Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

ČSOB nadácia

ČSOB nadácia

  • realizuje projekty snažiace sa o pozitívnu zmenu v spoločnosti

  • aktívne zapája ľudí do aktivít verejnoprospešného charakteru

  • podporuje projekty z oblasti zdravého životného štýlu a vzdelávania

  • Aktivity a programy
  • O nadácii
  • Štruktúry a orgány
  • Kontakt

Zdravie a zdravý životný štýl

Každý kilometer sa počíta

ČSOB nadácia každoročne venuje Kontu Bariéry jedno euro za každého registrovaného bežca na ktorúkoľvek disciplínu ČSOB Bratislava Marathon. Príspevok slúži na nákup špeciálnych zdravotníckych pomôcok pre deti so zdravotným postihnutím.

Fond solidarity pre zamestnancov ČSOB FS

ČSOB nadácia otvorila v roku 2012 pre zamestnancov ČSOB Fond solidarity. Je to model priamej a konkrétnej pomoci priamo pre zamestnancov a ich blízkych.

Vzdelávanie

Podpora inovatívnych start-upov

V roku 2012 začala ČSOB nadácia spolupracovať s občianskym združením The Spot. Dôvodom je snaha podporovať inovatívne start-upy a vytvoriť partnerstvo so skupinou ľudí, ktorí sa snažia priviesť na svet nové nápady a pomôcť mladým ľuďom, ktorí chcú rozbehnúť svoj vlastný biznis.

Ostatné

Zamestnanecký grantový program

Hlavným cieľom je umožniť zamestnancom ČSOB sprostredkovať pomoc tam, kde vidia, že je potrebná a kde bude dobre využitá. Podpora je určená pre projekty z oblastí životného prostredia, vzdelávania, zdravého životného štýlu a ochrany a podpory zdravia detí. O grant v maximálnej výške 3 000 eur môžu žiadať mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, účelové zriadenia cirkví) školy a škôlky. Podmienkou je vyplnenie elektronickej žiadosti v súlade s výzvou a odporučenie zamestnanca ČSOB.

ČSOB nadácia vyhlasuje Zamestnanecký grantový program každoročne začiatkom septembra. Prečítajte si znenie poslednej výzvy, platnej do 30.9.2019.

ČSOB nadácia bola založená 1. decembra 2010. Naším cieľom je podporovať a realizovať aktivity verejnoprospešného charakteru, ktoré posilňujú základné hodnoty ČSOB Finančnej skupiny. Zámerom je predovšetkým dosiahnutie pozitívnej zmeny prostredníctvom realizácie rôznych projektov z oblasti zdravého a aktívneho životného štýlu či vzdelávania, predovšetkým formou spolupráce s vysokými školami.

Ciele nadácie a oblasti podpory

ČSOB nadácia chce prostredníctvom podporovania kvalitných programov pomáhať realizovať aktivity s verejnoprospešným účelom, ktoré posilňujú základné hodnoty spoločnosti, v ktorej žijeme. ČSOB nadácia chce nielen pasívne darovať finančné prostriedky, ale aj aktívne zapájať verejnosť do verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít, a dosiahnuť pozitívnu zmenu prostredníctvom realizácie rôznych projektov z oblasti zdravého a aktívneho životného štýlu, vzdelávania (predovšetkým spolupráca s vysokými školami – študijné odbory blízke oblasti podnikania ČSOB Finančnej skupiny), či zdravia (najmä pomoc a podpora smerujúca chorým deťom v nemocniciach a pomoc v oblasti zdravia zamestnancom ČSOB FS).

Ako podporiť ČSOB nadáciu

Chcete podporiť ČSOB nadáciu? Môžete tak urobiť:

  • prostredníctvom poukázania 2 % zo zaplatenej dane v prospech ČSOB nadácie,
  • finančným darom poukázaným na účet ČSOB nadácie SK03 7500 0000 0040 1248 0070.

Správna rada

Meno Funkcia
Branislav Straka predseda správnej rady
Róbert Trubač člen správnej rady
Martin Gazárek člen správnej rady
Mária Horváthová člen správnej rady

Dozorná rada

Meno Funkcia
Daniel Kollár predseda dozornej rady
Juraj Ebringer člen dozornej rady
Richard Daubner člen dozornej rady
Vladimír Šošovička člen dozornej rady

ČSOB nadácia


Názov a sídlo spoločnosti

ČSOB nadácia
Žižkova 11
811 02, Bratislava

IČO 42 182 743
DIČ 202 32 992 01
Bankové spojenie SK03 7500 0000 0040 1248 0070

Správkyňa nadácie

Bea Kolodziejska


E-mail: nadacia@csob.sk
Zavolať do ČSOB nadácie

Zapísaná v registri nadácií na Ministerstve vnútra SR, dňa 6.12.2010 pod číslom 203/Na-2002/98