Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Úvery s podporou EÚ

 • komplexné financovanie prevádzky a investícií

 • úvery dostupnejšie vďaka záruke EÚ

 • znížená úroková sadzba

 • Program COSME
 • Program InnovFin

Investičný úver

od 4 000 € do 500 000 €

rekonštrukcia a kúpa budovy
na podnikanie, kúpa strojov

 • Účel

18 mesiacov - 15 rokov

 • Splatnosť

avalovaná blankozmenka,
v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť

 • Zabezpečenie

Prevádzkový úver

od 4 000 € do 300 000 €

prevádzkové potreby ako nákup
materiálu a zásob

 • Účel

12 mesiacov - 10 rokov

 • Splatnosť

avalovaná blankozmenka,
v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť

 • Zabezpečenie

Kontokorentný úver

od 4 000 € do 300 000 €

preklenutie krátkodobého nedostatku financií, zaplatenie faktúr, mzdové náklady

 • Účel

4 roky

 • Splatnosť

avalovaná blankozmenka,
v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť

 • Zabezpečenie

Výhody

 • komplexné financovanie prevádzky a investícií s možnosťou využiť aj EÚ kontokorentný úver,
 • úvery dostupnejšie vďaka záruke EÚ,
 • znížená úroková sadzba,
 • dlhodobá splatnosť investičného úveru s možnosťou rozložiť splácanie až na 15 rokov,
 • nižšia potreba zabezpečenia úveru.

Podmienky zriadenia

podmienky pre úvery

Máte sídlo na území SR

podmienky pre úvery

Aktívne podnikanie na území SR minimálne 1 rok

podmienky pre úvery

Ročný obchodný obrat minimálne 10 000 €

podmienky pre úvery

Splnenie ostatných bankou stanovených pravidiel

Doklady

 • doklad oprávňujúci podnikať alebo osvedčujúci právnicku osobu,
 • daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 2 účtovné obdobia,

Postup zriadenia

 

1. Konzultácia

 

2. Dokumentácia

 

3. Schválenie

 

4. Podpis zmluvy

5. Čerpanie

 

6. Splácanie


Toto financovanie umožňuje záruka poskytnutá prostredníctvom COSME a Európskeho Fondu pre Strategické Investície („EFSI“) založených v súlade s Investičným Plánom pre Európu. Cieľom EFSI je pomáhať podporovať financovanie a implementáciu produktívneho investovania v Európskej únii a zabezpečiť uľahčenie prístupu k financovaniu.

Viac o podpore financovania EÚ

O programe InnovFin

Úver so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) je určený na financovanie inovatívnych spoločností a projektov. Cieľom programu záruk InnovFin je zlepšiť prístup k financovaniu pre inovatívne malé a stredné podniky a podniky so stredne veľkou kapitalizáciou.

InnovFin SME Guarantee je súčasťou rámcového programu EIB Group a EK pre výskum a inovácie Horizon 2020.


Výhody

 • komplexné financovanie prevádzky a investícií,
 • úvery dostupnejšie vďaka záruke EÚ,
 • výhodnejšie cenové podmienky ako pri štandardných úveroch,
 • možnosť kombinácie s úvermi zo zdrojov európskych bánk EIB a CEB.

Pre koho je určený

 • malé a stredné podniky podľa definície Európskej komisie s počtom zamestnancov do 250 a ročným obratom do 50 mil. €, alebo objemom aktív do 43 mil. €,
 • menšie spoločnosti s počtom zamestnancov do 500,
 • podniky investujúce do výroby alebo vývoja inovatívnych produktov, procesov alebo služieb,
 • rýchlo rastúce podniky,
 • podniky, ktoré majú významný inovačný potenciál a ktoré investujú do výskumu a inovácií spĺňajúc aspoň jedno z definovaných kritérií.

Forma financovania

 • nové úvery do výšky 7,5 mil. €,
 • mena úveru: EUR,
 • splatnosť úveru je od 1 do 10 rokov,
 • financovanie prevádzkových alebo investičných potrieb inovatívnych podnikov,
 • splácanie úveru prebieha podľa termínov dohodnutých v úverovej zmluve.

Postup zriadenia

 

1. Konzultácia

 

2. Dokumentácia

 

3. Schválenie

 

4. Podpis zmluvy

5. Čepanie

 

6. Splácanie


Poskytnutie finančných prostriedkov na základe tejto Zmluvy je podporené prostredníctvom InnovFin SME Guarantee Facility s finančným krytím Európskej únie v rámci programu Horizon 2020 Financial Instruments a Európskeho Fondu pre Strategické Investície (EFSI) založených v súlade s Investičným Plánom pre Európu. Cieľom EFSI je pomáhať podporovať financovanie a implementáciu produktívneho investovania v Európskej únii a zabezpečiť uľahčenie prístupu k financovaniu.

Viac o podpore financovania EÚ

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777