Elektronické bankovníctvo

 • správa financií cez internetbanking Moja ČSOB

 • nákup produktov online

 • komfortná mobilná aplikácia ČSOB SmartBanking

Moja ČSOB

 

 • Online nákup produktov

 

 • Prehľad a história platieb

 

 • Platobné šablóny

 

 • Trvalé príkazy

 

 • Dobitie kreditu

 

 • Nastavenie SMS a notifikácií
  o pohyboch na účte

SmartBanking

 

 • Online nákup produktov

 

 • Prehľad a história platieb

 

 • Platobné šablóny

 

 • Trvalé príkazy

 

 • Dobitie kreditu

 

 • Nastavenie SMS a notifikácií
  o pohyboch na účte

Ako získam prístup do Elektronického bankovníctva

Prístup k Elektronickému bankovníctvu získate pri založení jedného z našich bežných účtov. Okrem štandardných platieb môžete využiť množstvo ďalších funkcií, ktoré vám uľahčia správu financií.

Bezpečnosť elektronického bankovníctva

Bezpečnosť vašich finančných prostriedkov je pre nás na prvom mieste. Pre dosiahnutie čo najvyššieho zabezpečenia využívame najmodernejšie technológie. K ochrane vašich financií môžete výraznou mierou prispieť aj vy dodržiavaním základných zásad bezpečnosti pri používaní elektronického bankovníctva.

Chráňte si PIN

PIN kód je súčasťou bezpečnostných prvkov, ktoré vám umožňuje prístup do elektronického bankovníctva alebo vykonávanie aktívnych transakcií. Pri vytváraní a používaní PIN kódu dodržiavajte nasledovné zásady:

 • nepoužívajte jednoduchý alebo ľahko odvoditeľný kód,
 • PIN si nikam nezaznamenávajte,
 • originál obálky s vygenerovaným PIN kódom znehodnoťte, prípadne uchovajte na bezpečnom mieste (trezor).

V žiadnom prípade nepoužívajte ako PIN kód dátum narodenia, časť telefónneho čísla či po sebe idúce čísla. Nezaznamenávajte si ich na papieriky, platobnú kartu, do počítača, telefónu či na iné miesta. Vaše bezpečnostné prvky nikomu neprezraďte, a to ani vašim najbližším rodinným príslušníkom.

Dávajte si pozor na mobilný telefón

Ak si nechávate zasielať autorizačný kód pre platby cez SMS, prípadne využívate aplikáciu ČSOB SmartBanking, chráňte si mobilný telefón. Nenechávajte ho bez dozoru a nepožičiavajte ho iným osobám.

Ochranu môžete zvýšiť aj používaním aplikácie vyžadujúcej pre odomknutie obrazovky zadanie hesla. Neinštalujte si do telefónu neznáme aplikácie a aktualizácie sťahujte iba z dôveryhodných zdrojov. Odporúčané je aj používanie antivírového programu pre smartfóny.

V prípade straty alebo odcudzenia mobilného telefónu, čo najskôr kontaktuje helpdesk elektronického bankovníctva.

Ochraňujte si token

Ak pre prístup do elektronického bankovníctva alebo autorizáciu platieb využívate token, chráňte si toto zariadenie a nenechávajte ho bez dozoru na voľne dostupných miestach. V prípade straty alebo odcudzenia čo najskôr kontaktuje helpdesk elektronického bankovníctva.

Skontrolujte si platobné príkazy, ktoré potvrdzujete formou SMS kľúča alebo pomocou aplikácie ČSOB SmartToken

V žiadnom prípade nepotvrdzujte platobný príkaz, ktorý ste sami nezadali. Všímajte si hlavne správnosť čísla účtu príjemcu, sumu a ďalšie detaily platby. Ak odhalíte nezrovnalosť údajov v SMS alebo v ČSOB SmartToken aplikácii, s údajmi zadanými pri platobnom príkaze, nepotvrdzujte ho a kontaktujte helpdesk elektronického bankovníctva.

Overte si, či sa nachádzate na stránke elektronického bankovníctva ČSOB

Nespoliehajte sa na vzhľad stránky, ale skontrolujte si vo vašom prehliadači adresu, na ktorej sa nachádzate. Pre prácu s elektronickým bankovníctvom ČSOB musí mať takýto tvar:

 • https://sso.csob.sk/ – prihlasovacia stránka, ak používate službu Moja ČSOB,

Ďalej skontrolujte, či sa vedľa adresy stránky nachádza ikona bezpečnostného zámku. Dvojklikom na túto ikonu overte, že ide o certifikát DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA..

Nereagujte na podozrivé e-maily

Neotvárajte e-mailové správy od neznámych adresátov alebo s podozrivým názvom či obsahom. V žiadnom prípade nespúšťajte prílohy takýchto správ a bez otvárania ich vymažte. Nikdy nereagujte na e-mail vyžadujúci poskytnutie vašich osobných údajov, hesla alebo PIN kódu. ČSOB od vás nikdy nebude požadovať Vaše údaje takouto formou.

Využívajte zasielanie informačných SMS a e-mailov

V prostredí elektronického bankovníctva si môžete nastaviť zasielanie informačných správ o akýchkoľvek operáciách. Včas sa tak dozviete o vykonaných platbách a v prípade zneužitia vášho účtu môžete predísť strate finančných prostriedkov jeho zablokovaním.

Zabezpečte si počítač

Pre prácu s elektronickým bankovníctvom používajte iba počítač, ktorého bezpečnosť viete ovplyvniť. Pre maximálnu ochranu dodržiavajte nasledovné odporúčania:

 • pravidelne inštalujte aktualizácie vydávané výrobcom operačného systému,
 • používajte antivírusové a antispyware programy, ktoré tiež pravidelne aktualizujte,
 • zapnite si firewall, ak používate operačný systém Windows alebo Mac OS, alebo si stiahnite osobný firewall,
 • pre prihlásenie sa do elektronického bankovníctva používajte najnovšiu verziu prehliadača,
 • nepovoľujte ukladanie prihlasovacích údajov do pamäte prehliadača.

Nesťahujte súbory z nedôveryhodných zdrojov

Dávajte si pozor na súbory, ktoré sťahujete do svojho počítača, nesťahujte ich z nedôveryhodných stránok. Obzvlášť si dávajte pozor na súbory s príponou .exe –pri inštalácii môžu do počítača nahrať nebezpečný softvér.

Kontakt

Ak máte ďalšie otázky ohľadom zásad bezpečnosti používania elektronického bankovníctva, môžete nás kontaktovať:

 • na čísle 0850 111 777 (z územia SR),
 • na čísle +421 2 5966 8844 (z územia mimo SR),
 • e-mailom helpdeskEB@csob.sk.

Limity

Internetbanking
Moja ČSOB
autorizačný prvok druh limitu prednastavený maximálny
SMS denný 10 000 € 50 000 €
týždenný 17 000 € 100 000 €
Mobilný Token,
Token DP270
na transakciu 34 000 € neobmedzene
ČSOB
SmartBanking
autorizačný prvok druh limitu nemeniteľný
SMS,
Mobilný Token,
Token DP270
denný 10 000 €
týždenný 17 000 €