Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť

Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

ČSOB Banka

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Všeobecné obchodné podmienky od 01.07.2020 .pdf 498 kB
Všeobecné obchodné podmienky od 01.03.2020 .pdf 494 kB
Reklamačný poriadok od 13.01.2018 .pdf 394 kB
Lehoty na vykonávanie platobných operácií od 25.05.2020 .pdf 126 kB
Lehoty na vykonávanie platobných operácií od 10.03.2017 .pdf 104 kB
Cut-off times for payment transactions from 25.05.2020 .pdf 143 kB
Cut-off times for payment transactions from 10.03.2017 .pdf 101 kB
Embargo politika ČSOB Finančnej skupiny od 15.11.2018 .pdf 431 kB
Obchodovanie na finančných trhoch od 16.10.2019 .pdf 853 kB
Obchodné podmienky financovania pohľadávok od 01.05.2016 .pdf 216 kB
Terms and Conditions for Bank Correspondents from 01.02.2020 .pdf 121 kB
Obchodné podmienky pre vyporiadanie obchodov a správu cenných papierov od 02.12.2019 .pdf 267 kB
Pravidlá trhov cenných papierov od 03.02.2020 .pdf 405 kB

ČSOB Stavebná sporiteľňa

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Všeobecné obchodné podmienky od 01.03.2020 .pdf 184 kB
Zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach od 01.03.2020 .pdf 120 kB
Všeobecné obchodné podmienky od 01.01.2019 .pdf 179 kB
Reklamačný poriadok od 1.06.2018 .pdf 226 kB
Typy sporenia pre občanov od 01.01.2020 .pdf 85 kB
Dodatok k typom sporenia pre občanov od 01.01.2020 .pdf 89 kB
Typy sporenia pre podnikateľov a právnické osoby od 01.01.2020 .pdf 71 kB
Spôsoby preukazovania účelového použitia od 01.03.2019 .pdf 187 kB
Zmeny v Spôsoboch preukazovania účelového použitia od 01.03.2019 .pdf 159 kB
Spôsoby poukazovania vkladov od 26.03.2019 .pdf 191 kB
Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady v bankách od 12.10.2011 .pdf 350 kB
Základné pojmy a údaje uvedené vo výpise z účtu od 01.01.2014 .pdf 2,99 MB
Možnosti účelového použitia finančných prostriedkov stavebného sporenia od 23.12.2014 .pdf 165 kB

ČSOB Poisťovňa

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Cestovné poistenie
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie od 01.06.2019 .pdf 690 kB
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie k platobným kartám od 01.06.2019 .pdf 915 kB
Poistenie auta
Všeobecné poistné podmienky - Povinné zmluvné poistenie od 22.10.2018 .pdf 171 kB
Zmluvné dojednania PZP od 22.10.2018 .pdf 128 kB
Havarijné poistenie (Auto partner) od 15.12.2019 .pdf 166 kB
Úrazové poistenie (Auto partner) od 01.01.2016 .pdf 57 kB
Tabuľka pre hodnotenie trvalých následkov od 01.01.2016 .pdf 48 kB
Tabuľka pre hodnotenie denného odškodného od 01.01.2016 .pdf 47 kB
Podmienky a rozsah asistenčných služieb od 04.10.2014 .pdf 148 kB
Obchodné poistné podmienky k doplnkovým pripoisteniam k Povinnému zmluvnému poisteniu od 21.11.2017 .pdf 188 kB
Poistenie bývania
Všeobecné poistné podmienky od 01.06.2018 .pdf 130 kB
Zmluvné dojednania od 01.06.2018 .pdf 207 kB
Verejný prísľub od 01.03.2017 .pdf 348 kB
Ďalšie dokumenty ČSOB Poisťovne
Poistné podmienky pre Poistenie predĺženej záruky a ochrany nákupu ku kreditným kartám od 01.04.2020 .pdf 192 kB
Poistné podmienky pre Poistenie predĺženej záruky a ochrany nákupu k debetným platobným kartám - kampaň Účet s poistením od 01.10.2016 .pdf 1,30 MB
Úrazové poistenie (Pohoda, Pohoda Plus, Extra Pohoda, Detský účet Sloník) od 15.12.2015 .pdf 291 kB
Úrazové poistenie vodiča od 01.01.2019 .pdf 55 kB
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie od 01.11.2019 .pdf 1,8 MB
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie do 31.10.2019 .pdf 227 kB
Verejný prísľub Mediservis od 01.09.2018 .pdf 109 kB
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie a poistenie úverov od 01.12.2014 .pdf 298 kB
Cestovné poistenie k platobným kartám - ostatná zmluvná dokumentácia od 01.06.2019 .pdf 1,30 MB
Poistné podmienky pre Poistenie pravidelných výdavkov od 01.07.2019 .pdf 161 kB
Poistná zmluva pre Poistenie pravidelných výdavkov od 01.07.2019 .pdf 150 kB
Poistné podmienky pre Poistenie internetových rizík od 01.03.2019
do 30.4.2020
.pdf 344 kB
Poistné podmienky pre Poistenie internetových rizík od 01.05.2020 .pdf 343 kB
Predzmluvné informačné dokumenty k poistným produktom
Krátkodobé cestovné poistenie od 01.01.2019 .pdf 267 kb
Dlhodobé cestovné poistenie od 01.01.2019 .pdf 270 kb
Cestovné poistenie k platobným kartám od 01.01.2019 .pdf 272 kb
Povinné zmluvné poistenie od 01.01.2019 .pdf 407 kb
Havarijné poistenie (Auto partner) od 01.01.2019 .pdf 266 kb
Domos Kompakt – poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu od 01.01.2019 .pdf 298 kb
Predĺžená záruka a ochrana nákupu ku kreditným kartám od 01.04.2020 .pdf 167 kb
Úrazové poistenie k účtu ČSOB Extra Pohoda od 01.01.2019 .pdf 257 kb
Úrazové poistenie k ČSOB Detskému účtu Sloník od 01.01.2019 .pdf 262 kb
Úrazové poistenie vodiča od 01.01.2019 .pdf 262 kb
Poistenie k hypotekárnym úverom od 01.01.2019 .pdf 342 kb
Poistenie k spotrebným úverom od 01.01.2019 .pdf 345 kb
Poistenie k stavebným úverom od 01.01.2019 .pdf 341 kb
Poistenie pravidelných výdavkov od 28.04.2020 .pdf 239 kB
Poistenie Vital - balík Standard od 01.10.2019 .pdf 56 kB
Poistenie Vital - balík Extra od 01.10.2019 .pdf 56 kB
Poistenie Vital - balík Úraz od 01.10.2019 .pdf 56 kB
Poistenie Vital - balík Dieťa komplexný bez platnosti .pdf 57 kB
Poistenie Vital - balík Dieťa úrazový bez platnosti .pdf 56 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 24.02.2020 .pdf 639 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 24.02.2020 .pdf 638 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 24.02.2020 .pdf 728 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Invest mix, Junior mix, Prolife, ČSOB Invest od 24.02.2020 .pdf 534 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Kompakt Life od 24.02.2020 .pdf 728 kB