Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Úvery s podporou EÚ

Úvery s podporou EÚ

 • komplexné financovanie prevádzky a investícií

 • úvery dostupnejšie vďaka záruke EÚ

 • znížená úroková sadzba

 • O produkte

Investičný úver

od 4 000 € do 500 000 €

rekonštrukcia a kúpa budovy
na podnikanie, kúpa strojov

 • Účel

18 mesiacov - 15 rokov

 • Splatnosť

avalovaná blankozmenka,
v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť

 • Zabezpečenie

Prevádzkový úver

od 4 000 € do 300 000 €

prevádzkové potreby ako nákup
materiálu a zásob

 • Účel

12 mesiacov - 10 rokov

 • Splatnosť

avalovaná blankozmenka,
v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť

 • Zabezpečenie

Kontokorentný úver

od 4 000 € do 300 000 €

preklenutie krátkodobého nedostatku financií, zaplatenie faktúr, mzdové náklady

 • Účel

4 roky

 • Splatnosť

avalovaná blankozmenka,
v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť

 • Zabezpečenie

Výhody

 • komplexné financovanie prevádzky a investícií s možnosťou využiť aj EÚ kontokorentný úver,
 • úvery dostupnejšie vďaka záruke EÚ,
 • znížená úroková sadzba,
 • dlhodobá splatnosť investičného úveru s možnosťou rozložiť splácanie až na 15 rokov,
 • nižšia potreba zabezpečenia úveru.

Podmienky zriadenia

Doklady

 • doklad oprávňujúci podnikať alebo osvedčujúci právnicku osobu,
 • daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 2 účtovné obdobia,

Postup zriadenia

 

1. Konzultácia

 

2. Dokumentácia

 

3. Schválenie

 

4. Podpis zmluvy

5. Čepanie

 

6. Splácanie


Toto financovanie umožňuje záruka poskytnutá prostredníctvom COSME a Európskeho Fondu pre Strategické Investície („EFSI“) založených v súlade s Investičným Plánom pre Európu. Cieľom EFSI je pomáhať podporovať financovanie a implementáciu produktívneho investovania v Európskej únii a zabezpečiť uľahčenie prístupu k financovaniu.

Viac o podpore financovania EÚ


Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777