Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Úver s podporou EÚ - Podnikatelia a firmy - ČSOB

Úvery s podporou EÚ

 • komplexné financovanie prevádzky a investícií

 • znížená úroková sadzba

 • so zárukou EÚ

Úvery v spolupráci s Európskym investičným fondom

Tieto úvery sú oproti štandardnému financovaniu bez ďalšieho administratívneho zaťaženia a predstavujú nižšiu úrokovú sadzbu a vyšší úverový limit. Inšpirujte sa príbehom našich spokojných klientov DAVER a CRYONIQ, ktorí využili príležitosť a vďaka úverom od ČSOB rozšírili svoje podnikanie.

Európsky program pre konkurencieschopnosť COSME sa zameriava na zjednodušenie prístupu k financovaniu pre malé a stredné podniky (MSP) v Európe.


Investičný úver

od 4 000 € do 500 000 €


Účel
rekonštrukcia a kúpa budovy na podnikanie, kúpa strojov


Splatnosť
18 mesiacov - 15 rokov


Zabezpečenie
vyhlásenie ručiteľa, v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť

Prevádzkový úver

od 4 000 € do 300 000 €


Účel
prevádzkové potreby ako nákup materiálu a zásob


Splatnosť
12 mesiacov - 10 rokov


Zabezpečenie
vyhlásenie ručiteľa, v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť

Kontokorentný úver

od 4 000 € do 300 000 €


Účel
preklenutie krátkodobého nedostatku financií, zaplatenie faktúr, mzdové náklady


Splatnosť
4 roky


Zabezpečenie
vyhlásenie ručiteľa, v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť


Výhody

 • komplexné financovanie prevádzky a investícií s možnosťou využiť aj EÚ kontokorentný úver,
 • úvery dostupnejšie vďaka záruke EÚ,
 • znížená úroková sadzba,
 • dlhodobá splatnosť investičného úveru s možnosťou rozložiť splácanie až na 15 rokov,
 • nižšia potreba zabezpečenia úveru.

Podmienky zriadenia

podmienky pre úvery

Máte sídlo na území SR

podmienky pre úvery

Aktívne podnikanie na území SR minimálne 1 rok

podmienky pre úvery

Ročný obchodný obrat minimálne 10 000 €

podmienky pre úvery

Splnenie ostatných bankou stanovených pravidiel

Doklady

 • doklad oprávňujúci podnikať alebo osvedčujúci právnicku osobu,
 • daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 2 účtovné obdobia,

Toto financovanie umožňuje záruka poskytnutá prostredníctvom COSME a Európskeho Fondu pre Strategické Investície („EFSI“) založených v súlade s Investičným Plánom pre Európu. Cieľom EFSI je pomáhať podporovať financovanie a implementáciu produktívneho investovania v Európskej únii a zabezpečiť uľahčenie prístupu k financovaniu.

Viac o podpore financovania EÚ

O programe InnovFin

Úver so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) je určený na financovanie inovatívnych spoločností a projektov. Cieľom programu záruk InnovFin je zlepšiť prístup k financovaniu pre inovatívne malé a stredné podniky a podniky so stredne veľkou kapitalizáciou.

InnovFin SME Guarantee je súčasťou rámcového programu EIB Group a EK pre výskum a inovácie Horizon 2020.


Výhody

 • komplexné financovanie prevádzky a investícií,
 • úvery dostupnejšie vďaka záruke EÚ,
 • výhodnejšie cenové podmienky ako pri štandardných úveroch,
 • možnosť kombinácie s úvermi zo zdrojov európskych bánk EIB a CEB.

Pre koho je určený

 • malé a stredné podniky podľa definície Európskej komisie s počtom zamestnancov do 250 a ročným obratom do 50 mil. €, alebo objemom aktív do 43 mil. €,
 • menšie spoločnosti s počtom zamestnancov do 500,
 • veľké podniky s počtom zamestnancov do 3 000,
 • podniky investujúce do výroby alebo vývoja inovatívnych produktov, procesov alebo služieb,
 • rýchlo rastúce podniky,
 • podniky, ktoré majú významný inovačný potenciál a ktoré investujú do výskumu a inovácií spĺňajúc aspoň jedno z definovaných kritérií.

Forma financovania

 • nové úvery do výšky 7,5 mil. €,
 • mena úveru: EUR,
 • splatnosť úveru je od 1 do 10 rokov,
 • financovanie prevádzkových alebo investičných potrieb inovatívnych podnikov,
 • splácanie úveru prebieha podľa termínov dohodnutých v úverovej zmluve.

Poskytnutie finančných prostriedkov na základe tejto Zmluvy je podporené prostredníctvom InnovFin SME Guarantee Facility s finančným krytím Európskej únie v rámci programu Horizon 2020 Financial Instruments a Európskeho Fondu pre Strategické Investície (EFSI) založených v súlade s Investičným Plánom pre Európu. Cieľom EFSI je pomáhať podporovať financovanie a implementáciu produktívneho investovania v Európskej únii a zabezpečiť uľahčenie prístupu k financovaniu.

Viac o podpore financovania EÚ

 

Mám záujem

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.