Investujte s nami

Vyberte si niektorú z aktuálnych špeciálnych ponúk a investičných príležitostí.

Investičná kalkulačka

Spoľahlivý partner pre vaše investície

 

INVESTUJTE SO SILNÝM PARTNEROM

ČSOB exkluzívne spolupracuje s belgickou spoločnosťou KBC Asset Management.

Táto spoločnosť sa venuje investíciám už 70 rokov a  zhodnocuje peniaze investorov v 6 krajinách.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam prináša svojim klientom inovatívne riešenia.

Navyše za svoju prácu získala už množstvo ocenení.

Klienti ČSOB si môžu svoje ciele splniť nielen prostredníctvom jednorazovej investície ale aj pravidelným investovaním.

Viac informácií o spoločnosti KBC.

 

Investičný program – pravidelné investovanie do fondov

 

Nemusíte sa pokúšať realizovať komplikované prieskumy či vyznať sa v zložitých termínoch a správnom časovaní investície. Investujte priebežne a nechajte čas pracovať za vás, je to rovnaké, ako keď sa z kopca valí povestná snehová guľa.

 

Jednoduchosť

 • Vyberte si fond zo širokej ponuky.
 • Zvoľte si výšku pravidelnej investície.
 • Peniaze máte dostupné max. do 5 pracovných dní.
 • Parametre môžete meniť kedykoľvek a bez sankcií.

Výhodnosť

 • Vytvorenie rezervy na nečakané situácie.
 • Cesta, ako získať skúsenosť s investovaním a postupne si vybudovať bohatstvo.
 • Možnosť, ako využiť kolísanie na finančných trhoch vo svoj prospech.
 • Prehľad o investíciách 24/7 v mobile vďaka službe ČSOB SmartBanking.

Myslite na deti a investujte

 

Každý rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie – a to nielen teraz, ale aj v budúcnosti, keď bude jeho syn či dcéra postupne vstávať na vlastné nohy. Jednou z najvýhodnejších ciest k lepšiemu zhodnoteniu finančných prostriedkov je pravidelné investovanie. Najlepším spojencom je v tomto prípade čas. Preto je vhodné začať čo najskôr.

Flexibilita

 • Prispôsobí sa možnostiam rodinného rozpočtu – od 15 € mesačne.
 • Prispôsobí sa potrebám dieťaťa – vo výške a dĺžke investovania.
 • Možnosť mimoriadnych platieb kedykoľvek.

Vyšší potenciál výnosu

 • Dlhý investičný horizont vytvára priestor na dosiahnutie vyšších výnosov.
 • Fond zahŕňa viaceré typy investícií (rôzne regióny, rôzne sektory) – tým rozkladá riziko a ponúka možnosť dosiahnuť vaše ciele rýchlejšie.
 • Kvalitní správcovia  – sledujú dianie na finančných trhoch namiesto vás a prispôsobujú zloženie fondov aktuálnej situácii.

Jednoduchosť

 • Stačí jedno stretnutie v pobočke ČSOB.
 • Dostupnosť peňazí – v prípade potreby máte peniaze do niekoľkých dní na účte.
 • Prehľad kedykoľvek a kdekoľvek v aplikácii ČSOB SmartBanking.
Napíšte nám

Keď ide o budúcnosť, každá kvapka sa počíta

 

Viete, čo je cennejšie ako zlato? Voda! Jej nedostatok môže v budúcnosti narobiť množstvo problémov. Preto je dôležité správať sa k nej zodpovedne. Objavte fondy budúcnosti. ČSOB prináša spoločensky zodpovedný fond KBC Eco Fund Water. Investujte a zabezpečte krajšiu budúcnosť sebe aj planéte.

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko.

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Fondy. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.