Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Úvery na bývanie - exOTP | ČSOB

Pre klientov exOTP Banky

Úvery na bývanie

  • otp HYPO úver
  • otp REFINANC úver
  • otp AMERICKÁ hypotéka

Zmluvné vzťahy k tomuto typu úveru, ktoré boli uzatvorené do právneho zlúčenia s Československou obchodnou bankou, a.s. zostávajú v platnosti. Riadia sa podmienkami, stanovenými v zmluve o úvere, uzavretej s bývalou OTP Bankou Slovensko, a.s.

O individuálne požiadavky na zmeny zmluvných podmienok, napr. požiadavky na predčasnú/mimoriadnu splátku, úpravu splatnosti úveru a pod., môžete požiadať na najbližšej pobočke ČSOB Banky označenej ako pracovisko pre klientov bývalej OTP banky Slovensko, a.s. Ich zoznam nájdete aj na stránke Pobočky a bankomaty.

Viac informácií: