Sú slovenskí podnikatelia pripravení na výzvy pri predaji firmy?

Na túto ale aj ďalšie otázky z oblasti predaja firiem odpovie ČSOB Advisory na ďalšom workshope, ktorý organizuje pre klientov ČSOB.

 

ČSOB Advisory už tradične organizuje biznis raňajky s partnerskými právnymi kanceláriami za účelom edukácie klientov v rôznych oblastiach podnikania. Témou nadchádzajúceho workshopu, ktorý sa uskutoční 4.6.2024 v Bratislave, budú finančné, daňové a právne aspekty predaja podielov vo firme vlastnenej viacerými spoločníkmi.

Na praktických príkladoch sa tak klienti budú môcť oboznámiť s rizikami a situáciami, ktoré môžu nastať pri predaji firmy a čo je dôležitejšie, ako im predísť. Témami tak budú:

  • Ako zabezpečiť kontinuitu podnikania pri odchode jedného zo spoločníkov?
  • Ako predísť patovým situáciám medzi spoločníkmi pri predaji firmy?
  • Ako daňovo efektívne pripraviť firmu na predaj?

Predaj firmy prináša najrôznejšie výzvy, v prípade vlastníctva viacerými spoločníkmi býva situácia o to komplexnejšia, pretože očakávania a predstavy spoločníkov sa môžu výrazne líšiť. V ČSOB Advisory sa preto snažíme radiť našim klientom tak, aby výzvu predaja firmy zvládli úspešne a budovali sme tak pokračujúce partnerstvo so značkou ČSOB.

Novinky a aktuality