Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Stavebné sporenie

Profit Maxi

do 1,0 % p.a.
 • pre všetkých nad 18 rokov,
 • štátna prémia až do 66,39 € ročne,
 • možnosť využiť nasporenú sumu po 6. rokoch sporenia na čokoľvek.

Profit Mini

do 1,0 % p.a.
 • pre deti do 18 rokov,
 • štátna prémia až do 66,39 € ročne,
 • bezplatné uzavretie zmluvy s Detským účtom Sloník.

Sporenie a vklady

Sporiaci účet Depozit

do 0,50 % p.a.
 • sporiaci produkt na vytváranie rezervy do budúcnosti,
 • výhodnejší úrok pri aktívnom využívaní účtu,
 • bez potreby pravidelného sporenia.

Sporiaci účet Štandard

od 15 € mesačne
 • vyššie úročenie v porovnaní s bežným účtom,
 • prístup k nasporeným peniazom už po 7 dňoch od zadania výpovede,
 • bezplatné zriadenie a vedenie.

Termínovaný vklad

do 0,20 % p.a.
 • vyššie úročenie v porovnaní s bežným účtom,
 • garancia úrokovej sadzby počas celej lehoty viazanosti vkladu,
 • bezplatné zriadenie a vedenie.

Životné poistenie

Invest Mix

od 18,33 € mesačne
 • spojenie poistnej ochrany a investovania,
 • poistenie pre prípad najvážnejších životných situácií,
 • možnosť kombinácie investičných stratégií.

Junior Mix

od 17,64 € mesačne
 • spojenie poistnej ochrany a investovania,
 • poistenie pre prípad najvážnejších životných situácií,
 • možnosť kombinácie investičných stratégií.

Perspektiv

od 1 000 € minimálna investícia
 • spojenie poistnej ochrany a jednorazovej investície,
 • pre všetkých vo veku od 18 do 91 rokov,
 • poistenie smrti následkom dopravnej nehody s mnohonásobným plnením.

Invest Garant

 • predaj produktu bol ukončený dňa 31.7.2011,
 • vyberte si z našej ponuky investičné životné poistenie Perspektiv.

Maximal

 • predaj produktu bol ukončený dňa 31.12.2015,
 • vyberte si z našej ponuky investičné životné poistenie Perspektiv.

Fondy

Zaistené a štruktúrované fondy

vhodný produkt pre investora s averziou k riziku a ochotného podstúpiť mierne riziko pre vyšší výnos
 • pri zaistených fondoch zaujímavý výnos so zabezpečenou návratnosťou vloženej sumy, resp. vopred zaistený minimálny výnos,
 • pri štruktúrovaných fondoch vopred stanovená štruktúra a podkladové aktívum fondu; investor vopred presne pozná, od čoho sa bude odvíjať jeho výnos a za akých podmienok bude jeho investícia chránená.

Fondy peňažného trhu

vhodný produkt pre menej skúseného a konzervatívného investora
 • veľmi nízka miera neistoty,
 • pre investorov, ktorí dávajú prednosť krátkodobým a bezpečnejším investíciám.

Fondy krátkodobých investícií

vhodný produkt pre menej skúseného a konzervatívného investora
 • nízka miera neistoty,
 • pre investorov, ktorí dávajú prednosť krátkodobým a bezpečnejším investíciám.

Dlhopisové fondy

vhodný produkt konzervatívnejšieho investora
 • relatívne nízka miera neistoty,
 • pre investorov, ktorí chcú naplniť svoje strednodobé ciele.

Zmiešané fondy

vhodný produkt pre skúsenejšieho investora ochotného podstúpiť zvýšenú mieru rizika pre vyšší výnos
 • vyššia miera neistoty,
 • kombinujú výhody jednotlivých finančných nástrojov, akými sú bezpečnosť dlhopisov, potenciál akcií a alternatívnych investícií.

Akciové fondy

vhodný produkt pre skúseného investora ochotného podstúpiť riziko pre vyšší výnos
 • vysoká miera neistoty,
 • vhodné pre zhodnotenie investícií na dlhšie obdobie.

Investičný program

od 15 € mesačne
 • pravidelné zhodnocovanie úspor s efektom priemerovania ceny,
 • dĺžka investovania nie je pevne stanovená a dátum, výšku vkladu aj typ fondu je možné meniť,
 • výber z rôznych fondov podľa Parametrov pre fondy.

Obchodovanie s cennými papiermi

Dlhopis ČSOB

 • pravidelná výplata ročných kupónov a časti investovanej sumy,
 • z dlhodobého hľadiska spoľahlivá forma investície,
 • zhodnotenie prostriedkov v horizonte 4 rokov.

Hypotekárny záložný list

 • pravidelná výplata ročných kupónov a menovitej hodnoty pri splatnosti,
 • z dlhodobého hľadiska spoľahlivá forma investície,
 • zhodnotenie prostriedkov v horizonte 4 rokov.

Patria Finance

 • aktívne obchodovanie s cennými papiermi priamo na burzách,
 • služba je určená občanom aj firmám,
 • široká ponuka investičných produktov.