Investičný úver

 • bezplatné mimoriadne splátky
 • aj na refinancovanie existujúcich úverov
 • individuálna ponuka na mieru vašich investičných potrieb

Parametre

 • úverový limit od 4 000 € do 500 000 € v závislosti od účelu a typu zabezpečenia,
 • 1 až 15 rokov v závislosti od účelu a typu zabezpečenia,
 • kúpa a rekonštrukcia nehnuteľností, nákup áut, strojov, prevádzkové potreby, refinancovanie a konsolidácia úverov, 
 • vyhlásenie ručiteľa, v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť.

Výhody

 • čerpanie prostriedkov na mieru,
 • rýchly schvaľovací proces,
 • aj bez dokladovania účelu,
 • poistenie majetku, strojov, elektronických zariadení a poistenie zodpovednosti za škodu,

Predschválený úver do výšky 50 000 €

Výhody predschváleného úveru

 • bez potreby predkladať finančné výkazy,
 • rýchly a jednoduchý prístup k financovaniu.

Podmienky zriadenia v pobočke

podmienky pre úvery

Máte sídlo na území SR

podmienky pre úvery

Aktívne podnikanie na území SR minimálne 1 rok

podmienky pre úvery

Ročný obchodný obrat minimálne 10 000 €

podmienky pre úvery

Splnenie ostatných bankou stanovených pravidiel

Doklady

 • doklad oprávňujúci podnikať alebo osvedčujúci právnicku osobu,
 • daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,

Parametre

 • individuálna výška úveru, podmienky aj poplatky,
 • jednorazové alebo postupné čerpanie úveru,
 • splácanie podľa dohodnutého splátkového plánu,
 • finančné prostriedky v mene EUR alebo iných menách.
 

Zriadenie

Podmienky

 • podnikateľ alebo firma so sídlom v SR,
 • aktívne podnikanie na území SR minimálne 12 mesiacov,
 • ročný obchodný obrat minimálne 10 000 €,
 • ostatné bankou stanovené podmienky pre poskytnutie úveru.

Doklady

 • doklad oprávňujúci podnikať alebo osvedčujúci právnickú osobu,
 • daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,
 • finančné výkazy žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,
 • potvrdenie z daňového úradu na tlačive banky,
 • prípadne ďalšie dokumenty.
 

Kontaktný formulár

Predtým, ako vás budeme telefonicky kontaktovať, je potrebné uviesť základné informácie, ktoré nám pomôžu analyzovať vaše potreby. Vďaka vyplnenému formuláru vám ušijeme nezáväznú ponuku presne na mieru vášho podnikania.

 

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Na aký účel plánujete využiť prostriedky úveru?

Vyberte jednu alebo viacero z možností kliknutím na tlačítko

Nákup zásob

Nákup technológií

Rozšírenie výroby

Výplata miezd

Spojenie úverov

Iné

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.

Podnikateľský úver online

V ČSOB neustále pracujeme na digitalizovaní služieb pre našich klientov. Preto prinášame možnosť získať úver podnikateľkom moderným spôsobom.

Zistiť viac