ČSOB nadácia

  • sa zameriava na podporu zmysluplných projektov v oblasti digitálneho vzdelávania, zdravia detí a životného prostredia.

sa zameriava na podporu zmysluplných projektov v oblasti digitálneho vzdelávania, zdravia detí a životného prostredia.

Hlavnými darcami ČSOB nadácie sú:

  • Československá obchodná banka, a.s.
  • ČSOB Poisťovňa, a.s.
  • ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.
  • ČSOB Real, s.r.o.
  • KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
  • ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o..

Ďakujeme tiež všetkým fyzickým osobám, ktorí nám venovali svoje 2 % zo zaplatenej dane.

Ako podporiť ČSOB nadáciu

Chcete podporiť ČSOB nadáciu? Môžete tak urobiť:

  • prostredníctvom poukázania 2 % zo zaplatenej dane v prospech ČSOB nadácie,
  • finančným darom poukázaným na účet ČSOB nadácie SK03 7500 0000 0040 1248 0070.
platobné údaje

Digitálne vzdelávanie

ČSOB nadácia je členom skupiny Digital skills, ktorej cieľom je budovať a zlepšovať digitálne kompetencie učiteľov a žiakov.

Sme tiež aktívnym členom Programu koordinátorov digitálnych kompetencií, ktorý je určený učiteľom základných škôl. Cieľom programu je vniesť do škôl inovatívne metódy výučby s využitím technológií.

Prostredníctvom programu Zmúdri do škôl pomáhame učiteľom aj študentom lepšie zvládať nástrahy digitálneho sveta a včas rozpoznať napríklad phishing a deepfake.

Zdravie detí

Dlhodobo podporujeme detské nemocnice v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.

Medzi našich partnerov patrí aj Nadácia Detského kardiocentra.

V roku 2022 sme okrem toho podporili neziskovú organizáciu Raná starostlivosť, ktorá podáva pomocnú ruku rodinám a deťom so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Životné prostredie

V rámci spolupráce s Tatranským národným parkom sa ČSOB nadácia zaviazala finančne prispieť na výsadbu 150 000 nových stromov.

Uvedomujeme si nenahraditeľnosť vody a problémy s jej vytrácaním sa. Aj preto podporujeme revitalizáciu horských studničiek vo Vysokých Tatrách, Národnom parku Poloniny a Národnom parku Veľká Fatra.

Konflikt na Ukrajine

Na vojnu u našich východných susedov sme zareagovali okamžite. Zamestnanci ČSOB vyzbierali počas niekoľkých dní takmer 30 000 eur a ČSOB nadácia túto sumu zdvojnásobila. Humanitárnej organizácii Človek v ohrození sme tak odovzdali 60 000 eur na pomoc ľuďom, opúšťajúcim svoje domovy.

Zároveň ČSOB nadácia prispela sumou 3 eurá za každého bežca na štarte ČSOB Bratislava Marathon 2022. K sume 60 000 eur sme tak pripísali ďalších 20 000 eur.

Pod názvom ČSOB nadácia pomáha sme zaregistrovali verejnú zbierku, do ktorej môžu prispieť klienti aj zamestnanci ČSOB, prípadne návštevníci podujatí, konajúcich sa pod našou značkou.

Rozhodnutie o verejnej zbierke

Prečítajte si viac o činnosti nadácie vo výročných správach.

Správna rada

Meno Funkcia
Branislav Straka predseda správnej rady
Róbert Trubač člen správnej rady
Martin Gazárek člen správnej rady

Dozorná rada

Meno Funkcia
Daniel Kollár predseda dozornej rady
Juraj Ebringer člen dozornej rady
Richard Daubner člen dozornej rady
Vladimír Šošovička člen dozornej rady

ČSOB nadácia


Názov a sídlo spoločnosti

ČSOB nadácia
Žižkova 11
811 02  Bratislava

IČO 42 182 743
DIČ 202 32 992 01
Bankové spojenie SK03 7500 0000 0040 1248 0070

Správkyňa nadácie

Simona Šípová

E-mail: nadacia@csob.sk

Zavolať do ČSOB nadácie

Zapísaná v registri nadácií na Ministerstve vnútra SR, dňa 6.12.2010 pod číslom 203/Na-2002/98