04.2012 30.06.2012 .pdf 1,36 MB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby 01.10.2011 31.03.2012 .pdf 1,27 MB
Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie od 01.09.2023 31.12.2023 .pdf 199 kB
Price list for corporate clients and financial institutions 01.09.2023 31.12.2023 .pdf 220 kB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 01.01.2023 31.08.2023 .pdf 503 kB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 01.03.2022 31.12.2022 .pdf 225 kB
Price list for corporate clients and financial institutions 01.03.2022 31.12.2022 .pdf 222 kB
Dodatok č.1 k Sadzobníku pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 01.06.2022 31.12.2022 .pdf 88 kB
Dodatok č.2 k Sadzobníku pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 01.08.2022 31.12.2022 .pdf 92 kB
Dodatok č.3 k Sadzobníku pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 01.09.2022 31.12.2022 .pdf 82 kB
Amendment no.1 to Price list for corporate clients and financial institutions 01.06.2022 31.12.2022 .pdf 98 kB
Amendment no.2 to Price list for corporate clients and financial institutions 01.08.2022 31.12.2022 .pdf 106 kB
Amendment no.3 to Price list for corporate clients and financial institutions 01.09.2022 31.12.2022 .pdf 105 kB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 01.07.2021 28.2.2022 .pdf 198 kB
Dodatok k sadzobníku pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 15.12.2021   .pdf 95 kB
Price list for corporate clients and financial institutions 01.07.2021 28.2.2022 .pdf 202 kB
Amendment no.1 to Price list for corporate clients and financial institutions 15.12.2021   .pdf 94 kB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 31.12.2019   .pdf 184 kB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 01.01.2019 31.12.2019 .pdf 182 kB
Price list for corporate clients and financial institutions 01.01.2019 31.07.2019 .pdf 200 kB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 01.09.2017 31.12.2017 .pdf 1,13 MB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 01.02.2017 31.08.2017 .pdf 1,14 MB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 01.07.2016 31.01.2017 .pdf 184 kB
Price list for corporate clients and financial institutions 01.01.2016 30.06.2016 .pdf 175 kB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 01.01.2016 30.06.2016 .pdf 186 kB
Price list for corporate clients and financial institutions 01.01.2015 30.06.2015 .pdf 154 kB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 01.01.2015 30.06.2015 .pdf 167 kB
Price list for corporate clients and financial institutions 01.07.2014 31.12.2014 .pdf 1,73 MB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 01.03.2014 30.06.2014 .pdf 1,20 MB
01.03.2014 30.06.2014 .pdf 1,00 MB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 01.07.2013 28.02.2014 .pdf 753 kB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 01.07.2012 31.12.2012 .pdf 424 kB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 01.04.2012 30.06.2012 .pdf 1,83 MB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie 01.10.2011 31.03.2012 .pdf 408 kB