Samosprávam bude s prechodom na ich udržateľnejšie fungovanie pomáhať ČSOB

ČSOB Advisory, dcérska spoločnosť ČSOB zameraná prioritne na poradenstvo pre firmy a samosprávy, bude spolupracovať s Environmentálnym fondom pri posudzovaní projektov municipalít, ktorých cieľom je ich udržateľnejšie financovanie a lepšia energetická efektívnosť.

„Vážime si, že sme uspeli v tendri Environmentálneho fondu a svojimi skúsenosťami a know-how, ktoré sme za desiatky rokov pôsobenia na slovenskom aj medzinárodnom trhu získali, môžeme byť aktuálne prínosní aj pre projekty samospráv. Vieme, že mnohé z nich pred sebou tlačia historický environmentálny dlh, ktorý sa dobieha veľmi ťažko. Správne vyhodnotenie návratnosti, finančné naplánovanie, ale aj zabezpečenie priebežného monitoringu či dofinancovanie je základným predpokladom úspešnej realizácie projektov. Sme presvedčení o tom, že takéto projekty samosprávam pomôžu s ich obnovou smerom k udržateľnejšiemu a v konečnom dôsledku, menej nákladnému fungovaniu,“ uviedol v tejto súvislosti Ľuboš Ondrejko, člen predstavenstva ČSOB zodpovedný za korporátne a privátne bankovníctvo.

Príkladom môže byť samospráva, ktorá predloží Environmentálnemu fondu projekt napríklad na vybudovanie čističky odpadových vôd či kanalizácie, spolu so žiadosťou o dotáciu alebo úver. Environmentálny fond vyhodnotí, či je projekt v súlade s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky a zákonom o fonde. Po posúdení žiadosti z environmentálneho hľadiska sú tieto žiadosti následne posúdené po ekonomickej stránke prostredníctvom zmluvného partnera. Práve túto úlohu bude zastrešovať ČSOB Advisory.

„Táto spolupráca nie je zďaleka jedinou v oblasti podpory udržateľného fungovania našej spoločnosti. Podnikateľom aj subjektom verejnej správy poskytujeme finančné riešenia a podporujeme podnikateľské príležitosti, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie, plne v súlade s našou stratégiou udržateľného financovania,“ dodáva Ľuboš Ondrejko. Aj preto sa ČSOB vlani stala napríklad partnerom Správcu zálohového systému, ktorý systematicky prispieva k riešeniu celospoločenskej problematiky – využívanie plastov a ich recyklácia.

V ČSOB sme presvedčení o tom, že práve podpora takýchto riešení je niečo, v čom vieme priamo ako finančná inštitúcia pomôcť a priamo ovplyvniť to, ako sa bude našej planéte dariť. „Byť ekologickým dnes už totiž nie je iba možnosťou voľby, ale povinnosťou, a to určite aj z pohľadu vývoja budúcej legislatívy,” uzavrel Ľuboš Ondrejko.

Novinky a aktuality