ČSOB nadácia

  • sa zameriava na podporu zmysluplných projektov v oblasti digitálneho vzdelávania, zdravia detí a životného prostredia.

sa zameriava na podporu zmysluplných projektov v oblasti digitálneho vzdelávania, zdravia detí a životného prostredia.

ČSOB nadácia bola založená 6. decembra 2010 s cieľom podporovať a realizovať aktivity verejnoprospešného charakteru, ktoré posilňujú základné hodnoty spoločností patriacich do ČSOB Finančnej skupiny. Jej cieľom je predovšetkým dosiahnutie pozitívnej zmeny prostredníctvom realizácie rôznych projektov z oblasti zdravia, aktívneho životného štýlu, vzdelávania a podpory digitálnej gramotnosti, ako aj ochrany a tvorby životného prostredia.

Hlavnými darcami ČSOB nadácie sú:

  • Československá obchodná banka, a.s.
  • ČSOB Poisťovňa, a.s.
  • ČSOB Real, s.r.o.
  • KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
  • ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o..
ČSOB. Pre vás osobne.

Ďakujeme tiež všetkým fyzickým osobám, ktorí nám venovali svoje 2 % zo zaplatenej dane.

Ako podporiť ČSOB nadáciu

Chcete podporiť ČSOB nadáciu? Môžete tak urobiť:

  • prostredníctvom poukázania 2 % zo zaplatenej dane v prospech ČSOB nadácie,
  • finančným darom poukázaným na účet ČSOB nadácie SK03 7500 0000 0040 1248 0070.
platobné údaje

ČSOB nadácia je zapísaná v registri nadácií na Ministerstve vnútra SR, odo dňa 6.12.2010 pod číslom 203/Na-2002/98.

Verejná zbierka ČSOB pomáha

1. apríla 2022 zapísalo Ministerstvo vnútra SR verejnú zbierku s názvom ČSOB pomáha pod číslom 000-2022-021082. Reagovali sme tak na aktuálnu situáciu u našich východných susedov. Aj prostredníctvom tejto zbierky sme pomohli odídenkyniam a odídencom z Ukrajiny.

 

Správkyňa ČSOB nadácie

Simona Šípová

Simona Šípová

Je súčasťou ČSOB od roku 2014, kde sa spočiatku venovala internej komunikácii. Neskôr nadviazala na svoje skúsenosti z neziskového sektora. V ČSOB Finančnej skupine zastrešuje témy spoločenskej zodpovednosti, dobrovoľníctvo a spoluprácu s komunitami.

Dozorná rada

Daniel Kollár

Daniel Kollár

Je predsedom Dozornej rady ČSOB nadácie a zároveň generálnym riaditeľom a predsedom Predstavenstva ČSOB od jej právneho osamostatnenia v roku 2008. Daniel Kollár v roku 1997 zakladal na Slovensku ČSOB Leasing a od samotného začiatku až do roku 2004 stál na jeho čele. Absolvoval Slovenskú technickú univerzitu a Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Juraj Ebringer

Juraj Ebringer

Je členom Predstavenstva ČSOB zodpovedným za retailové bankovníctvo. Juraj Ebringer prišiel do ČSOB Banky zo spoločnosti ČSOB Leasing, v ktorej pôsobil od roku 1999 na rôznych pozíciách, naposledy ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Vladimír Šošovička

Vladimír Šošovička

Je členom Predstavenstva ČSOB Poisťovne zodpovedným za oblasť financií a centrálneho nákupu, riadenia aktív a pasív a tiež za právne služby. V minulosti v ČSOB Finančnej skupine zastával aj pozíciu predsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa ČSOB Asset Management.

Richard Daubner

Richard Daubner

Je generálnym riaditeľom a predsedom Predstavenstva ČSOB Leasing, ktorý je na slovenskom leasingovom trhu dlhodobou jednotkou. Richard Daubner paralelne zastáva aj pozíciu predsedu Asociácie leasingových spoločností SR.

Správna rada

Branislav Straka

Branislav Straka

Je predsedom Správnej rady ČSOB nadácie a zároveň členom Predstavenstva ČSOB zodpovedným za bankové produkty, procesy a inovácie. V ČSOB pôsobí už od roku 2006. Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu a Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Anna Jamborová

Anna Jamborová

Do ČSOB nastúpila v roku 2016 na pozíciu hovorkyne ČSOB Finančnej skupiny, z ktorej v roku 2023 prešla do vedenia oddelenia komunikácie zastrešujúceho aktivity internej a externej komunikácie, reklamy, online marketingu, eventov a tiež spoločenskej zodpovednosti.

Róbert Trubač

Róbert Trubač

V ČSOB pôsobí už od roku 2008, kedy bol poverený zvýšením výkonnosti pobočkovej siete. Neskôr pôsobil aj ako riaditeľ Divízie marketingu ČSOB, kde zodpovedal za riadenie marketingových a komunikačných aktivít. V súčasnosti je firemným expertom v rámci retailového bankovníctva ČSOB.

Martin Gazárek

Martin Gazárek

V ČSOB pracuje od roku 2011, kedy nastúpil na post riaditeľa divízie spotrebného financovania. V roku 2014 bol tiež zodpovedný za rozvoj zákazníckej skúsenosti. O rok neskôr sa stal riaditeľom zákazníckej divízie, kde až dodnes zodpovedá za riadenie marketingových kampaní a komunikáciu ČSOB.

Digitálne vzdelávanie

ČSOB nadácia je členom skupiny Digital skills, ktorej cieľom je budovať a zlepšovať digitálne kompetencie učiteľov a žiakov.

Sme tiež aktívnym členom Programu koordinátorov digitálnych kompetencií, ktorý je určený učiteľom základných škôl. Cieľom programu je vniesť do škôl inovatívne metódy výučby s využitím technológií.

Prostredníctvom programu Zmúdri do škôl pomáhame učiteľom aj študentom lepšie zvládať nástrahy digitálneho sveta a včas rozpoznať napríklad phishing a deepfake.

Digitálny Smart grant

V máji 2023 sme spustili prvý ročník Digitálneho Smart grantu, grantového programu, ktorého cieľom je podpora inovatívnych nápadov. Prijali sme 231 žiadostí, ktoré hodnotí odborná porota v zložení: Branislav Straka (ČSOB), Zuzana Kosová (ČSOB), Mária Tóthová Šimčáková (detská psychologička), Jakub Šimko (Kempelenov inštitút inteligentných technológií), Martin Spano (popularizátor umelej inteligencie).

Zdravie detí

Dlhodobo podporujeme detské nemocnice v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.

Medzi našich partnerov patrí aj Nadácia Detského kardiocentra.

V roku 2022 sme okrem toho podporili neziskovú organizáciu Raná starostlivosť, ktorá podáva pomocnú ruku rodinám a deťom so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Životné prostredie

V rámci spolupráce s Tatranským národným parkom sa ČSOB nadácia zaviazala finančne prispieť na výsadbu 150 000 nových stromov.

Uvedomujeme si nenahraditeľnosť vody a problémy s jej vytrácaním sa. Aj preto podporujeme revitalizáciu horských studničiek vo Vysokých Tatrách, Národnom parku Poloniny a Národnom parku Veľká Fatra.

Konflikt na Ukrajine

Na vojnu u našich východných susedov sme zareagovali okamžite. Zamestnanci ČSOB vyzbierali počas niekoľkých dní takmer 30 000 eur a ČSOB nadácia túto sumu zdvojnásobila. Humanitárnej organizácii Človek v ohrození sme tak odovzdali 60 000 eur na pomoc ľuďom, opúšťajúcim svoje domovy.

Zároveň ČSOB nadácia prispela sumou 3 eurá za každého bežca na štarte ČSOB Bratislava Marathon 2022. K sume 60 000 eur sme tak pripísali ďalších 20 000 eur.

Udeľovanie grantov

O udeľovaní grantov rozhodujú členovia správnej rady väčšinovým hlasovaním.

Napísali o nás

Digitálny Smart grant: ČSOB posilňuje technologický pokrok a digitálnu gramotnosť - Forbes

nppoloniny.sopsr.sk/starostlivost-o-studnicky-v-np-poloniny-s-podporou-csob-nadacie/

Tlačová agentúra Slovenskej republiky - TASR.sk

ČSOB nadácia

Žižkova 11
811 02  Bratislava

IČO 42 182 743
DIČ 202 32 992 01
Bankové spojenie SK03 7500 0000 0040 1248 0070

Správkyňa ČSOB nadácie

Simona Šípová

E-mail: nadacia@csob.sk

Zavolať do ČSOB nadácie