Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Investičný úver - Podnikatelia a firmy - ČSOB

Investičný úver

 • bezplatné mimoriadne splátky
 • aj na refinancovanie existujúcich úverov
 • individuálna ponuka na mieru vašich investičných potrieb

Parametre

 • úverový limit od 4 000 € do 500 000 € v závislosti od účelu a typu zabezpečenia,
 • 1 až 15 rokov v závislosti od účelu a typu zabezpečenia,
 • kúpa a rekonštrukcia nehnuteľností, nákup áut, strojov, prevádzkové potreby, refinancovanie a konsolidácia úverov, 
 • vyhlásenie ručiteľa, v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť.

Výhody

 • čerpanie prostriedkov na mieru,
 • rýchly schvaľovací proces,
 • aj bez dokladovania účelu,
 • poistenie majetku, strojov, elektronických zariadení a poistenie zodpovednosti za škodu,

Predschválený úver do výšky 50 000 €

Výhody predschváleného úveru

 • bez potreby predkladať finančné výkazy,
 • rýchly a jednoduchý prístup k financovaniu.

Podmienky zriadenia v pobočke

podmienky pre úvery

Máte sídlo na území SR

podmienky pre úvery

Aktívne podnikanie na území SR minimálne 1 rok

podmienky pre úvery

Ročný obchodný obrat minimálne 10 000 €

podmienky pre úvery

Splnenie ostatných bankou stanovených pravidiel

Doklady

 • doklad oprávňujúci podnikať alebo osvedčujúci právnicku osobu,
 • daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,

Parametre

 • individuálna výška úveru, podmienky aj poplatky,
 • jednorazové alebo postupné čerpanie úveru,
 • splácanie podľa dohodnutého splátkového plánu,
 • finančné prostriedky v mene EUR alebo iných menách.
 

Zriadenie

Podmienky

 • podnikateľ alebo firma so sídlom v SR,
 • aktívne podnikanie na území SR minimálne 12 mesiacov,
 • ročný obchodný obrat minimálne 10 000 €,
 • ostatné bankou stanovené podmienky pre poskytnutie úveru.

Doklady

 • doklad oprávňujúci podnikať alebo osvedčujúci právnickú osobu,
 • daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,
 • finančné výkazy žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,
 • potvrdenie z daňového úradu na tlačive banky,
 • prípadne ďalšie dokumenty.
 

Mám záujem

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.