Invest mix

 • predaj produktu bol ukončený dňa 31.12.2017

 • spojenie poistnej ochrany a investovania

 • poistenie pre prípad najvážnejších životných situácií

 • možnosť kombinácie investičných stratégií

od 18,33 € mesačne

Telefonická konzultácia

Čo s produktom získate

 • širokú a variabilnú poistnú ochranu s možnosťou voľby poistných rizík,
 • možnosť investovania od 15 € do 400 € mesačne,
 • prístup k investovaným prostriedkom počas celej doby poistenia,
 • ochranu pred infláciou – zvyšovanie hodnoty poistenia formou indexácie,
 • možnosť zvyšovania hodnoty investície mimoriadnymi vkladmi,
 • stanovenie oprávnených osôb na vyplatenie poistného plnenia bez dedičského konania,
 • flexibilita v nastavení výšky poistného aj frekvencie platenia,
 • zhodnocovanie investície podľa zvolenej stratégie.

Invest Mix je výnimočný svojou flexibilitou. Ponúka širokú a variabilnú poistnú ochranu s možnosťou voľby poistných rizík. Zároveň umožňuje určiť si takú investičnú stratégiu, ktorá vám najviac vyhovuje – či už preferujete vopred známy výnos, alebo investičnú stratégiu s možnosťou vyššieho výnosu.


Poistné riziká

V poistnej zmluve si sami volíte, ktoré poistné riziká si chcete pripoistiť. Vybrať si môžete z nasledovných pripoistení:

 • smrť,
 • smrť následkom úrazu,
 • vážne choroby,
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity,
 • trvalé telesné poškodenie následkom úrazu,
 • hospitalizácia následkom choroby alebo úrazu.

Ako sa zhodnocujú vaše prostriedky

Zhodnotenie prostriedkov závisí od výberu investičných stratégií, ktoré si nakombinujete podľa vašich preferencií:

 • vyhlasovaná úroková miera – prináša stabilné výnosy, aktuálne zhodnotenie tejto stratégie je uvedené v Aktuálnej vyhlasovanej miere zhodnotenia,
 • konzervatívna – prináša stabilné výnosy pri nízkej miere rizika, investuje hlavne do nástrojov peňažného trhu a dlhopisových nástrojov,
 • vyvážená – určená klientom, ktorí sú ochotní akceptovať strednú mieru rizika, okrem dlhopisových fondov čiastočne investuje aj do akciových fondov,
 • rastová – vhodná pre skúsenejších investorov, ktorí sú schopní prijať aj vyššie riziko za účelom dosiahnutia vyššieho výnosu, určitá časť investície je alokovaná do akciových fondov,
 • akciová – charakterizovaná potenciálom vysokých výnosov pri vysokom riziku, akciové fondy tvoria výraznú časť portfólia tejto investície.

Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám