Maximal

  • predaj produktu bol ukončený dňa 31.12.2015

  • vyberte si z našej ponuky investičné životné poistenie Perspektiv

Čo produkt ponúkal

  • poistenie pre prípad dožitia alebo smrti,
  • investičné životné poistenie bez zisťovania zdravotného stavu,
  • bezplatné pripoistenie smrti následkom úrazu vo výške jednorazového poistného až do výšky 5 000 €,
  • stanovenie oprávnených osôb na vyplatenie poistného plnenia bez dedičského konania,
  • oslobodenie od platenia dane z príjmu v prípade poistnej udalosti,
  • v prípade potreby možnosť čerpania prostriedkov aj počas doby poistenia.

Podmienky emisií

Podmienky 42. emisie – Investičný expres 4
Investičná stratégia - infolist
Zloženie koša akcií
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 8.1.2016
Koniec poistenia: 31.07.2018
Poistná doba: 2 roky a 7 mesiacov
Doba predaja: 30.11.2015 – 21.12. 2015
 
Podmienky 41. emisie – Dobrý štart 1
Investičná stratégia - infolist
Zloženie koša akcií
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 11.12.2015
Koniec poistenia: 31.01.2022
Poistná doba: 6 rokov a takmer 2 mesiace
Doba predaja: 05.10.2015 – 27.11.2015
Podmienky 40. emisie – Investičný expres 3
Investičná stratégia - infolist
Zloženie koša akcií
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 07.10.2015
Koniec poistenia: 30.04.2018
Poistná doba: 2 roky a takmer 7 mesiacov
Doba predaja: 31.08.2015 – 23.09.2015
Podmienky 39. emisie – Investičný expres 2
Investičná stratégia - infolist
Zloženie koša akcií
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 07.09.2015
Koniec poistenia: 30.03.2018
Poistná doba: 2 roky a takmer 7 mesiacov
Doba predaja: 03.08.2015 – 26.08.2015
Podmienky 38. emisie – Investičný expres
Investičná stratégia - infolist
Zloženie koša akcií
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 07.08.2015
Koniec poistenia: 28.02.2018
Poistná doba: 2 roky a takmer 7 mesiacov
Doba predaja: 29.06.2015 – 29.07.2015
Podmienky 37. emisie – Srdcová investícia
Investičná stratégia - infolist
Zloženie koša akcií
Verejný prísľub
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 10.07.2015
Koniec poistenia: 30.07.2021
Poistná doba: 6 rokov
Doba predaja: 27.04.2015 – 26.06.2015
Podmienky 36. emisie – Výnos na dosah 2
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 29.04.2015
Koniec poistenia: 02.03.2021
Poistná doba: 5 rokov 10 mesiacov
Doba predaja: 02.03.2015 – 26.04.2015
Podmienky 35. emisie – Výnos na dosah
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 02.03.2015
Koniec poistenia: 02.03.2021
Poistná doba: 6 rokov
Doba predaja: 05.01.2015 – 27.02.2015
Podmienky 34. emisie – Životná prémia
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 13.01.2015
Koniec poistenia: 13.01.2021
Poistná doba: 6 rokov
Doba predaja: 04.12.2014 – 31.12.2014

 

Podmienky 33. emisie – Správny štart 3
Investičná stratégia - infolist
Zloženie koša akcií
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 05.12.2014
Koniec poistenia: 26.02.2021
Poistná doba: 6 rokov a takmer 3 mesiace
Doba predaja: 27.10.2014 – 26.11.2014

 

Podmienky 32. emisie – Správny štart 2
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 07.11.2014
Koniec poistenia: 29.01.2021
Poistná doba: 6 rokov a takmer 3 mesiace
Doba predaja: 29.09.2014 – 22.10.2014
Podmienky 31. emisie – Správny štart
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 07.10.2014
Koniec poistenia: 30.12.2020
Poistná doba: 6 rokov a takmer 3 mesiace
Doba predaja: 02.09.2014 – 24.09.2014
Podmienky 30. emisie – Životná prémia
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 04.09.2014
Koniec poistenia: 04.09.2020
Poistná doba: 6 rokov
Doba predaja: 04.08.2014 – 28.08.2014
Podmienky 29. emisie – Životná prémia
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 08.08.2014
Koniec poistenia: 08.08.2019
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 30.06.2014 - 01.08.2014
Podmienky 28. emisie – Depozitná prémia 20
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 04.07.2014
Koniec poistenia: 04.07.2019
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 19.05.2014 - 27.06.2014
Podmienky 27. emisie – Depozitná prémia 19
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 23.05.2014
Koniec poistenia: 23.05.2021
Poistná doba: 7 rokov
Doba predaja: 07.04.2014 - 16.05.2014
Podmienky 26. emisie – Depozitná prémia 18
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 23.05.2014
Koniec poistenia: 23.05.2019
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 07.04.2014 - 16.05.2014
Podmienky 25. emisie – Depozitná prémia 17
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 11.04.2014
Koniec poistenia: 11.04.2020
Poistná doba: 6 rokov
Doba predaja: 03.03.2014 - 04.04.2014
Podmienky 24. emisie – Depozitná prémia 16
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 11.04.2014
Koniec poistenia: 11.04.2019
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 03.03.2014 - 04.04.2014
Podmienky 23. emisie – Úrokový klik
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 07.03.2014
Koniec poistenia: 31.03.2020
Poistná doba: 6 rokov
Doba predaja: 13.01.2014 - 28.02.2014
Podmienky 22. emisie – Depozitná prémia 15
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 17.01.2014
Koniec poistenia: 17.01.2019
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 02.12.2013 - 10.01.2014
Podmienky 21. emisie – Depozitná prémia 14
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 08.11.2013
Koniec poistenia: 08.11.2018
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 07.10.2013 - 31.10.2013
Podmienky 20. emisie – Depozitná prémia 13
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 11.10.2013
Koniec poistenia: 11.10.2018
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 16.09.2013 - 04.10.2013
Podmienky 19. emisie – Depozitná prémia 12
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 20.09.2013
Koniec poistenia: 20.09.2018
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 12.08.2013 - 13.09.2013
Podmienky 18. emisie – Strom výnosov
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 13.08.2013
Koniec poistenia: 31.08.2018
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 24.06.2013 - 31.07.2013
Podmienky 17. emisie – Depozitná prémia 11
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 21.06.2013
Koniec poistenia: 21.06.2018
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 13.05.2013 - 14.06.2013
Podmienky 16. emisie – Depozitná prémia 10
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 05.04.2013
Koniec poistenia: 05.04.2018
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 27.02.2013 - 28.03.2013
Podmienky 15. emisie – Depozitná prémia 9
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 07.02.2013
Koniec poistenia: 07.02.2018
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 02.01.2013 - 31.01.2013
Podmienky 14. emisie – Nový potenciál
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 08.02.2013
Koniec poistenia: 31.07.2018
Poistná doba: 5,5 roka
Doba predaja: 19.12.2012 - 29.01.2013
Podmienky 13. emisie – Úrokový klik
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 31.12.2012
Koniec poistenia: 29.06.2018
Poistná doba: 5,5 roka
Doba predaja: 19.11.2012 - 18.12.2012
Podmienky 12. emisie – Depozitná prémia 8
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 22.11.2012
Koniec poistenia: 22.11.2017
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 22.10.2012 - 16.11.2012
Podmienky 11. emisie – Nový potenciál
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 07.09.2012
Koniec poistenia: 31.10.2017
Poistná doba: 5 rokov a 2 mesiace
Doba predaja: 16.08.2012 - 28.08.2012
Podmienky 10. emisie – Depozitná prémia 7
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 09.07.2012
Koniec poistenia: 09.07.2017
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 01.06.2012 - 29.06.2012
Podmienky 9. emisie – Európska kvalita
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 04.06.2012
Koniec poistenia: 30.11.2017
Poistná doba: 5,5 roka
Doba predaja: 02.04.2012 - 18.05.2012
Podmienky 8. emisie – Depozitná prémia 6
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 05.04.2012
Koniec poistenia: 05.04.2017
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 01.03.2012 - 30.03.2012
Podmienky 7. emisie – Depozitná prémia 5
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 07.03.2012
Koniec poistenia: 07.03.2017
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 16.01.2012 - 29.02.2012
Podmienky 6. emisie – Výber z kvality
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 30.12.2011
Koniec poistenia: 30.08.2016
Poistná doba: 4 roky a 8 mesiacov
Doba predaja: 05.12.2011 - 28.12.2011
Podmienky 5. emisie – Výber z kvality
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 02.12.2011
Koniec poistenia: 31.03.2016
Poistná doba: 4 roky a takmer 4 mesiace
Doba predaja: 02.11.2011 - 30.11.2011
Podmienky 4. emisie – Výber z kvality
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 28.10.2011
Koniec poistenia: 29.02.2016
Poistná doba: 4 roky a 4 mesiace
Doba predaja: 03.10.2011 - 26.10.2011
Podmienky 3. emisie – Rast najlepších
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 30.09.2011
Koniec poistenia: 28.04.2017
Poistná doba: 5 rokov a 7 mesiacov
Doba predaja: 05.09.2011 - 28.09.2011
Podmienky 2. emisie – Výber z kvality 2
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 02.09.2011
Koniec poistenia: 30.09.2016
Poistná doba: 5 rokov a 1 mesiac
Doba predaja: 01.08.2011 - 30.08.2011
Podmienky 1. emisie – Rast najlepších
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 29.07.2011
Koniec poistenia: 28.02.2017
Poistná doba: 5 rokov a 7 mesiacov
Doba predaja: 04.07.2011 - 27.07.2011

Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavoláme vám alebo zavolajte 0850 850 777

Osobná konzultácia

Naplánujte si stretnutie v jednej z vybraných pobočiek. Prednostne vás obslúžime.

Naplánovať si stretnutie