Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Kontokorentný úver

 • čerpáte podľa svojich potrieb

 • splácate podľa svojich možností

 • platíte úroky len z vyčerpanej sumy

 • Klienti s obratom do 1,5 mil EUR
 • Klienti s obratom od 1,5 mil EUR
 • Kontokorentný úver pre zdravotníkov

Parametre

 • úverový limit od 4 000 € do 300 000 €,
 • splatnosť na dobu neurčitú,
 • s možnosťou bezplatného ukončenia,
 • úver dostupný na čokoľvek,
 • úver sa viaže k podnikateľskému kontu,
 • zabezpečenie formou vyhlásenia ručiteľa.

Výhody

 • úverový limit na dobu neurčitú s možnosťou bezplatného ukončenia,
 • bez potreby hmotného zabezpečenia,
 • možnosť získať Firemnú kreditnú kartu so zvýhodnenými podmienkami,
 • možnosť získať Predschválený úver pri pravidelnom využívaní vášho podnikateľského konta v ČSOB,
 • možnosť poistenia kľúčovej osoby.

Predschválený úver do výšky 50 000 €

Výhody predschváleného úveru

 • bez potreby predkladať finančné výkazy,
 • rýchly a jednoduchý prístup k financovaniu.

Podmienky zriadenia v pobočke

podmienky pre úvery

Máte sídlo na území SR

podmienky pre úvery

Aktívne podnikanie na území SR minimálne 1 rok

podmienky pre úvery

Ročný obchodný obrat minimálne 10 000 €

podmienky pre úvery

Splnenie ostatných bankou stanovených pravidiel

Doklady

 • doklad oprávňujúci podnikať alebo osvedčujúci právnicku osobu,
 • daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,

Parametre

 • úver formou debetného limitu k bežnému účtu,
 • individuálna výška úveru, podmienky aj poplatky,
 • úročená je iba čerpaná suma,
 • finančné prostriedky v mene EUR alebo iných menách.

Zriadenie

Podmienky

 • podnikateľ alebo firma so sídlom v SR,
 • aktívne podnikáte na území SR minimálne 12 mesiacov,
 • máte ročný obchodný obrat minimálne 10 000 €,
 • spĺňate ostatné bankou stanovené podmienky pre poskytnutie úveru.

Doklady

 • doklad oprávňujúci podnikať alebo osvedčujúci právnickú osobu,
 • daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,
 • finančné výkazy žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,
 • potvrdenie z daňového úradu na tlačive banky,
 • prípadne ďalšie dokumenty.

Parametre

 • úverový limit od 700 € do 50 000 €,
 • splatnosť na dobu neurčitú,
 • s možnosťou bezplatného ukončenia,
 • úver dostupný na čokoľvek,

Výhody

 • pre súčasných aj nových klientov,
 • aj pre tých, ktorí podnikajú menej ako 1 rok,
 • bez potreby hmotného zabezpečenia,
 • čerpáte podľa svojich potrieb,
 • splácate podľa svojich možností,
 • platenie úrokov len z vyčerpanej sumy,
 • za nečerpanú časť úveru neplatíte.

Zriadenie

Podmienky

 • prax vykonávaná minimálne 6 mesiacov,
 • viac ako 6 mesiacov prijímate na účet úhrady aspoň od 1 zdravotnej poisťovne,
 • spĺňate ostatné bankou stanovené podmienky pre poskytnutie úveru.

Doklady

 • doklady o povolení vykonávať lekársku prax,
 • daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,
 • finančné výkazy žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,
 • podpísaná zmluva aspoň s 1 zdravotnou poisťovňou,
 • výpisy z účtu za posledných 6 mesiacov, z ktorých je zrejmé preplácanie faktúr zdravotnými poisťovňami, príp. faktúry zo zdravotných poisťovní.

 

Mám záujem o úver

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.